ఒక్క సారి – Part 13 – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

టేబుల్ వద్దకు నడిచిన సలీం మావైపు తిరిగి ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లు ముఖం పెట్టి “హ.. ఇప్పుడు నేను ఏమి విప్పాలీ ?” అని తనలో తనే మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగా పైకి అన్నాదు. మళ్ళీ తనే “అహా.. నాకు పెద్ద చాయిస్ ఉన్నట్లు” అని నవ్వుతూ తన నడుము మీద రెండు చేతులూ వేసి “రెడీ 1..2..3..” అంటూ తన అండర్ వేయర్ ని లాగే సాడు.

అంతే బోనులోంచి బయటకు వదిలిన పులి పిల్లలా టంగున బయటకు దూకింది తన అంగం. జరుగుతున్న విషయాలతో బాగా వేడెక్కి ఉన్నాడేమో బుసలు కొడుతున్న కోడె గిత్తలా ఎగిరెగిరి పడుతుందది. పక్కన తాళి కట్టిన భర్తా, మోనా ఇద్దూ ఉన్నారన్న ధ్యాస కూడా మర్చిపోయి తన మొల వైపు అలానే చూసాను. మోనా లాగే తను కూడా అక్కడ ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా క్లీనుగా షేవ్ చేసుకుని ఉన్నాడు.

తన అంగం నా కళ్ళకు కనపడగానే మొట్ట మొదటిగా నేను చేసిన పని దానిని మా వారి అంగానితో పోల్చి చూడడం. చెప్పాలంటే తన అంగానికీ మా వారి అంగానికీ అసలు పోలికే లేదు. సైజులో రెండీటికీ పెద్ద తేడా ఉన్నటుగ్ధ కనపడలేదు. మరీ కొలిచి చూస్తే మా వారిదే కొంచెం పెద్దది ఉంటూందే మో అనిపించింది. కానీ ఆకారంలో రెండీటీ కీ ఎంతో తేడా..

తన అంగం చివర మా వారికి ఉన్నట్లుగా తోలు కప్పి లేదు. దానితో గుండు ఎర్ర గా రూళ్ళ కర్రలా డిఫరెంటుగా కనపడుతుంది. దాని చివరనుంచి ఒకటి రెండు అంగుళాల వరకూ ఎర్రగా గుండూగా ఉంది. అక్కడనుంచి తోలుతో కప్పి ఉంది. ఆ ఎరుపు కూడా ఎర్రని ఎరుపు కాదు.

దోరగా పండిన తొమాటో రంగులో ఉంది తను మేము కూర్చున్న మంచం వైపు నడుస్తుంటే ఉద్రేకంతో టంగున లేచి కిందకీ పైకీ తమాషాగా ఊగుతోందది. తను మా మంచం దగ్గరకు రాగానే మోనా లేచి సలీం పక్కగా వెళ్ళి ఎగిరెగిరి పడుతున్న అతని అంగాన్ని తన కుడి చేతి గుప్పెటిలో పట్టుకుని “ఏంటి దీదీ సరుకు నచ్చిందా..?” అంటూ నా వైపు చూసింది.

వాళ్ళిద్దరూ అలా పూర్తి నగ్నంగా నిలబడడం, మోనా గుప్పెట్లో అతని అంగం.. వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్న ప్రశ్న.. అసలు నేను మేలుకునే ఉన్నానా లేక నిద్ర పోతూ కలగంటున్నానా అన్న అను మానం వచ్చింది. తన మాటలకు సలీం నవ్వుతూ..

“ఊరికే చూస్తే నచ్చిందో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది, కాసేపు ఆగి ఒకే సారి దాని దెబ్బ రుచి చూసాక అడిగి చూడు” అన్నాడు.

తన మాటలకు చిన్నగా నవ్వాను. అక్కడ జరుగుతున్న విషయాల కో లేక ఇందాక తాగిన వైన్ ప్రభావమో ఆ ఆట మొదట్లో ఉన్న సిగ్గూ, బిడియం ఇప్పుడు నాలో కలగడం లేదన్న విషయం నాకు తెలుస్తూనే ఉంది.

“ఇక త్వరగా ఈ గేం పూర్తి చేస్తే బాగుండును” అనుకున్నాను. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నాలాగే ఆలోచిస్తున్నట్లున్నారు. సలీం మంచం మీద కూర్చోగానే మా వారు తన చేతిలోని డబ్బాని నా చేతికి ఇచ్చారు. ఇంకే మీ అలశ్యం చెయ్యకుండా వెంటనే దానిని అందుకుని ఒక చీటీ తీసి అందులోని పేరు చూడగానే “అయ్యో” అని పించింది.

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

వెంటనే మిగిలిన ముగ్గురి వైపు తిరిగి “నేను ఈ చీటీ పెట్టేసి వేరే చీటీ తియ్య వచ్చా?” అన్నాను.
వెంటనే మోనా “అయ్యో అదే మీ కుదరదు దీదీ.. ఇందాకే చెప్పారు కదా రూల్స్ అంటే రూల్స్ అంతే..” అంది.
దానితో “అయితే.. నీ ఖర్మ.. నేనేదో నీకు హెల్ప్ చేద్దామనుకుంటే.. నువ్వే దానిని పడనియ్యలేదు.. ఇది గో మళ్ళీ నీ పేరే” అంటూ ఆ చీటీని తన చేతికి ఇచ్చాను.

నా మాటలు నమ్మలేనట్లు ముఖం పెట్టి ఆ చీటీని అందుకున్న మోనా అందులో తన పేరే ఉండడం చూసి “షిట్” అంటు తల పట్టుకుంది. తను అలా కూర్చోవడం చూసిన సలీం..

“టైం వేస్ట్ చెయ్యకుండా త్వరగా కానిస్తావా?” అంటు పింక్ కార్డ్స్ ఉన్న కవర్ మోనా వైపు జరిపాడు.
దానితో మోనా “కానిచ్చక ఇక చేసేదేముంది” అంటూ ఆ కవర్ అందుకుని కళ్ళు మూసుకుని అందులోంచి ఒక కార్డ్ బయటకు తీసింది.
“తను కార్డ్ చదివే ముందు ఒక విషయం” అన్నాడు సలీం.
“మళ్ళీ ఏంటో” అను కున్నాను.

“ఇప్పుడూ అందులో ఏమి చెయ్యాలో రాసి ఉంటుంది కదా, అది తను మనకు చదివి వినిపించిన తరువాత, తన పని చెయ్యడానికి రడీ అనగానే ఇదిగో ఈ టేప్ రికార్డర్ ఆన్

చేస్తాను.. ఇందులో 2 నిమిషాల సేపు మ్యూజిక్ రికార్డ్ చేసి ఉంది. తను ఏమి అయితే చెయ్యాలని రాసి ఉంటూందో అది తను కనీసం రెండు నిమిషాలు.. అంటే ఈ మ్యూజిక్ ఆగే వరకూ చెయ్యాలన్న మాట.

ఇక ఆ మ్యూజిక్ ఆపిన తరువాత చిన్నగా ఒక పాట వస్తుంది. ఆ చీటీ తీసిన వాళ్ళు తము చేస్తున్న పనిని మ్యూజిక్ అయిపోగానే అపెయ్య వచ్చు.. లేదా పాట వస్తున్నంత సేపు కంటిన్యూ చెయ్య వచ్చు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ చీటీల్లో ఏమైతే చెయ్యాలని రాసి ఉంటుందో అది మిని మం 2 నిమిషాలన్నా చెయ్యాలి, మాక్సిమం 5 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ చెయ్య కూడదు” అన్నాడు.

“నీ రూల్స్ తగలడా.. నిమిషానికో రూల్ చెబుతున్నావు కదరా..!” అని అనుకున్నాను. సలీం నా ఆలోచనలని చదివినట్లుగా “నిమిషానికో రూల్స్ చెబుతున్నానని విసుగ్గా ఉందా. మొదటి సారి కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుంది.. మనం ఇదే ఆట ఇంకో సారి ఆడా మను కో అప్పుడు ఏ బాధా ఉండదు” అన్నాడు.

“అమ్మో.. రెండొ సారా.. మా వారికి నేను ఒక్క సారికే అని మాట ఇచ్చిన విషయం తను వాళ్ళతో చెప్పినట్లు లేదు” అనుకున్నాను.
అంత వరకూ ఏమీ మాట్లాడకుండా కూర్చున్న మా వారు మోనా వైపు తిరిగి.. “రూల్స్ సరే.. ఇంత కీ ఆ కార్డులో ఏముందో త్వరగా చదువు” అన్నారు.
దానికి మోనా “అలాగే లెట్ మిరీడ్” అంటూ ఆ కార్డ్ చేతిలోకి తీసుకుని అందులో రాసి ఉన్న విషయం పెద్దగా చదవసాగింది..
(20 5 ໐໖..)

9078840cookie-checkఒక్క సారి – Part 13no