ఒక్క సారి – Part 18 – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

“ఏమి ఆటో ఈ ఆట, రూములో మూరెడు పొడుగున గూటాలతో ఇద్దరు మొగాళ్ళను పెట్టూకుని.. తానకీ వంకాయ పాట్లు ఎందుకో” అనుకున్నాను.

ఇంతలో టేప్ రె కార్డర్ లోంచి వస్తున్న మ్యూజిక్ ఆగి పోయి మెల్లిగా పాట స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆ మ్యూజిక్ అలా ఆగి పోగానే మోనా తన రెమ్మల మధ్యనున్న వంకాయని తీసి పరుపు మీద వేసి “ఓకె.. ఓకె.. లెట్స్ కంటిన్యూ.. ఇప్పుడూ నీ టర్న్ సలీం” అంటూ చీటీలు ఉన్న బాక్స్ సలీం ముందుకు జరిపింది. తన తొందర చూస్తుంటే “ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఆట పూర్తి చేద్దామా?” అన్నట్లు ఉంది. తను పరుపు మీద వేసిన వంకాయ మీద అంటి ఉన్న తెల్లని జిగురుని చూస్తుంటే తాను ఎంత వేడెక్కి పోయి ఉందో అర్ధం అవుతుంది.

సలీం కూడా వెంటనే ఆ చీటీలు ఉన్న బాక్స్ అందుకుని నా వైపు చూస్తూ “ఈ బాక్స్ లో ఇప్పుడూ రెండె చీటీలు మిగిలి ఉన్నాయి. ఇప్పుడూ నేను ఒక చీటీ తియ్యగానే మన ఆట ఇంచు మించు పూర్తి అయినట్లే. నేను ముందుగా చెప్పినట్లు లాస్ట్ చీటీ ఎవరిదైతే మిగిలి ఉంటుందో వాళ్ళు మిగిలిన ఇద్దరూ చూస్తుండగా “అసలు పని” ప్రారంభించాలి” అన్నాడు.

తను చెప్పింది విన్న నాకు వంట్లో సన్నగా వణుకు మొదలయ్యింది. ఆ బాక్స్ లో నా పేరు, మా వారి పేరు ఉన్న చీటీలు మాత్ర మే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తను నా పేరు తీస్తే నేను ఆ కార్డ్స్ లోంచి ఒక కార్డ్ తియ్యాలి. అందులో ఏమి చెయ్యాలని రాసి ఉంటుందో ఏమో? అలా కాకుండా తను మా వారి పేరు ఉన్న చీటీ తీస్తే, నేను ఆ కార్డ్స్ లోంచి ఒకటి తియ్యాల్సిన అవసరం రాదు. కానీ మా వారూ, మోనా, వీళ్ళిద్దరూ చూస్తుండగా నేను సలీం చేత చెయ్యించుకోవాలి.

నా పేరు తీసినా చిక్కే అలా అని తియ్యకున్నా చిక్కే.. ఇలా నా ఆలోచనల్లో నేను ఉండగా అప్పటికే ఆ బాక్సులోంచి చీటీ బయటకు తీసిన సలీం మెల్లిగా నవ్వుతూ నా వైపు తిరిగి..

“వి ఆర్ ల క్కీ భాబీ.. ఇం కొద్ది సేపట్లో మీ హబ్బీ నా బీబీ చేసుకోవడం మన కళ్ళారా చూస్తాము” అని నవ్వుతూ తన చేతిలోని చీటీని నా చేతికి ఇచ్చాడు. ఆ చీటీలో నా పేరు ఉంది. అప్పటికే పింక్ కలర్ కార్డ్స్ ఉన్న కవరుని నా ముందుకు జరిపిన మోనా “త్వరగా ఓ కార్డ్ తియ్యి దీదీ” అంది.

“త్వరగా తియ్యండి భాబీ, పాపం తను ఇక ఆగ లేనట్లుంది” అన్నాడు సలీం.

సన్నగా వణుకుతున్న చేతులతో ఆ కవర్ లోంచి ఒక కార్డ్ తీసాను. అందులో రాసి ఉన్న మాటర్ ముందు నాలో నేనే చదువుకుని.. నా మనసులోనే తెలుగులోకి అనువదించుకుని మెల్లిగా పైకి చదవ సాగాను.. ” మిగిలిన ప్లేయర్స్ లోంచి ఒక ప్లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని, వాళ్ళు ఏది చెబితే అది చెయ్యండి. ఒక విషయం, మీరు ఏది చేసినా అది మీ ఇద్ద రి కి సంబందించినదై ఉండాలి కానీ మూడో వ్యక్తిని ఇన్ వాల్వ్ చెయ్య కూడదు”.

కార్డులోని విషయాన్ని చదవగానే సలీం “ఇంకా లేట్ ఎందుకు మాలో ఒకరిని త్వరగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి భాబీ” అన్నాడు.
వెంటనే మా వారిని సెలెక్ట్ చేసుకుందామనుకున్నాను. కానీ ఇందాక తను వైన్ పోసి నా తొడల మధ్య చేసిన పని గుర్తుకు వచ్చింది. తనని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వెంటనే తన అంగాన్ని తీసుకొచ్చి నా నోటిలో పెడతారని నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. పోనీ సలీం ని సెలెక్ట్ చేసుకుందామా అంటే అది మా వారికి బాధ కలిగించొచ్చు. అదీ కాక సలీం తన అంగాన్ని నా నోటిలో పెట్టడని గారెంటీ ఏమీ లేదు. ఇక మిగిలింది మోనా..

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

ఆ పేరు నా మదిలోకి రాగానే అసలు ఇంతసేపు ఆలోచిస్తూ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసానా అని పించింది. వెంటనే నా చేతిని పైకెత్తి మోనాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నట్లుగా తన వైపు వేలిని చూపాను. వెంటనే “ఇది అన్యాయం” అన్నాడు సలీం.

“ఎందుకు? నేను మగ వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఆ కార్డ్స్ లో రాసి లేదుగా. కావాలంటే చూడు” అంటూ ఆ కార్డుని తన చేతికి ఇచ్చాను. ఆ కార్డ్ తీసుకుని చదివిన సలీం “సరే, మీ ఇష్టం.. అలాగే త్వరగా కానివ్వండి” అన్నాడు.

తను అలా అనగానే మోనా వైపు తిరిగి “చెప్పు మోనా నన్నిప్పుడు ఏమి చెయ్య మంటావో” అన్నాను.
వెంటనే మోనా “నువ్వు ఈ కార్డ్ తీసేందుకు ఎంత భయ పడ్డావో నాకు తెలుసు దీదీ. అందుకే, నేను ఈజీ కోరిక కోరుతున్నాను” అంటూ కింద పడి ఉన్న టవల్ తీసి నా చేతికి ఇచ్చి..”భయ్యా నీ వంటి మీద పోసిన వైన్ ఎలా మరకలు పడి ఉందో చూడు. అందుకే వెళ్ళి రెండు నిమిషాల్లో స్నానం చేసి వచ్చెయ్యి” అంది.

తన మాటలకు ఎంతో రిలీఫ్ ఫీల్ అయినా.. తను నాలో మరింత కామాన్ని రేపే పని చెయ్యించలేదే అని ఏ మూలనో కలిగిన నిరుత్సాహాన్ని బయటకు చూపకుండా ఆ టవల్ అందుకుని బాత్రూం వైపు నడిచాను.

“ఒక్క నిమిషం దీదీ” అంటూ నా వెనుకే బాత్రూములోకి వచ్చిన తను అక్కడ షెల్ఫ్ లోంచి ఒక రేజర్, షేవింగ్ క్రీం తీసి నా చేతికిచ్చి.. “ఇందాకటినుంచీ నువ్వు అనీజీ గా ఉండటం గ మనించాను, ఆ మగ వాళ్ళిద్దరినీ నేను మానేజ్ చేస్తాను కానీ కావాలంటే త్వరగా అక్కడ కూడా శుబ్రంగా లాగించేసి వచ్చెయ్యి” అని బాత్రూం తలుపు వేసుకుని బయటకు నడిచింది.

వెంటనే వెళ్ళి తలుపు గడియ పెట్టి మోనా చేస్తున్న సహాయానికి మనసులోనే కృతజ్నతలు చెప్పుకుంటూ నా తొడల మధ్య షేవింగ్ క్రీం రాయసాగాను. ఇంతలో బయట నుంచి టేప్ రెకార్డర్ లోని మ్యూజిక్ సన్నగా నాకు వినపడసాగింది. అంటె నాకు టైం గుర్తు చేస్తున్నారన్న మాట అనుకుంటు చేస్తున్న పనిలో వేగం పెంచాను.

తొడల మధ్య నున్నగా శుబ్రం చేసుకుని చక చకా స్నానం ముగించే సరికి ఇంచు మించు 5 నిమిషాల పీనే పట్టింది. బయట నుంచి మ్యూజిక్ కానీ, పాట కానీ ఏవీ వినరావటం లేదు. టవల్ తో వళ్ళంతా అద్దుకుని అక్కడే ఉన్న పౌడర్ డబ్బా తీసుకుని వంటి మీదా, సంకల్లో చల్లుకున్నాను.

ఇంతలో తలుపు మీద ధన ధనా మంటు బాదిన శబ్దం, దానితో పాటు “త్వరగా రండి భాబీ.. వీళ్ళిద్దరూ ఆల్రెడీ పని మొదలు పెట్టేసారు” అంటు సలీం గొంతు వినపడ్డాయి. వెంటనే నా భుజాల మీద ఉన్న టవల్ ని రొమ్ముల మీదగా కట్టుకుని హడావిడిగా తలుపు తీసుకుని బయటకు వచ్చాను.

అప్పటికే ఆ రూం అంతా నీటుగా సర్దేసి ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు మేము ఆడిన గేం కానీ, ఖాళీ వైన్ గ్లాసులు కానీ ఏమీలేవు. గది మూల టేబుల్ మీద మేము కుప్పగా వేసిన బట్టలు కూడా మాయం అయ్యి ఆ స్తానానే ఒక అగరు బత్తీల స్టాండ్ పెట్టి ఉంది. అందులో ఒక అయిదో ఆరో అగరుబత్తీలు వెలిగించి ఉన్నాయి. దానితో రూం అంతా అదో విధమైన కమ్మని వాసన..

“ఇంతకూ మా బట్టలు ఏమయ్యయబ్బా?” అనుకుంటున్న నాకు “ఆటేబుల్ మీద ఏమి చూస్తారు భాబీ, ఇటు తిరిగి ఈ మంచం మీద చూడండి.. వీళ్ళిద్దరూ ఏమి చేస్తున్నారో” అన్న సలీం మాటలు వినిపించి నా చూపు మంచం మీదకు తిప్పాను..
అక్కడ….
(ఇంకా ఉంది)

9093840cookie-checkఒక్క సారి – Part 18no