ट्रान्सजेंडर मुलीने माझे स्वप्न पूर्ण केले, पण पुढे तिने अनपेक्षित गोष्ट केली माझ्यासोबत….

कसे आहात मित्रांनो मी अर्जुन आज तुमच्यासाठी एक मजेदार कथा घेऊन आलोय… मी आशा करतो की मागच्या कथा तुम्हाला नक्कीच आवडल्या असतीन, मध्ये थोडे दिवस कथा पोस्ट करू शकलो नाही, पण आता आलो आहे एक मजेदार कथा घेऊन.. ही थोडी वेगळी आहे अशी पेक्षा… तर तुम्ही मजा घ्या.. ही कथा आहे मला भेटलेल्या एका ट्रान्स जेंडर ची…. तर जास्त वेळ न घालवता मी स्टोरी चालू करतो….

तुम्हा सगळ्यांना माहीत आहे की मला सेक्स साठी कमी नाही आहे….. माझ्या gf आहेत, आणि समोरच्या काकू, आणि बाहेरचे पण, जे की मी मागच्या कथांमध्ये तुम्हाला बोललोच आहे. एव्हढे सगळे असून सुद्धा माझी एक इच्छा होती जी अपुरीच होती. ती म्हणजे गांड मारायची. खरच सांगतो मित्रांनो माझ्या दोन्ही गर्लफ्रेंड मला गांड मारू देत नाही, त्यांचे वेगळेच नखरे…”खूप दुखन ना.., त्रास होइन, पुच्ची मध्येच एव्हडे दुखते तिथे तर काय होईन,.” असे, तरी मी जबरदस्ती करायची ट्राय केले पण, यांच्या गांडीवर बूल्ला ठेवला.. आणि थोडा आत लोटला की यांचे ओरडणे आणि रडणे चालू… आणि म्हणून नंतर मग मी पटवलेले काकू आणि भाभी वर ट्राय केले पण त्यांनी आपल्या प्रॉपर गावठी बायांसारखे गांडित घालू नाही दिले.

म्हणून आता मी दुसरा उपाय शोधू लागलो, आणि लवकरच मला तो सापडला. तो उपाय म्हणजे ट्रान्सजेंडर, मला सर्च करता करता इंटरनेट वर पुन्यामधीलच एका ट्रान्सजेंडर चा कॉन्टॅक्ट भेटला. मी वेळ न घालवता तिला कॉन्टॅक्ट केला. तर तिचे नाव होते प्रिया. मी तिच्याशी बोललो की मला काय हवंय ते आणि ती तय्यार झाली, तिने तिची फी सांगितली, आणि मी माझे काही नियम सांगून आम्ही ओके केले, कारण मला आता राहवत नवते, आमची डिल पूर्ण करण्या आधी मी तिला तिचा फोटो मागितला तर तिने what’sapp वर मला फोटो पाठवला. काय सांगू मित्रांनो ती एक नंबर माल होती दिसायला. मोठे मोठे बॉल , गोरे पान शरीर, आणि मोठी गांड मी खुश झालो. आम्ही शनिवारी भेटायचं ठरवलं. फ्लॅट तिचाच होता म्हणून मला टेन्शन नवते.

मी तिच्या घरी गेलो आणि तिने दरवाजा उघडला, समोर ती उभी होती, माझे तर डोळेच हलले, तिला पाहून कोणी म्हणणार नाही की ही ट्रान्सजेंडर आहे, मी आत गेलो आणि तिच्याशी थोडे बोलू लागलो, तेव्हा मला बऱ्याच गोष्टी कळल्या, जसे की ती जन्मापासून अशी आहे, मूळची तिची शारीरिक रचना ही एका मुलीची आहे, ती एक मुलगीच आहे पण तिला फक्त पूच्ची च्या ऐवजी बूल्ला आहे. तेव्हा मला कळले की तिचे बॉल पण नैसर्गिक आहेत, नाहीतर काही मुले जे ट्रान्सजेंडर बनतात ते त्याानंचे बॉल नंतर वाढवतात. मी खुश होतो की एक प्रोपर जसे मला हवे होते तसे भेटले आहे. मग मी तिला माझी व्यथा सांगितली की कसे गर्लफ्रेंड असून मी गांडीचे सुख नाही अनुभवू शकत आहे, तर ती बोलली की तुला जे हवे ते कर मी तुला अडवणार नाही. मग मी आणखीनच खुश झालो.

मी पैसे काढून तिच्या कडे दिले जेव्हढे आमचे ठरले होते आणि ती बाथरूम मध्ये जाऊन आली, येताना फक्त ब्रा आणि निक्कर वर होती… मी तिचे बसून होतो तर ती येऊन माझ्या मांडीवर बसली, आणि आम्ही एकमेकांना किस करू लागलो, तिच्या किस करणे मध्ये एक वेगळीच मज्जा होती,, मी सुरुवातीला खूप अनकम्फर्टेबल फील करत होतो…पण आता मलाही आता मजा येऊ लागली,मी माझे पाय थोडे फाकवले,, आणि तिला बरोबर माझ्या पायांच्या मध्ये बसवून जोराने हग करून कीस करू लागलो… तिचे मस्त लाल लाल ओठ चोकण्यामधे मला खूप मज्जा येत होती.. मी पूर्ण तिच्यामध्ये हरवून जाऊन तिला किस करू लागलो…. थोड्या वेळाने मी तिला तसेच सोफ्या वर झोपवून तिच्या अंगावरती झोपून … तिला माझ्या खाली रगडून काढत तिला किस करू लागलो… ती ही अता गरम होत होती… तिने बऱ्याच वेळाने मला उठवले आणि माझे कपडे काढू लागली… तिने आधी माझा शर्ट काढला.. मग ती माझ्या मानेवर आणि माझ्या छातीवर किस करू लागली… ते मला खूपच आवडू लागले… मी तिचे तोंड माझ्या छातीवर दाबत होतो… आणि ती माझे निप्पल चोखत होती. नंतर हळू हळू तिने माझी पॅन्ट काढून टाकली… आणि माझा बूल्ला बाहेर येऊन मोकळा झाला…. ते पाहून ती खूप खुश झाली…. ते पाहून ती म्हणाली

-“आत्ता कळले की तुझ्या gf, का तुला गांड मारून देत नाही. एव्हढ्या मोठा बुल्ला गांडित घुसायच्या भीतीनेच त्यांची गांड फाटत असेन, पण तू काळजी नको करुस माझ्या गांडीला कितीही त्रास झाला तरी मी तुला उपाशी नाही जाऊ देणार ..”

आणि ती गपकन तोंडात घेऊन माझा बुल्ला चोकु लागली…. तिच्या त्या अचानक हल्ल्याने मी थोडा शहरलो… नंतर थोडे सावरून…मी तिला माझा लंड चोखायचे मजे देऊ लागलो… तिचे डोके धरून माझ्या बुल्ल्यावर दाबू लागलो… आणि तिच्या तोंडात शॉट मारू लागलो. मी तिचे तोंड झवत होतो आणि ती तेव्हढ्याच आवेशाने माझा बुल्ला पूर्ण तोंडात घेऊन चोकत होती… तिला बरोबर माहीत होते की बुल्ला चोकने कसे असते…. आज पर्यंत माझा असा बुल्ला कधी कोणी चोकला नवता… हा अनुभव खूपच भारी होता… मला आता कळले की मी पैसे वाया नाही घालवले आहे…. आता मी तिला बोललो की आपण बेडरूम मध्ये जाऊ…

बेडरूम मध्ये आल्यावर मी बेड वर बसलो…आणि तिची ब्रा खोलून मोकळी केली आणि तिचे ते मोठे मोठे गोल गोल बॉल चोकू लागलो… अगदी मोठे मोठे अंबे चोकतोय अशी फीलींग येत होती मला,, तिला बेड वर झोपवून मी तिचे बॉल अगदी चावून काढू लागलो… तिला मज्जा येत होती… ती मोठ्याने ओरडत मज्जा घेऊ लागली आणि माझे डोके जोरात दाबू लागली… मी आलटून पालटून तिचे दोन्ही बॉल कुरवाळू लागलो…आणि चोकू लागलो…. बराच वेळ बॉल चोकल्यावर मी माझा हात खाली नेला आणि तिची निक्कर खोलु लागलो… मी आता पहिल्यांदा एका मुलीच्या अंगावर बुल्ला बगणार होतो… मी उठलो आणि तिचे नीक्कर काढून फेकून दिली… आणि मी समोरचे दृश्य बघतच राहिलो…. एका सुंदर, देखण्या मुलीला, मोठे बॉल असणाऱ्या… गोऱ्या चमकदार मुलीच्या अंगावर 7″ चा थोडा कळासा बुल्ला होता…. मला खूप एक्साईटेड वाटत होते…. तिचा तो उठलेला बुल्ला पाहून मी माझा बुल्ला…त्याच्यावर घासू लागलो…. तसाच मी परत तिच्या अंगावर झोपून तिला किस करू लागलो… थोड्या वेळाने ती उठली… आणि.. पुन्हा माझा बुल्ला चोकू लागली… मी बेड वर झोपून बुल्ला चोकुन घेत होतो…. आणि ती त्याला जसे काय खाऊन टाकते अशी चोकत होती… ती तशीच थोडी वरती फिरली… आणि तिने माझा हात धरून तिच्या बुल्ल्यावर ठेवला… मला तर झटकाच बसला… हे एकदम अनपेक्षित होते… मी पहिल्यांदा दुसऱ्या कोणाच्या बुल्याला..हात लावत होतो मला थोडे वेगळे वाटत होतो… पण ती एक मुलगी आहे… म्हणून मी थोडे समजून घेतले की..””” चला… मुलगा तर नाही आहे ना… गे चाळे तर नाही होणार हे..””… म्हणून मी मग तिच्या बुल्ला हलवू लागलो…. आणि मला ही ते आवडू लागले… कारण तिचा मोठा आणि चांगला जाडा पण होता….. तर माझे तिचे बुल्ला हलवणे चालूच होते…. आणि तिचे माझा बुल्ला चोकणे…. मी आता खूप जोरात तिचा बुल्ला हलवत होतो… तिच्या बुल्ला च्या कातडीला पूर्ण मागे ओढून तिच्या टोकावरून हात फिरवत होतो… आणि ती खुश होत होती…. मी बराच वेळ तिचा बुल्ला हलवला… आणि आम्ही दोखांनी जवळ जवळ सोबत पाणी काढले…. तिने माझे पूर्ण पाणी पिऊन घेतले….

त्यानंतर आम्ही थोडा वेळ एकमेकांच्या अनगवर पडून राहिलो…

आणि तिने मला विचारले -” कसे वाटले…?”.

मी म्हणालो – “खुप छान…. तू खूप छान बुल्ला चोकतीस..””. मग ती हसली आणि म्हणाली…

– “अजून मेन गेम तर बाकी आहे…!!!” मग तिने माझा बुल्ला हलवून पुन्हा टाईट केला…. आणि ती घोडी बनली….तिची ती मोठी गांड बघून माझे डोळे फिरले… मे लगेच पटकन तिची गांड चाटू लागलो….तिची गांड खूप स्वच्छ होती… तशी आमची डिलच होती… की पूर्ण साफ सफाई ठेवायची दोघांनी पण…..मी तिची गांड चाटत असताना तिचा बुल्ला सुद्धा हलवत होतो… तिला खूपच भारी वाटत होते… गांड चाटणे आणि तिचा बुल्ला हलवायचे काम माझे बराच वेळ चालले…..नंतर मी तिची गांड ओली करून बोट घालू लागलो… ती आता जास्तच आवाज करायला लागली…. मी तिला उताणे झोपवले… तिच्या गांडी खाली उशी ठेवून तिची गांड वरती उचलली… आणि चाटू लागलो… आणि सोबत बोट घालू लागलो…. ते करत असतांनी तिचा बुल्ला सुद्धा हलवत होतो….

ते झाल्यावर थोड्या वेळाने मी उठलो आणि माझ्या बुल्ल्यावर थुंकी लावली… जेणे करून तो पूर्ण ओला होईल… तिचे पाय वरती उचलले आणि तिच्या गांडीवर माझा बुल्ला सेट केला…. आणि हळूच एक दणका दिला मला थोडा त्रास झाला… आणि तिलाही थोडे दुखले… पण तिला सवय होती… मग मी अजून एक शॉट दिला… माझा अर्धा बुल्ला तिच्या गांडीत होता… मी बाहेर काढून पुन्हा ओला करून एक शॉट दिला… आता माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडीत होता… तिने तोंड वासवून मोठा श्वास घेतला… आणि मी ही पहिल्यांदा गांडीत बुल्ला टाकला होता म्हणून माझा बुल्ल्याच टोक दुखत होते… पण मी थांबलो नाही… परत बुल्ला बाहेर काढून मी आत टाकला…. आता तिची गांड माझा बुल्ला पूर्ण पने खात होती… मला खूप मस्त आणि समाधानी वाटत होते… तिच्या त्या टाईट गांडीत होणारे माझ्या बुल्ल्याच घर्षण मला खूप एक्साईट करत होते…तिचे दोन्ही पाय उचलून मी तिची गांड मारत होतो…. तीही गांड उचलून झवून घेत होती तिला खूप मज्जा येत होती…. तिची ती टाईट गांड… मागे पुढे होणारे बॉल… वर खाली उडणार लवडा…. ते पाहून अजून जोश मध्ये तिची गांड मारू लागलो….ती ओरडू लागली…

-” आज पर्यंत एव्हडे भारी कधी वाटले नाही रे…. अर्जुन…! मार माझी गांड…अजून मार….”

मग मी अजून जोषात तिला ठोकू लागलो….. 10 मिनिटांनंतर तिला घोडी बनवले…. आणि परत तिच्या गांडीत बुल्ला टाकून तिची गांड मारू लागलो…… 20 मिनिटांत मी माझे पाणी तिच्या गांडीत काढले….. पहिल्यांदा असल्याने खूप एक्साईट असून पण मी तिला बरेच ठोकले….. मग मी थोड्या वेळ उतना पडलो….

तेव्हड्यात ती माझ्या वर आली… आणि माझा बुल्ला साफ करू लागली…. आणि ती म्हणाली…

-” तुझे झाले आता माझे काढून दे ना….” मी म्हणालो ठीक आहे … आणि तिचा बुल्ला हलवू लागलो…..मग 5 मिनिटं ती म्हणाली…

-” तोंडात घे ना…” मी आश्चर्याने तिच्याकडे पाहू लागलो…. तर ती म्हणाली…” एव्हडा काय घाबरतो…. मी कुठ मुलगा आहे…. आवडेन तुला …. मी तुला खुश केले.., आता तू मला कर….”” आणि तिने उभे राहून माझ्या तोंडासमोर तिचा बुल्ला धरला….. मी तो हातात धरला… आणि थोडा मागे पुढे करून… हिम्मत करून तोंडासमोर अनला…. मी काहीच विचार न करता मोठा श्वास घेऊन… गपकन पूर्ण बुल्ला माझ्या तोंडात भरला…. थोडा वेळ माझे डोके शांत होते…. मग तिच हळू हळू… तिचे कंबर मागे पुढे करू लागली…. आणि तिचा बुल्ला माझ्या तोंडात मागे पुढे होऊ लागला…. आता मी थोडा रिलॅक्स झालो आणि… काहीच विचार न करता तिला ब्लोवजोब देऊ लागलो…. तिचा बुल्ला हातात धरून मी… तिचे कातडे मागे ओढत होतो आणि… पूर्ण पणे माझ्या तोंडात घेऊन मागे पुढे करत चोकत होतो…. ही एक अशी गोष्ट होती जी मी कधी विचार पण केला नव्हता की मी करण… पण मी आत्ता एक बुल्ला चोकत होतो…. आणि मला ही ते आता ठीक वाटू लागले…. आता मी तिची कंबर धरली…आणि बुल्ला चोकू लागलो…. पूर्ण गळ्यात घेऊ लागलो…. तिचे टोक चाटू लागलो…. पूर्ण बुल्ला गिळून घेत होतो मी…. मी खूप वेळ तिचा बुल्ला चोखला तरी तिचे पाणी निघणं… मग मी तिला विचारले… तर ती म्हणाली

-“ते असे नाही निघणार…. तू घोडी बन….”

मी म्हणालो – “नाही….. हे शक्य नाही…” तर ती मला फोर्स करू लागली…. आणि म्हणाली

-” माझ्यावर विश्वास ठेव…खूप मज्जा येईन….” ती सरळ सरळ माझी गांड मारायची गोष्ट करत होती…. ती म्हणाली- “आत्ता पर्यंत तुला मी मजा दिली ना तर अजून विश्वास ठेव….” तर मी पण थोडा शांत झालो आणि विचार केला एकदा तरी करायला काय हरकत आहे… कोणाला कळणार पण नाही….. मग तिने तेलाची बॉटल घेतली… तिच्या बुल्लावर लागली…आणि माझ्या गांडीच्या भोकावर लावले थोडे…. आणि बोट घालून होल थोडे मोठे केले…. ही माझी पहिलीच वेळ होती…. मग तिने तिचा बुल्ला सेट केला आणि जोर लावू लागली… मला जाणवत होते हळू हळू तिचा बुल्ला आत जात होता… आता मला दुखू लागले… पण मी सहन करायचं ठरवलं….. तिचा अर्धा बुल्ला आता गेला… मागे ओढून तिने परत ट्राय केले… आता तिचा पूर्ण आत घुसला होता…. मला असे वाटले आता मी मरतो की काय… मी तिला बाहेर काढायची विनंती करू लागलो…पण तिने ऐकले नाही…. ती जोरात अजून आत बाहेर करू लागली… मला अजुन दुखत होते…. पण मी काही करू शकत नवतो मला पण हे एकदा ट्राय करायचे हे मी ठरले होते…. म्हणून मी थोडा शांत बसलो… आणि तिला माझी गांड मारू देऊ लागलो….

मला विश्वास बसत नवता मी गांड मारून घेत होतो…. पण आता मला मज्जा येत होती…. मी आता गांड उचलून झवून घेत होतो…. मी एका हाताने माझा बुल्ला चोळत होतो… आणि मोठ्या मोठ्या ने कन्हत गांड मारून घेत होतो…. ती म्हणाली

-“मजा येत आहे ना ??” मी म्हणालो “हो.!!” … आणि ती अजून मला ठोकू लागली…. मग 10 मिनिटांनी तिने माझ्या गांडीत पाणी काढले…. आणि माझ्या अंगावर पडून राहिली… आम्ही दोघे खूप थकलो होतो…. पण मी आज खूप एन्जॉय केले होते…. आम्ही थोडा वेळ झोपी गेलो… मग परत उठल्यावर मी तिची आणि तिने ही माझी एकदा एकदा गांड मारली… मग मी तिच्याकडे पैसे दिले…. आणि मि रूम वर आलो निघून …माझी गांड थोडी दुखत होती… पण मला मज्जा खूप आली होती…. त्या नंतर मी नियमित वाटेनं तेव्हा तिच्याकडे जात होतो…आम्ही आम्ही दोघे खूप एन्जॉय करत होतो…. नंतर तिने माझ्याकडून पैसे नाही घेतले कधीच पण आम्ही मज्जा खूप केली…

तर मित्रांनो कशी वाटली कथा… नक्की कळवा…माझ्या आयडी वर फिडबॅक द्या….. [email protected] लवकरच भेटू… नमस्कार….!!!!!

More from Marathi Sex Stories

  • Marathi Aai la zavalo sex katha
  • Aatyachya Mulila Andharat zavle
  • भिकूचा घंटा
  • Mazi Anokhi Katha
  • Mummy cha khara rang bagun tichya rangat ranglo – 2

Comments