ఒక్క సారి – Part 14 – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

“Select a guy from rest of the players and give him a blow-job” 3 ໖໖໖.
తను చదవడం ఆపగానే “బ్లో జాబా..? అంటే?” అన్నాను.

నా మాటలకు మా వారు ఏదో చెప్పబోతుంటే సలీం అందుకుని “ఒక్క నిమిషం భయ్యా, అందులో కరెక్టుగా ఏమి రాసి ఉందో దానిని తెలుగులోకి ట్రాంస్ లేట్ చేసి చెబుతాను” అన్నాడు.

అలా అనడమే తరువాయి మోనా చేతిలోని కార్డ్ అందుకుని దానిలోకి చూస్తూ “ఇప్పుడు మీరు మిగిలిన ప్లేయస్ లోంచి ఒక మగ పార్ట్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అతని మడ్డ కుడవండి” అంటూ తెలుగులోకి ట్రాన్ న్ లేట్ చేసి పచ్చిగా చదివాడు.

తను చదివింది విన్న నేను బిత్తర పోయాను. బ్లో జాబ్ అంటే అంగ చూషణ అన్న మాట. ఈ కార్డ్స్ లో ఇటువంటి పనులు కూడా చెయ్యమని రాసి ఉంటాయని నేను అస్సలు ఊహించలేదు.

నా ఆలోచనల్లో నేనుంటే సలీం మోనా వైపు తిరిగి “కమాన్ మోనా, ఫాస్ట్. ఇక్కడ ఉండేది ఇద్దరమే కాబట్టి త్వరగా ఎవరో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకో” అన్నాడు.

తను అలా చెయ్యాల్సి వచ్చినందుకు మోనా కొంచెం కూడా సిగ్గు పడుతున్నట్లు కానీ, భయపడుతున్నట్లు కానీ నాకు అనిపించలేదు.
సలీం మాటలు వినగానే తను “న్యాయం గా అయితే సుధాకర్ భయ్యాని సెలెక్ట్ చేసుకునే దానిని, కానీ భయ్యా ఇందాక నేను అంత బ్రతిమిలాడుతున్నా నాకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసారు కనుక సలీం నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను” అంది.

అలా అన్నదే తరువాయి తను కూర్చున్న చోటు నుంచి లేచి సలీం కూర్చున్న వైపుగా అడుగులే సింది. ఆ రూములో చక చకా జరిగిపోతున్న విషయాల్ని చూస్తుంటే నన్ను నేనే

నమ్మలేక పోతున్నాను. మోనా అలా తన దగ్గరకు రాగానే సలీం లేచి నిలబడి “రెడీనా” అన్నాడు.
“ఆహా.. రెడీనే” అంటూ తను సలీం ఎదురుగా మంచం మీద కూర్చుంది. వెంటనే సలీం “ఒక్క నిమిషం” అంటూ పక్కనే ఉన్నటేవ్ రికార్డర్ ఆన్ చేసి తన నడుమును మోనా ముఖానికి దగ్గరగా తీసుకొచ్చాడు.

అటు టేప్ రికార్డర్లో మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవ్వడం, ఇటు మోనా తన ముఖం మీదకు వచ్చిన సలీం అంగాన్ని ప్రియంగా గుప్పెటితో పట్టుకుని.. తోలు లేకుండా ఎర్రగా మెరిసి పోతున్న దాని చివరలను మెల్లిగా ముద్దాడటం ఒకే సారి జరిగిపోయాయి. సలీం రెండు చేతులూ నడుము మీద పెట్టుకుని నిలబడి తన అంగాన్ని పూర్తిగా మోనాకి వదిలేసి దానిని ప్రియంగా చీకుతున్న మోనా నోటి వైపు చూస్తున్నాడు.

మోనా చేస్తున్న పనికి నాకు అసహ్యం కలగాల్సింది పోయి వళ్ళంతా తాపం మొదలయ్యింది. వెళ్ళి మోనాని పక్కకి లాగి సలీం అంగాన్ని నా నోట్లోకి తీసుకుందామా అన్నంత ఆవేశం కలగ సాగింది. ఆడదాన్నయిన నా పరిస్తితే ఇలా ఉంటే ఇక మా వారి సంగతి ఎలా ఉంటుందో అని తల తిప్పి తన వైపు చూసాను.

నేను ఊహించినట్లే తన చూపులు మోనా నోటి మీద ఉన్నాయి. కళ్ళు ఆర్పితే మళ్ళీ ఏమి మిన్ అవుతానో అన్నట్లు అటే చూస్తున్నారు. ఆ రూములో మరో ముగ్గురు ఉన్నారన్న ధ్యాస కూడా లేనట్లు కుడి చేతిని అండర్ వేర్ లోకి పోనిచ్చి తన అంగాన్ని పిసుక్కుంటున్నారు. టేవ్ రెకార్డర్ లోంచి మంద్రంగా వినపడుతున్న మ్యూజిక్ కు తోడుగా “ప్ప్.. ప్స్..” అంటూ మోనా నోరు చేస్తున్న శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి.

రూములోని వాతావరణమో లేక అంతకు ముందు తాగిన వైన్ మహిమో తెలియదు కానీ నాలో సిగ్గు పూర్తిగా తొలగి ఆ స్తానాన కోరిక పెరగ సాగింది. ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఆట ముగుస్తుందా, ఎప్పుడెప్పుడు నా రెమ్మల మధ్య జిల అణుగుతుందా అన్న ఆలోచనలతో నా శరీరం తహ తహలాడుతోంది.
అప్పటికే సలీం చేతులు తన నడుము మీదనుంచి తీసి మోనా తలని గట్టిగా పట్టుకుని తన అంగానికేసి మరింత గట్టిగా అదుముతున్నాయి. ఇంతలో రెండు నిమిషాలు పూర్తి అయినట్లుగా టేప్ రికార్డర్లోని మ్యూజిక్ ఆగి పోయింది. అయినా మోనా తన నోటిని వెనక్కు తీసుకోలేదు. మరి మోనా తియ్యలేదో, లేక సలీం వదల్లేదో అర్ధం కావడంలేదు.

ఆ మ్యూజిక్ ఆగిన మరుక్షణమే మెల్లిగా పాట స్టార్ట్ అయ్యింది. సలీం చెప్పిన రూల్స్ ప్రకారం ఆ పాట మూడు నిమిషాల పాటు వస్తుంది. ఆ తరువాత తనక్కు ఇష్టం ఉన్నా లేక పోయినా మోనా తను చేస్తున్న పనిని ఆపాలి. కానీ ఇంతలో సలీం చేతులు మోనా తలని గబుక్కున వెనక్కు నెట్టాయి.
వెంటనే నవ్వుతూ “ఇక చాలు.. ఇంకొంచెం ఉంటే నే నోటిలోనే కార్చేసి ఉండే వాడిని” అన్నాడు.

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

తన మాటలకు మోనా కూడా నవ్వుతూ లేచి తిరిగి తను ఇంతకు ముందు కూర్చున్న చోటుకు వచ్చి కూర్చుంది. సలీం ఆటేప్ రికార్డరిని ఆపి కాసెట్ మొదటి వరకూ రివైండ్ చేసి వచ్చి తన సీట్లో కూర్చున్నాడు. ఇంతలోపల మా వారు లేచి పక్కనే ఉన్న జగ్ లోంచి ఇంకాస్త వైన్ అక్కడున్న గ్లాసుల్లో పోయసాగారు.
అది చూసిన మోనా “నాకు ఇంక వద్దు భయ్యా అంది”. నేను కూడా వెంటనే “నాకూ ఇంక వద్దు” అన్నాను.

దానితో తను రెండు గ్లాసుల్లో మాత్రమే పోసి ఒకటి సలీం చేతికి ఇచి రెండొది తను తీసుకుని వచ్చి తన సీటులో కూర్చుని మెల్లిగా సిప్ చెయ్యసాగారు. మా వారు అలా కూర్చున్న వెంటనే..

“ఏది ఆ బాక్స్ ఇలా ఇవ్వండి భాబీ” అంటూ నా వైపు తిరిగి వెంటనే.. “వావ్.. భాబీ బాగా వేడెక్కి పోయినట్లున్నారు” అని నవ్వాడు.
తన చూపులు నా ఎద మీద అతుక్కుపోయి ఉన్నాయి. తను ఆ మాట ఎందుకు అన్నాడా అని వంగి నా ఎద వైపు చూసుకున్నాను. పవిట కొంగు గట్టిగా లాగి కప్పుకుని ఉన్నానేమో.. ఇందాకటి దృశ్యంతో వేడెక్కిన నా ముచ్చికలు మామూలు సైజుకన్నా రెండింతలు పెరిగి నా పవిట కొంగును చీల్చుకుని వచ్చేలా పొడుచుకుని కనపడుతున్నాయి. తన మాటలకో, చూపులకో సిగ్గు పడుతూ నా పవిట కొంగుని కొద్దిగా వదులు చేసాను.

“ఎంత సేపు దాచుకుంటారు భాబీ.. ఇప్పుడు ఎలాగోలా కష్టపడి మీ పేరు తీస్తాను.. అప్పుడన్నా వాటి దర్శనాన్ని మాకు కలిగించండి” అంటు అప్పటికే నా చేతిలోంచి తీసుకున్న బాక్సులోంచి ఒక చీటీని తీసాడు సలీం.

అతను నా పేరు తీస్తానని అంత బల్లగుద్ది చెబుతుంటే నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్న టెంషన్ కానీ నెర్వస్ నెస్ కానీ లేవు. త్వరగా ఏదో ఒక పేరు తీసి ఆ గేం అయిపిస్తే అసలు పనిలోకి దిగవచ్చు కదా అని ఎదురు చూస్తున్న నా శరీరం సిగ్గు పూర్తిగా మర్చిపోయింది.

ఆ బాక్సులోంచి చీటీ తీసిన సలీం.. “ఓహ్.. మళ్ళీ తప్పించుకున్నారు భాబీ” అని మోనా వైపు తిరిగి “నగ్నంగా ఉన్న మనిద్దరికీ ఇప్పుడు ఇంకో తోడు రాబోతుంది” అంటూ ఆ చీటీని మా వారి చేతికి ఇచ్చారు. తన మాటలని బట్టి ఆ చీటీలో మా వారి పేరు ఉందని అర్ధం అయ్యింది.
ఆ చీటీ అందుకున్న మా వారు మరేమీ మాట్లాడకుండా లేచి తన గ్లాసులోని మిగిలి ఉన్నవైన్ ని గుటగుబా తాగేసి, గ్లాస్ కింద పెట్టి ఆ రూం మూలకి నడిచారు. అలా వెళ్ళిన తను మా అందరి వైపూ తిరిగి చిన్నగా నవ్వి తన అండర్ వేయర్ మీద చెయ్యి వేసి దానిని కిందకి జార్చడం మొదలు పెట్టారు.
తన అండర్ వేయల్ అలా కిందకి జారగానే టంగున బయటకు దూకింది తన అంగం. దాని సైజు షేపు నాకేమి కొత్త కాదు కనుక నా చూపు మోనా వైపు తిప్పాను. మోనా చూపులు మా వారి మొల వైపే అతుక్కుపోయి ఉన్నాయి. బవల శా దాని సైజుని సలీం సైజుతో బేరీజు వేసుకుంటున్నట్లుంది. నేను తన వైపు చూస్తున్న విషయం కూడా గ మనించలేదు తను.

దానితో నా చూపులు మళ్ళీ మా వారి వైపు తిరిగాయి. అప్పటికే తను విప్పిన అండర్ వేయర్ ని అక్కడే ఉన్న బట్టల గుట్టపై వేసి తిరిగి మావైపు నడుస్తున్నారు ఆయన. అప్పుడు గమనించాను తన మొల మీద ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా నీటూగా షేవ్ చేసుకుని ఉన్నారు. మా నలుగురిలో నేను ఒక్కదాన్ని తప్పితే మిగిలిన అందరూ అక్కడ ఈ రోజే క్లీన్ చేసినట్లున్నారు.

అలా నగ్నంగా మేము కూరుచ్న్న మంచం వద్దకు వచ్చిన శ్రీ వారు నా వైపు చూసి నవ్వారు. నేను మెల్లిగా నవ్వే నవ్వనట్లు నవ్వాను. నా వైపు అలాగే రెండు సెకండ్లు చూసిన తను నేను ఏమీ అనక పోయే సరికి తన అంగాన్ని కుడి చేతి గుప్పెటితో పట్టుకుని మోనా వైపు తిరిగి..
“ఏంటి మోనా.. సైజ్ నచ్చిందా?” అంటు సిగ్గులేకుండా అడిగారు.

తన ఉద్దేశం ఏమిటో అప్పుడు అర్ధం అయ్యింది నాకు. ఇందాక సలీం అంగాన్ని పట్టుకుని మోనా నన్ను అడిగినట్లు నేను మోనాని అడుగుతానని ఊహించినట్లున్నారు. “పాపం తనను నిరుత్సాహపరిచినట్లున్నాను” అనుకున్నాను.

9078200cookie-checkఒక్క సారి – Part 14no