నా ఫ్రండ్ (2) – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

Previous part eng..
మరుసటి రోజు రాజు చెప్పినట్లు వాడి ఇంటికి చేరాను.” ఎంత సేపురా” న్నాను. వుండరా అక్క వెళ్తుంది అన్నాడు. ఎక్కడనుండి చూస్తామురా”అన్నాను.అక్కడ వున్న పోస్టర్ తీసి కన్నం చూపించాడు.అమ్మో చాలా తెలివయిన వాడే వీడు అనుకున్నా.కన్నములో నుండి చూసాను. బాత్రూం చాలా వరకు కనిపిస్తుంది.

Now bes……
” మనము చూస్తున్నట్లు తెలియదారా నీ అక్కకు” అన్నాను. “లేదు ఎందుకంతే కన్నానికి అవతల గోడ రంగు పైంట్ వేసాను”అన్నాడు. “జాగర్త ఏమాత్రము శబ్దము చేయకు. అయినా అది స్నానము చేస్తుంటే వినపడదు అనుకుంటా.” అనాడు. సరేనన్నాను.
అంతలో బాత్రూం వైపు అడుగుల చప్పుడు వినపడి ఇద్దరమూ మాటలాపేసాము. “ఓహ్ మీ అక్క కాదురా మీ అమ్మ”అన్నాను మంజుల ఆంటీ బాత్రూంలోకి రావడం చూసి. నన్ను జరగ మని

వాడు చూసి పక్కకు తిరిగి “సారీరా మా అమ్మ ఇప్పుడు వస్తుంది అనుకోలేదు” అన్నాడు. “పర్లేదు లేరా” అని చూడసాగాను.నాకు ఆంటీ వెనక కనిపిస్తున్నది.బహుశా … వుచ్చ పోయడానికి వచ్చినట్లుంది. చీరను లంగాతో సహా నడుముదాకా ఎత్తి కూర్చుంది.
“ర్మ్ భలే వుందిరా నీ అమ్మ గుద్ద” అని అదుము కుంటుంటే వాడు అలాగే వుండిపోయాడు. వాడికి వాడి తల్లి మీద ఎటువంటి కోరిక లేదు. నా మొడ్డ నిజానికి కొద్ది గా జరగడముతో ఆంటీ బాగా కనిపిస్తున్నది. పూకు మీద బొచ్చు చాలా ఎక్కువ వుంది. అమ్మ కన్నా ఎక్కువ. షేవ్ చేస్తున్నట్లు లేదు. ఆంటీ వుచ్చపోస్తుంటే నాకు అమ్మ నా ముందు నిలబడి పోసినది గుర్తు వచ్చింది.
అంతలో ఆంటీ లేచి చీరను సర్దుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చింది. ఈ
సారి ఆంటీ టవల్, బట్టలు తెచ్చుకొంది. “మీ అమ్మ స్నానము
చేస్తున్నదిరా చూడు చాలా బాగుంది” అన్నాను. వాడు ఆగలేక
నా కంటి పక్కనే వాడి కన్ను పెట్టి చూడసాగాడు. ఆంటీ చీర
జాకెట్ విప్పింది. సళ్ళు బాగున్నాయి. లంగా విప్పి పైన వేసి
చెంబుతో నీళ్ళు కుమ్మరించుకుంది. నేను అమ్మతో కలసి స్నానము చేసాను కాబట్టి నాకు మామూలుగానే వుంది కానీ రాజు స్వాశ వేడెక్కుతున్నది.
ఆంటీ నీళ్ళు కుమ్మరించుకుంటుంటే సళ్ళ మీదుగా బొడ్డు, పూకు ద్వారా కారుతున్నాయి. సబ్బు అందుకొని రుద్దుకోవడం మొదలు పెట్టింది. పై భాగానికి సబ్బు రుద్దుకొని పక్కన పెట్టింది. రెండు చేతులతో సళ్ళను అదుముకుంటూ రుద్దుకుంటుంటే మా ఇద్దరి చేతులు మా మొడ్డలను బిగించాయి.
సబ్బు తీసుకొని కింద రుద్దుకుంది. అరచేత్తో పూరెమ్మలను రుద్దుకొని వేళ్ళను చొప్పించి కాస్త కెలికింది. తొడలను రుద్దుకొని నీళ్ళు కుమ్మర్చించుకుంది. ఇక బట్టలు వేసుకుంటుంది అనుకున్నాను. కానీ అలా చేయలేదు.
బాత్రూం మధ్యలో నిలుచుకొని రెండు సళ్ళను పిసుక్క్కుంటున్నది. ఆంటీ మొహములో భావాలు మారుతున్నాయి సళ్ళను పిసుక్కుంటుంటే. కుడి చేతిని కిందకు పోనిచ్చి రెమ్మల మధ్య కెలుక్కోవడం మొదలు పెట్టింది. ఆంటీ అలా కెలుక్కుంటుంటే నేను నా మొడ్డను వూపడము మొదలు పెట్టాను. రాజు “నాకు కారి పోయేలా వుంది రా” అన్నాడు. ఇద్దరమూ వూపుకుంటూ కార్చుకున్నాము.

లోకాన్నే మరచి పోయి ఆంటీని చూస్తున్న మేము ఒక్కసారిగా గది తలుపులు తెరుచ్కోవడముతో వులిక్కిపడి చూసాము. ఎదురుగా ♡33!!! మమ్మల్ని అలా చూసి మాట రాకుండి పోయింది. నేను నా మొడ్డను కనపడకుండా చేత్తో కప్పుకున్నా అయినా వేళ్ళమధ్యనుండి కారుతున్నది. రాజు ది కూడా అదే పరిస్థితి. అనిత ఏమీ మాట్లాడకుండా తలుపు మూసి వెళ్ళిపోయింది.
అవతల ఆంటీ ఇంకా కెలుక్కుంటుందో ఏమో,నేను ఒక గుడ్డ తీసుకొని తుడుచుకొని వచ్చేసాను. అమ్మ వంటగదిలో వుంది.నేను నా గదిలోకి వెళ్ళాను. కొద్దిగా గుండె దడగా వుంది. రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడిపోయాను అనితకు.
అంతలో తలుపు కొట్టినట్లు వినిపించింది. అమ్మ వెళ్ళి తీసింది. నా గది లోకి అడుగు పెట్టగానే చూసాను. ఎదురుగా అనిత!!! తలుపు మూసి తలుపుకు ఆనుకొని నిలబడింది. నేను చూడలేక పోయాను. “ఏంటనితా ఇలా వచ్చావు ఏమయినా కావాలా” అన్నాను ఏ మీ ఎరు గ నట్లు.
“ఇందాకా రాజు రూం లో ఏమి చేస్తున్నావు” కొద్దిగా కోపంగా అడిగింది.
ఏదయితే అది కానీ అనుకొని “చూసావుగా” అన్నాను

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

“నీకలా చూడ్డానికి మా అమ్మ తప్ప ఇంకెవరూ లేరా” అంది. “సారీ అనితా నిజానికి అనుకోకుండా జరిగింది. మేము ఇంకోకరికోసము చూస్తే మీ అమ్మ వచ్చింది” అన్నాను. “ఎవరి కోసం” అంది. నాకు భయమేసింది చెప్తే ఏమి గొడవ చేస్తుందో అని. సరేలె మ్మని “నీకోసమే” అన్నాను. అలాగే చూస్తుండి పోయింది. నేను లేచి అనిత దగ్గరకు వెళ్ళాను.
“ఎన్నాళ్ళుగా జరుగుతున్నది” అంది. “ఇవాళే మొదటిసారి” అన్నాను.
“నేను నమ్మను”అంది.
“ఇందులో అబద్ధము చెప్పాల్సిన అవసరము నాకు లేదు
కావాలంటే రాజు ని అడుగు వాడు చాలా రోజులనుండి నిన్ను
చూస్తున్నాడు.నేను మాత్రం మొదటి సారి” అన్నాను
తప్పించుకోవడానికి చూస్తూ నన్ను నమ్మినట్లు చూసింది.
భుజాల మీద చేతిని వేసాను. ఏమీ అనలేదు. లాక్కుని నడుము
మీదగా పిర్రలు పిసుకుతూ “ఐ లవ్ యు అనితా” అని పెదవులను
ముద్దుపెట్టాను.
ఒక్కసారిగా నా నుండి విడిపించుకొని అక్కడనుండి వెళ్ళిపోయింది. ఆ రాత్రి అమ్మను వేస్తుంటే కళ్ళ ముందు అనితా

మంజులా ఆంటీ కనపడ్డారు. అమ్మ కు నొప్పి పుట్టేలా వాయించాను ఇద్దరినీ తలుచుకుంటూ.
మరుసటి రోజు కాలేజ్ లో రాజు ను అడిగాను “ఏరా అనిత ఏమయినా అడిగిందా” అని. లేదన్నాడు. మధ్యాహ్నము రెండుకు కాలేజ్ అయిపోవడం తో ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ స్కూల్ నుండి నాలుగింటికి వస్తుంది. అంతలో తలుపు కొట్టిన శబ్దానికి వెళ్ళి తీసాను. ఎదురుగా అనిత వుంది. “ఆంటీ వున్నారా” అంది “ఇంకా రాలేదు లోపలికి రా అనితా” అన్నాను. నా గదిలోకి వెళ్ళాము.
“నిన్న చెప్పావు కదా రాజు నన్ను చూస్తున్నాడని, ఎన్నాళ్ళుగా చూస్తున్నాడు వాడు” అంది. “నాకు తెలిసి ఆరేడు నెలలుగా” అన్నాను. “ఏమి చూసాడో చెప్పాడా” అంది. “నీలో అన్నీ చూసాడట” అన్నాను. కొద్దిగా సిగ్గుపడింది.
“నువ్వు ఎప్పటికపుడు షేవ్ చేసుకుంటావని, నీ చేతి వేళ్ళను బాగా వుపయోగిస్తావని చెప్పాడు” అన్న్నాను. సిగ్గుతో తల దించుకుంది. మెల్లగా అనిత వైపు జరిగి లాక్కున్నా ఇద్దరము క్షణాల మీద నగ్నముగా తయారయ్యాము. ఆపకుండా వాయించాను అనితను. ఇద్దరమూ హత్తుకొని పడుకున్న్నాము. అంతలో “మోహన్ మోహన్” అన్న మాటలు వినపడ్డాయి. అది రాజు గొంతు.

లుంగీ చుట్టుకొని తలుపు తీసాను. చట్కునలోపలికి వచ్చి నా గదిలోకి వెళ్ళాడు. నేను గడియ వేసి వెళ్ళాను.
అనిత అలాగే వుంది. ఎదురుగా తమ్ముడు వున్నా నగ్నముగానే వుంది. నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు. అర్థం చేసుకొని “అలా కన్ ఫ్యూజ్ అవ్వకురా నిన్న రాత్రే మేము వేసుకున్నాము” అన్నాడు. అనిత వైపు చూసాను. నిజమే అన్నట్లు తల వూపింది.
“దొంగ నా కొడకా” అని అనిత వైపు తిరిగి “ఇంకో రవుండ్
వేయనా” అన్నాను. నవ్వింది. అనితను వంగో మన్నాను వంగుంది. వెనకనుండి నేను దూర్చి కుమ్ముతుంటే సన్నగా మూలుగుతున్నది. రాజు ప్యాంట్ విప్పి మొడ్డ రుద్దుకుంటున్నాడు గట్టిగా తోసాను. అనిత అమ్మా అని అరస్తూ నోరు తెరిచింది. రాజు చటుక్కున అనిత ముందుకు చేరిఅనిత నోటిలో తన నిగిడిన మొడ్డను దూర్చాడు. కుక్కలా దెంగుతూ “అనీ కారిపోతున్నదే” అని వీపుమీదకు బల్లిలా వాలి కార్చేసాను. రాజు తన అక్క నోట్లో మొడ్డ దూర్చి అదే పూకులా దెంగుతున్నాడు.
అనిత ఎందుకో వెనక్కు తిరిగి చూసింది. అనిత మొహములో
రంగులు మారడము చూసి నేను చూసాను.

అక్కడ అమ్మ నిలుచుకొని వుంది.”జయా ఆంటీ” అంది అనిత. నాకొక్కసారిగా భయమేసింది. అమ్మను మోసము చేస్తున్నాను అని పించింది
ఏ క్షణమయినా అమ్మ స్కూల్ నుండి వస్తుంది అని తెలిసినా జాగర్త పడలేదు తొందరలో.
రాజు వచ్చాక నా గదికి గడియ పెట్టడమూ మరిచిపోయాను.
ముగ్గురమూ అమ్మ వైపు చూస్తూండిపోయాము.
Next part very shortly write yourments

9309130cookie-checkనేను – నా ఫ్రండ్ (2)no