शेजाऱ्या गुबगुबीत आरतीची गांड मारली – INDIAN SEX STORIES

Beep Stories

हॅलो फ्रेंड्स, हि कहाणी ‘शेजारील गुबगुबीत कुंवारी मुलगी आरतीची चुदाई’ या कहाणीचा उर्वरित भाग आहे. ती कहाणी वाचण्यासाठी क्लिक करा: शेजारील गुबगुबीत कुंवारी मुलगी आरतीची चुदाईमागच्या कहाणीत पाहिल्याप्रमाणे मी आरतीला पॉर्न फिल्मच्या डिव्हिडिज दिल्या आणि ते बघून स्वतःला ठोकून घ्यायला ती रात्री माझ्या रूमवर आली आणि मी तिची कुंवारी पुच्ची चोदली.त्यानंतर तर तिला तसल्या फिल्म्स बघण्याचा चस्काच लागला. ब्लू फिल्म मधल्या हिरॉईन सारखं तिला सारखं झवून घ्यावंस वाटू लागलं. तिची पुच्ची चोदून चोदून मलाही आता काहीतरी नवीन करावंसं वाटू लागलं होतं. मी तिला विचारलं, “काय ग आरती, आपण त्या फिल्म सारख्या वेगवेगळ्या पोज मध्ये सेक्स करायचं का?” यावर ती एक्ससाईट होऊन एकदम तयार झाली. त्यासाठी आम्ही योग्य संधीच्या शोधात होतो.आणि तो योग् लवकरच आला. आरतीच्या घरचे लग्ना निमित्त बाहेरगावी गेले होते. तो दिवस ती एकटीच घरी राहणार होती. मी रात्री तिच्या घरी गेलो. ती पूर्ण तयारी करूनच होती. तिने ब्लू फिल्म ची सीडी सुरु केली. आम्ही ते मिटक्या मारत बघायला लागलो.

अचानक मी तिला पकडलं आणि तिच्या सर्वांगावर कीसेस करायला सुरुवात केली. तिनेही प्रतिसाद देऊन आपला हात माझ्या पँट मध्ये घातला आणि माझा लंड कुरवळायला लागली. मी तिचे केस गच्च धरले आणि तिला खाली बसवल. त्याबरोबर ती माझा लंड पँट मधून बाहेर काढून चोखायला लागली. मी तिच्या गळ्यात खोलवर माझा लवडा घुसवत होतो त्यामुळे ती चोक होऊन आपली थुंकी माझ्या लवड्यावर थुंकून जोरजोरात लवडा चुरपायला लागायची.बराच वेळ तिचं लंड चोखून झाल्यावर मी तिला सोफ्यावर ढकललं. ती माझ्याकडे गांड करून डोगिस्टाईल झाली. मी तिची कॅप्री फाडून तिची चड्डीने झाकलेली गांड उघडी केली. तिने G-स्ट्रिंग बिकिनी घातली होती. तिच्या गांडीच्या कपारीतून त्या बिकिनीचा दोर खाली जाऊन पुच्चीला छोट्याश्या चिंधीने झाकलं होत. मी तिच्या बिकिनीचा दोर ओढून बाजूला केला तसा मला तिच्या गांडीचा होल दिसला. आरती आपली पुदी बोटांनी मासाजत म्हटली, “टीव्ही वर बघ हिरो कसा हिरॉईन ची गांड मारत आहे. आपण पण करूया का तो सेक्स?” यावर मी म्हटलं , “का नाही डार्लिंग, आपण ती सिडी लावलीच त्यासाठी आहे, आपण त्यांचं बघून सर्व पोज ट्राय करणार आहोत आज.”

असं बोलून मी जवळचीच पॅराशूट ची बाटली घेतली आणि तिच्या गांडीवर तेल ओतलं. तिची गांड चमकायला लागली. मी तिच्या गांडीच्या छिद्रात तेल घालून छान लुब्रिकेट केलं आणि माझा लवडा त्यावर टेकवला. ती दोन्ही हातांनी गांडीचें पुट्ठे फाकवून आपला होल मोठा करायचा प्रयत्न करत होती. गांड मारून घ्यायची ती तिची पहिलीच वेळ होती.हळूहळू मी तिच्या गांडीत लंड घालायला लागलो तशी ती कळवळली, “आऊच….उह्ह्हहहुऊऊउऊ….. हळू…” मी न थांबता लंड आतमध्ये घालन सुरूच ठेवलं. आता लंड पूर्णपणे आत घुसला आणि माझे बॉल्स तिच्या गांडीवर टेकले. मी आरतीला म्हटलं, “बघ आरती, तुझ्या गांडीने माझा पूर्ण लंड सामावून घेतला बघ.” आरती म्हटली, “होना मला आतमध्ये तुझा लंड असल्याची जाणीव होत आहे. आता मार ठोके हळूहळू.”तसा मी तिच्या गांडीवर ठोके मारायला सुरु केलं. ती म्हटली, “हन्मंम …. जोरात…” मग मी थोड्या जोरात ठोके द्यायला लागलो. ती आनंदाने ओरडायला लागली, “आह्ह्ह उह्ह्हहइह्ह्हह्ह….उंह्ह्ह… गांड मारून घेताना खरंच खूप मजा येत आहे…. घे आणखी जोरात…” तसा मी तिची कम्बर पकडून आणखी जोरात दणके द्यायला लागलो. तेल खूप असल्यामुळे “फच्च फच्च फच्च फच्च फच्च फच्च फच्च………” असा तिच्या गांड मारण्याचा आवाज घुमत होता.15 मिनिटे तिची गांड मारल्यावर मी तिला उभं केलं आणि तिचा टॉप आणि ब्रा काढला. तिचे माऊ झुलत होते. मी त्यांना पकडले आणि जोरजोरात दाबून निप्पल्स चोखायला लागलो. तिकडे फिल्म मध्ये हिरो खाली लेटून हिरॉईन त्याचा लवडा आपल्या गांडीत घालत होती. ते बघून तिने मला जमिनीवर लेटवले आणि माझ्याकडे तोंड करून माझा लंड तिच्या गांडीत घालायला लागली. लंड सटकन तिच्या गांडीत शिरला आणि ती त्यावर आपली गांड आपटायला लागली. माझा लंड चांगलाच लालेलाल झाला होता. ती माझ्या लंडाच्या अग्रभागपर्यंत आपली गांड उंचावून परत लंडाच्या मुळाशी आणून आदळत होती. ती अत्यानंदाने ओरडत होती, किंचाळत होती, “आआआह्ह्हह्हह्ह्ह…… उह्ह्हह्ह्ह… ओह्हह्ह्हह्ह्ह…. म्हह्ह्हह्ह्हब….. ”

आता फिल्म मध्ये हेरॉईन उठून बेडजवळ गेली होती. हिरोने तिला पाठीवर लेटवून तिची गांड बेडच्या काठाशी आणून तिचे दोन्ही पाय आपल्या खांद्यावर घेऊन तिची पुदी चोदायला लागला होता. ते बघून आम्हीही तसाच केलं. आरतीचे दोन्ही पाय मी खांद्यावर घेतले आणि लंड तिच्या पुदीत घालून चोदायला लागलो. माझ्या चोदण्यामुळे तीच पूर्ण शरीर हालत होत. तिचे बुब्स हेलकावे खाऊ लागले होते. तिची पुच्ची “पच्च पच्च पच्च” करत चुदाईची मजा घेत होती.आता फिल्म मधली हिरॉईन उठून पाठमोरी उभी झाली आणि एक पाय खाली अन दुसरा पाय बेडवर ठेवून आपली पुदी बोटांनी घासायला लागली होती. हिरोने आपला लंड तिच्या पुदीत घालून हेपायला लागला. मग ते बघून आम्हीही ती पोज घेतली. पण मी तिचा बेडवरचा पाय मी हाताने मांडीला पकडून तिला उभं केलं आणि तिच्या पुदीत लंड घालून तिला चोदायला लागलो.आरती एकाच पायावर पाठमोरी उभी राहून चुदत होती. ती माझ्या ओठांत ओठ देऊन किस करायचा प्रयत्न करत होती. मी तिचे माऊ रगडत होतो. एक धार्मिक स्वभावाची मुलगी पॉर्नस्टार सारखी माझ्याकडून ठोकून घेत होती. एक निरागस चेहऱ्याची, रूढी परंपरावादी घरातली मुलगी माझ्याकडून आपली गांड मारून घेत होती.त्यानंतर फिल्म मधल्या हिरोने आपला लंड तिच्या पुदीतून काढला आणि तिला बेडवर लेटवले. हिरॉईन एका कडेवर हिरो ला पाठमोरी झाली आणि मग हिरोही एका कडेवर लेटून तिचा एक पाय वरती करून मांडी धरून ठेवले आणि तिच्या पुच्चीत लंड घालून ठोके देऊ लागला. ते बघून मग आम्हीही तीच पोज घेतली. आरतीला एका कडेवर लेटवले व मी तिच्या पाठीमागे लेटून तिच्या उजव्या पायाच्या मांडीला धरून तिचा पाय तिच्या शरीराला 90° कोनात केले. मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि दणके द्यायला लागलो. मी माझं पोट तिच्या गांडीवर आपटत होतो.मग फिल्म मधला हिरो लंड पुदीतून काढून बेडवर पसरला आणि हिरॉईन त्याच्याकडे पाठ करून त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊ लागली. ते बघून मग मीही बेडवर पाठीवर लेटलो आणि ती माझ्याकडे गांड करून माझा लवडा पुदीत घालून त्यावर उड्या मारू लागली. लंड गच्च गच्च गच्च करत तिच्या पुदीतून आतबाहेर करत होता. तिच्या पुदीतून चिकट पाणी वाहत होत. 5 मिनिटे ती आपली गांड माझ्या पोटावर आपटून माझ्या लंडाची सेवा करत होती. माझा लंड ताणून चांगलाच लाकूड बनला होता. त्यामुळे तिलाही चोदण्याचा खूप आनंद येत होता. एकावर एक तिला ऑर्गसम्स येत होते. अधामधात पाण्याची धार ती सोडत होती.आता माझ्या लंडातून केव्हाही ज्वालामुखी फुटून पांढरा लाव्हारस बाहेर उडणार होता. फिल्म मधला हिरोही अत्युच्च क्षणावर पोचला होता. तो लगेच उठला आणि तिच्या डोक्याला केसांत पकडून तिच्या चेहऱ्यावर आपला ज्युस सांडवायला लागला. तसं मीही सटकन तिच्या पुदीतून लंड काढला आणि ती लगेच तोंड सावरून माझ्या लंडकडे बघत बसली. त्याबरोबर माझ्या लंडातून ज्वालामुखी फुटला आणि मी ‘आःह्ह्ह …. ‘ओरडत तिच्या चेहऱ्यावर मी माझा गरम पांढरा लाव्हारस फव्वारला. तिचा पूर्ण चेहरा माझ्या विर्यामुळे माखला होता. ती बोटांनी माझं वीर्य जमा करून जिभेने चाटायला लागली.तीच हे बदललेलं रूप बघून मीही चकित झालो होतो. त्यानंतर ती समाजासाठी धार्मिक स्वभावाची गोड मुलगी होती पण माझ्यासाठी मात्र ती कामाग्नि होती.

Read Antarvasna> sex stories for free.