ఒక్క సారి – Part 15 – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

తను అడిగిన ప్రశ్నకు మోనా ఏమి సమాధానం చెప్పలేదు కానీ సలీం మాత్రం “ఇందాకే చెప్పాను కదా భయ్యా, సైజు.. షేపు చూసి వాళ్ళేమి చెప్పగలరు.. కాసేపట్లో తన బొక్క వాయిస్తావుగా అప్పుడు అడుగు నచ్చిందో లేదో చెబుతుంది” అన్నాడు.

సలీం అలా సిగ్గు, శరం లేకుండా పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నా నాకే మి కోపం కానీ, అసహ్యం కానీ కలగడం లేదు. ఎందుకో ఆటైములో తను అలా మాట్లాడడమే బాగుంది అనిపించింది.

మా వారితో సలీం అలా అనగానే మా వారు నవ్వుతూ “నిజమే” అన్నట్లు తల ఊపి కూర్చున్నారు. తను అలా కూర్చోగానే మోనా సలీం చేతిలోని బాక్స్ తీసుకుని అందులోంచి మళ్ళీ ఒక చీటీ తీసి “అమ్మయ్యా.. ఫైనల్ గా మళ్ళీ దీదీ టర్న్ వచ్చింది” అంటూ ఆ చీటీని నా చేతికి ఇచ్చింది.

ఈ సారి నా పేరు చూడగానే నాకు ఎందుకో భయం కానీ జంకు గానీ కలగలేదు. మోనా ఇచ్చిన చీటీని తీసుకుని నడుచుకుంటు ఆ గదిలో ఉన్న టేబుల్ వద్దకు వెళ్ళాను. అలా వెళ్ళిన నేను ఇటు తిరిగి మిగిలిన ముగ్గురి వైపూ చూసాను. అప్పటికే పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురూ ఇప్పుడు నేను ఏమి విప్పుతానా అన్నట్లు చూస్తున్నారు.

ఒక్క నిమిషం పాటు వాళ్ళ ముగ్గురి వైపు చూసి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చి వదిలి నా చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేసి మెల్లిగా నా చీరను వంటి మీదనుంచి వేరు చేసి పక్కనే టేబుల్ మీద ఉన్న బట్టల గుట్టపై వేసాను. దానితో వంటి మీద కేవలం లంగా మాత్రమే మిగిలి పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న నా ఛాతీ మిగిలిన ముగ్గురికీ దర్శన మిచ్చింది.

“వావ్.. అదిరి పోయాయి” అన్నాడు సలీం వెంటనే. తను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో నాకు అర్ధం అయ్యింది. వెంటనే సిగ్గుగా రెండు చేతులతో నా ఎదను కప్పుకున్నాను.

అది చుసిన సలీం “క మాన్ .. భాబీ..” అన్నాడు.
అప్పటివరకూ మౌనంగా ఉన్న మా వారు కూడా “అంత సిగ్గెందుకో, ఇక్కడ అందరూ మన వాళ్ళేగా” అన్నారు.
ఇక మరీ అతి చేసినట్లుంటుందని నా ఎద మీద నుంచి చేతులని తప్పించి.. మెల్లిగ నా లంగా బొందు విప్ప సాగాను. ఒక నిమిషం పాటు నేను ఏమిచేస్తున్నానో వాళ్ళ ముగ్గురికీ అర్ధం

కాలేదు. వాళ్ళకు నేను చేస్తున్న పని అర్ధం అయ్యేలోపలే లంగా బొందు వదులు చేసి నా లంగాని రొమ్ముల మీద వరకూ లాగి తిరిగి కట్టుకున్నాను.
వెంటనే “ఇది అన్యాయం ” అంటూ పెద్దగా అన్నాడు సలీం.

నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా నడుచుకుంటూ వచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నాను. ఇప్పుడు నా వంటి మీద రొమ్ముల మీదనుంచి మోకాళ్ళవరకూ కప్పుతున్న లంగా మాత్రం ఉంది.

నేను అలా వచ్చి మంచం మీద కూర్చోగానే సలీం మిగిలిన ఇద్దరి వైపూ చూస్తూ “తను అంత మోసం చేస్తుంటే మీరేంటి ఏమీ అనకుండా” అన్నాడు.
వెంటనే మోనా “ఇందులో మోసం ఏముంది. గేం రూల్స్ ప్రకారం తను ఒక బట్ట విప్పాలి, దీదీ ఒక బట్ట విప్పింది కాబట్టి తను చేసిందానిలో మోసం ఏమీ లేదు. అయినా నీకు అంత తొందరేంటీ.” అంటూ నవ్వి మా వారి వైపు తిరిగి..

“ఇక నెక్స్ట్ రౌండ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీటర్న్ భయ్యా” అంటూ తన చేతిలోని ఆ బాక్సుని మా వారి చేతికి ఇచ్చింది.
మోనా మాటలకు సలీం ఏమీ అనకుండ మా వారివైపు తిరిగి “త్వరగా తియ్యి భయ్యా.. భాబీ పేరు తీసి తను ఇప్పుడు చేసిన పనికి తగిన గుణపాఠం వచ్చేలా చూడు” అన్నాడు.

మా వారు ఏమీ మాట్లాడకుండా చిన్నగా వన్నుతూ ఆ బాక్సులోని మరో చీటీ తీసి దానిలోని పేరు చూసి “సారీ సలీం!” అంటు దానిని సలీం చేతికి ఇచ్చారు.

“ఇది అన్యాయం భయ్యా, భాటీ పేరు తియ్య మంటే నా పేరు తీస్తావా?” అంటూ సలీం ఆ చీటీ అందుకుని పక్కన పడేసి, అక్కడే ఉన్న ప్లాస్టిక్ కవరులోంచి ఒక బ్లూ కలర్ కార్డుని తీసాడు. అలా తీసిన కార్డుని తనలో తనే చదువుకుని “ఇట్స్ ఈజీ” అన్నాదు.
“ఇంతకూ ఏమి రాసుంది అందులో?” అన్న మా వారి ప్రశ్నకు..

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

“తొందర పడకు భయ్యా, చదువుతున్నాను గా” అని నా వైపు, మోనా వైపు చూసి “ఇందాకే చెప్పాను కదా.. ఒకే సారి తెలుగులోకి ట్రాంస్ లేట్ చేసి చదవొచ్చని.. అలాగే చదువుతున్నా” అంటూ మళ్ళీ ఆ కార్డ్ వైపు కళ్ళు తిప్పి..

“ప్రస్తుతం ఈ రూములో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరినీ ఒక సారి చూడండి. ఇందులో ఏ రాత్రి మీరు ఎవరిని దెంగాలనుకుంటున్నారో? ఇంత మందిలో ఆమెనే ఎందుకు దెంగాలనుకుంటూన్నారో మిగిలిన ప్లేయర్స్ కి వివరంగా చెప్పండి..” అంటు అందులోని మాటర్ ని తెలుగులోకి ట్రాంస్ లేట్ చేసి పెద్దగా చదివాడు. తను అలా పచ్చిగా “దెంగ..” అంటు ట్రాంస్ లేట్ చెయ్యడం నాకెందుకో బాగా నచ్చింది.

చూడబోతే ఈ గేం గ్రూప్ పార్టీస్ కోసం డిజైన్ చేసుంటారు. ఇక ఈ రూములో నేను, అతని భార్య మటుకే ఉన్నము కనుక తను ఏమి చెప్పబోతాడో అందరూ ఊహించ గలరు. కానీ “ఎందుకు..?” అన్న దానికి తను ఏమి వివరణ ఇస్తాడో అని కుతూహలంగా తన వైపే చూసాను.
అప్పటికే తన చేతిలోని కార్డుని పక్కన పడేసి లేచి నిల్చున్న సలీం పక్కనే ఉన్నటేవ్ రి కార్డ ర్ ఆన్ చేసాడు. అందులోంచి సన్నగా మ్యూజిక్ రావడం మొదలు అవ్వగానే “నేను ఈ రాత్రికి నా పార్ట్నర్ గా ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో మీరందరూ ఊహించే ఉంటారు.. మీ ఊహ నిజ మే.. ఈ రాత్రి పద్మిని భాబీ ని దెంగాలనుకుంటున్నాను. ఇక ఎందుకు అంటారా..”

అని ఒక్క ని మేషం ఆగాడు. తను అలా పచ్చిగా “పద్మిని భాబీని దెంగా.. అనుకుంటున్నాను” అని చెప్పడంతో నాలో సిగ్గు ముంచుకొచ్చి వళ్ళంతా ఒక్క సారి జల్లు మంది. మా వారు మాత్రం తనకు అవే మీ పట్టనట్లుగా మోనా వైపు దొంగ చూపులు చూస్తూ చొంగ కార్చుకుంటున్నారు. ఇంతలో సలీం తను చెబుతున్న విషయాన్ని కంటిన్యూ చేసాడు.

“ఇది సంవత్సరం క్రితం మాట. మొదటి సారిగా సుధాకర్ భయ్యాతో కలసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పద్మిని భాబీని చూడగానే నా కళ్ళు తిప్పుకోలేక పోయాను. పోత పోసిన బంగారు బొమ్మలా ఉండె భాబీ లాంటి భార్య దొరకడం నిజంగా సుధాకర్ భయ్యా అదృష్టం అనుకున్నాను. కేవలం భాబీ అందాలు చూసేందుకే భయ్యాతో నా స్నేహం కంటిన్యూ చేసాను.

అంతెందుకు కధ ఇంత దూరం వచ్చింది కనుక ఇంకో సీక్రెట్ కూడా చెబుతాను” అంటు పక్కనే ఉన్న బీరువా తెరిచి అందులో బట్టల అడుగునుంచి ఒక కవర్ బయటకు లాగాడు. ఆ కవరులో చెయ్యి పెట్టి ఏదో తీస్తూ మా వైపు తిరిగి.

“మీకు గుర్తుందా, నా పెళ్ళికి రెండు నెలల ముందు అనుకుంటాను మన బాంక్ వాళ్ళు అందరూ పిక్నిక్ కు వెళ్ళాము. అప్పుడు నేను భుజానికి కెమేరా వేసుకుని మీ అందరి

ఫోటోన్ తీసాను కదా. అందులో మీకెవరికీ చూపించని ఫోటో ఒకటుంది చూడండి” అంటూ ఆ కవర్ లోంచి ఒక ఫోటో తీసి మాకు చూపించాడు.
ఆ ఫోటో చూడగానే నా వళ్ళు సిగ్గుతో చితికి పోయింది. ఆ రోజు పిక్నిక్ కు వెళ్ళినప్పుడూ నేను కిందకి వంగి బాస్కెట్ లోంచి ఏదో తీస్తున్నాను. అలా వంగడంలో నా పైట పూర్తిగా జారి పోయినత్లుంది. ఆ రోజు వేసుకున్న రవిక కొంచెం లూజుగా ఉందేమో, అసలే వంగి నిలబడి ఉండడం, దానికి తోడు పైట జారి పోవడంతో నా ఎదకీ రవికకీ మధ్య బాగా ఖాళీ ఏర్పడి ఆ సందులోంచి నా రొమ్ములు ముప్పావు వంతుకు పైగా కనిపిస్తున్నాయి.

దేవుని దయ వల్ల ఆ రోజు బ్రా వేసుకుని ఉండడంతో ముచ్చికలు మాత్రం కనపడడం లేదు. ఇందాక చెప్పినట్లు ఆ ఫోటో చూడగానే నా వళ్ళి సిగ్గుతో చితికి పోయింది. వేరే పరిస్తితుల్లో ఉంటే ఎలా ఉండేదో కానీ ప్రస్తుతం మేము ఉన్న పరిస్తితుల్లో నేణు కానీ, మా వారు కానీ సలీం ని ఏమీ అనలేదు. ఇక మేము అలా ఆ ఫోటో చూస్తుంటే సలీం తను చెబుతున్నది కంటిన్యూ చెయ్య సాగాడు.

9078450cookie-checkఒక్క సారి – Part 15no