ఒక్క సారి – Part 23 – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

“ఏమే లేట్ కాలేదు భాటీ, మేము లేచింది కూడా లేట్ గానే. ఒక్కొకరము స్నానాలు పూర్తి చేసి ఇదిగో ఫైనల్ గా మిమ్మల్ని లేపాము” అన్నాడు సలీం.

ఇంతలో వంటింట్లోంచి హాల్లోకి వచ్చిన మోనా “అరే నువ్వు వచ్చేసావా దీదీ. ఇం కా ఆలశ్యం దేనికి రండి బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేద్దాము” అంది. నలుగురం డైనింగ్ టేబుల్ వద్దకు నడిచాము. టేబుల్ మీద రెండు హాట్ కేసులు పెట్టి ఉన్నాయి. ఒక దానిలో పూరీలు, మరో దానిలో ఎగ్ పొరుటు ఉంది.

“అయ్యో.. ఉదయాన్నే ఇవన్నీ చేసావా, నన్ను కూడా లేపి ఉండాల్సింది” అన్నాను. “పర్లేదు దీదీ. పూరీలు చెయ్యడం ఎంతసేపు పని?” అని మిగిలిన వారి వైపు తిరిగి “ఇంతకూ దీదీకి ఈ రోజు ప్రోగ్రాం చెప్పారా?” అంది.
“ఇంకా లేదు. ఎక్కడా నువ్వు మమ్మల్ని మాట్లాడనిస్తేగా?” అన్నాడు సలీం.

“త్వరగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ తినేసి మా ఇంటికి వెళ్లాము అనుకుంటుంటే మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రాం ఏమిటో?” అనుకున్నాను. నా ఆలోచనలు చదివినట్లుగా సలీం “ఏమి లేదు భాబీ. బ్రేక్ ఫాస్ట్ తినేసి కాసేపు అందరం మా ఇంట్లోనే టైం పాన్ చేసి, మధ్యాన్నం ఏదైనా మంచి రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి భోజనం చేసి ఓపికుంటే మాట్నీ చెక్కేద్దాం, లేదంటే అక్కడనుంచి మీరు అటు మీ ఇంటికి, మేము ఇటు మా ఇంటికీ” అని అనుకున్నాము అన్నాడు.

“ఓస్ ఇంతేనా. ప్లాన్ అంటే ఇంకేదో అనుకున్నాను” అని మనసులో అనుకుని తనతో “సరే” అన్నట్లు తల ఊపాను. ఇక నలుగురం అదీ ఇదీ మాట్లాడుకుంటూ బ్రేక్ ఫాస్ట్ పూర్తి చేసాము. నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏమిటంటె నలుగురిలో ఒక్కరు కూడా రాత్రి జరిగిన సంఘఠనలు గానీ, మేము ఆడిన గేం గురించి గానీ ప్రస్తావించక పోవడం. అసలు రాత్రి ఏమీ జరగనట్లే మామూలుగా మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టడంతో నేనూ సరదాగా ఎప్పటిలానే ఉన్నాను.

బ్రేక్ ఫాస్ట్ పూర్తి చేసి, టేబుల్ మీద వస్తువులన్నీ శుబ్రం చేసి కిచెన్ క్లీన్ చేసుకుని వచ్చేసరికి ఇంచు మించు 10:30 కావస్తుంది. మగ వాళ్ళిద్దరూ హాల్లో కూర్చుని టివి చూస్తున్నారు. నేను, మోనా వంటగదిలోంచి నడుచుకుంటు హాల్లోకి రాగానే సలీం “అంతా అయిపోయిందా?” అన్నాడు.

“ఆహా..” అంది మోనా. “మరి ఇక ఆలశ్యం ఎందుకు అయితే?” అంటూ లేచి నిల్చున్నాడు సలీం. తనతో పాటు మా వారు కూడా లేచి నిల్చున్నారు. వాళ్ళు ఏమి

మాట్లాడుతున్నారో నాకైతే అర్ధం కాలేదు. ఇంతలో పక్కనే ఉన్నటివి రిమోట్ అందుకుని అది ఆఫ్ చేసిన మోనా తన భర్త వైపు తిరిగి..
“ఈ సారి మీరు మన బెడ్ రూముకు వెళ్ళండి. మేము గెస్ట్బెడ్ రూముకు వెళ్తాము” అంది. నాకు మెల్లి మెల్లిగా విషయం అర్ధం అవుతోంది..! కానీ బయటపడ దలచుకోలేదు.

అందుకే “విషయం ఏంటొ కాస్త అర్ధం అయ్యేలా చెబుతారా?” అన్నాను.
వెంటనే సలీం “విషయం ఏముంది భాటీ? ఇందాకే చెప్పాము కదా, కాసేపు టైం పాస్ చేసి రెస్టారెంట్ కు వెళ్లాము అని. ఆటైం పాన్ చెయ్యం హాల్లో కూర్చుని టివి చూస్తూ చెయ్యాలని రూల్ ఏమీ లేదు కదా..” అంటు ఇంకా ఏదో అనేంతలో మోనా తన మాటలకు అడ్డు పడుతూ..

“అది కాదు దీదీ. రాత్రి ఆ వైన్ పుణ్యమా అని భయ్యా ఒక్క సారికే చేతులెత్తేసి నిద్ర పోయారు కదా.. పాపం ఆ వైన్ మత్తులో అసలు ఏమి జరిగిందో కూడా తనకు గుర్తు లేదట. అందుకే ఈ రోజు ఉదయం మరో సారి కావాలని అడిగారు.

నువ్వు రాత్రి ఇంకో సారి చెయ్యించుకో అంటె.. అంతగా కావాలంటే రేపు ఉదయం చూద్దాంలే అన్నావుగా అందుకే నువ్వెలాగూ కాదనవని బ్రేక్ ఫాస్ట్ తరువాత మన మీ ప్రోగ్రాం పెట్టు కుందా మని చెప్పాను. నిజానికి నలుగురం ఒకే రూములో పెట్టుకుందామంటే భయ్యా సిగ్గు పడిపొతున్నాడు. అందుకే కొంచెం చేంజ్ ఉంటూందని మీరు మా రూములో మేము గెస్ట్ రూములో అనుకున్నాము” అంది.

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

నేను తిరిగి ఏదో అనే లోపలే మా వారి చేతిని పట్టుకుని “నువ్వు రా భయ్యా” అంటు తనని గెస్ట్ బెడ్ రూం వైపు లాక్కెళ్ళింది మోనా. మరో నిమిషంలో వాళ్ళిద్దరూ గెస్ట్ రూములోకి దూరడం, ఆ రూము తలుపులు మూసుకోవడం జరిగి పోయాయి. చక చకా జరిగి పోతున్న సంఘఠనలను గుడ్లప్పగించి చూస్తూ అలాగే నిల్చున్న నేను
“ఏంటి భాబీ. బెడ్ రూం లోకి వెళ్లామా లేక ఇక్కడే లాగించేద్దామా” అన్న సలీం మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచ్చాను.

అప్పటికే మైన్ డోర్ తలుపు వేసి గడియ పెట్టి నా వైపు నడుస్తున్నాడు సలీం. తన చేతులు అప్పటికే షర్ట్ బటంన్ విప్పుకుంటున్నాయి. నేను ఏమీ మాట్లాడకుంటే అక్కడే ఆ హాల్లోనే లాగించేసేట్లు ఉన్నాడు. అందుకే తను నా వైపు నడవడం చూసిన నేను తనకి అంద కుండా మెల్లిగా వాళ్ళ పడక గది వైపు అడుగులెయ్య సాగాను. నా వెనుకనే పడక

గదిలోకి వచ్చిన సలీం నేను గదిలో అడుగు పెట్టీ పెట్టక ముందే నన్ను వెనకనుండి బలంగా కౌగిలించుకున్నాడు.
తన తాకిడికి నా వళ్ళంతా ఒక్కసారిగా పులకరించింది. చీర మీదనుంచే నా పిర్రల పై గట్టిగా తగులుతున్న తన అంగం స్పర్శకు నా వంట్లో కోరికలు పురి విప్పుకోసాగాయి. మెల్లిగా తన కౌగిలి విడిపించుకుంటూ అతని వైపుకు తిరిగాను. నేను ఊహించినట్లుగా అప్పటికే తన వంటి మీదనుంచు లుంగీ కూడా లాగి పడేసి ఉన్నాడు. పట్టపగలు అలా ఒక పరాయి మగ వాడిని పూర్తి నగ్నంగా చూస్త్ను నా వంట్లో సిగ్గు కలగసాగింది పోయి కామంతో వళ్ళంతా సలపరం కలగ సాగింది.

అప్పటికే తన చేతులు నా చీర కొంగును తప్పిస్తున్నాయి. మరో క్షణంలో నా వంటి మీద నుంచి దూరమై అక్కడ ఉన్న నేల మీద కుప్పగా పడిందా చీర. వెంటనే నా జాకెట్ వక్కుల పై పడిన తన చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాను.

“ఏమిటి?” అన్నట్లు అసహనంగా నా వైపు చూసాడు. “తలుపు” అన్నట్లు తీసి ఉన్న తలుపు వైపు చూపిస్తూ మెల్లిగా వెళ్ళి ఆ గది తలుపులు మూసి గడియ పెట్టాను.

“మన నలుగురిలో ఇంకా తలుపు మూసుకోవాల్సినంత సీక్రెట్స్ కూడా ఉన్నాయా?” అంటూ నవ్వుతూ అడిగాడు సలీం. ఎందుకనో నేను సలీం తో ఉండగా మా వారు వచ్చి చూస్తారేమో అన్న ఊహే నాలో జంకుని కలగ చేస్తుంది. అందుకే ఆ తలుపు మూసి గడియ వేసింది. కానీ ఇవన్నీ సలీంతో చెప్పలేదు. తను అన్న మాటలకు నవ్వి ఊరుకున్నాను. అప్పటికే నా చేతులు పట్టుకుని అక్కడ ఉన్న మంచం వైపు నడిపించుకెళ్ళిన సలీం ఆ మంచం పై తను కూర్చుని నన్ను తన ఎదురుగా తన రెండు కాళ్ళ మధ్యగా నిలబెట్టి మెల్లిగా నా రవిక హక్కులు విప్పసాగాడు.

మరో నిమిషంలో నా వంటి మీదనుంచి రవికా, బ్రా రెండు దూరం అయ్యి నా ఎద పొంగులు చంగున బయటకు దూకాయి. వాటి వంక ఆబగా చూసి తన తల వంచి నా ముచ్చికలని చప్పరించ సాగాడు సలీం. ఇప్పుడు నా వంటి మీద కేవలం లంగా, పాంటీ మాత్రం ఉన్నాయి. సలీం చేస్తున్న పనులకు నాలోని కోరిక తారాస్థాయీ చేర సాగింది. అలాగే తన ఎదురుగా నిలబడి నా రొమ్ముల్ని తన నోటిలోకి మరింత గట్టిగా కుక్కుతూ నా చేతిని మెల్లిగా సలీం తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి వెచ్చగా కాలి పోతున్న తన గూటాన్ని నా కుడి చేతి గుప్పెటిలోకి తీసుకున్నాను.

“ఐ లవ్ యు భాబీ.. ఈ బంగారు కొండల కోసం ఎన్ని కలలు కన్నానో తెలుసా..” అంటు పిచ్చిగా కలవరిస్తూ తన ముఖాన్ని నా రొమ్ములకేసి ఆబగా రుద్దుతూ, తన చేతుల్తో వాటిని పిసుకుతూ, నా ముచ్చికల్ని చీకుతూ తెగ ఉద్రేక పడి పోతున్నాడు సలీం. నా ఎద అందాలపై తన కున్న మోహాన్ని చూసి నాకు ఎక్కడ లేని గర్వం కలగ సాగింది. నిజనికి పోల్చి చూస్తే నకంటె మోనానే అందంగా ఉంటుంది.
అంత అందమైన భార్యను ఉంచుకుని కూడాతను నా మీద ఎంతగా మోజు కోరిక పెంచుకున్నాడో తన మాటల్లో, చేతల్లో నాకర్ధ మవుతుంది. దానితో తనంటె నాకూ అదో విధ మైన మోజు ఏర్పడ సాగింది. తన మీద ప్రేమ వెల్లువలా పొంగుకు వస్తోంది. దానిని చూపించే ప్రయత్నమో ఏమో నాకు తెలియకుండానే నా పెదవుల్తో తన వళ్ళంతా ముద్దులు కురిపించేస్తూ మెల్లిగా అలాగే నా మోకాళ్ళ మీదకు వాలి అంతవరకూ నా గుప్పెట్లో నలిగి పోతున్న తన గూటాన్ని మెల్లిగా నా నోటిలోకి తీసుకున్నాను.
(ఇంకా ఉంది..)

9101440cookie-checkఒక్క సారి – Part 23no