పక్క శృంగార 2 1 – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

డ్యూటీ కి వెళ్లానే కానీ మనసు మాత్రం అక్కడ లేదు. మేనక లాంటి అందగత్తె ఒక ముసలి వాచ్మాన్ గాడికి దొరకటం ఏంటి? నేను మేనక వేరే మగాడితో దెంగించుకుంటే బాగుండు అనుకున్న మాట వాస్తవమే కానీ దినేష్ లాంటి అందగాడు దెంగిన బాగుంటుంది కానీ ఈ వాచ్మాన్ ఏంట్రా మధ్యలో అనుకున్నాను. ఒక హై క్లాస్ ఫిగర్ నీ లో క్లాస్ వాడు అనుభవించటం ఏంటి అని అసూయ కలిగింది.

చాలా ఆలోచించుకున్న మూడు రోజుల తరువాత తనకి కాల్ చేసాను.

“మేనక, నేను దూరం గా ఉంటున్నాను కదా అందుకని నీ వొళ్ళు కోరికలతో రగిలిపోతుంది. అదే నీ ప్రాబ్లెమ్” అన్నాను

తను అవును అన్నట్టుగా తల ఆడించింది

“నువ్వేం చేసిన నేను కాదు అనను. కానీ జాగ్రత్త గా ఉండు” అన్నాను

“నాకు దీనిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అని లేదు” అంది

“ఎందుకు?” అన్నాను

“ఇది ఎక్కడికి పోతుందో అని నాకు భయం గా ఉంది, నువ్వే నా ప్రపంచం. నువ్వు పక్కన ఉంటే చాలు ఇలాంటి కోరికలు ఎన్ని వచ్చిన కంట్రోల్ చేసుకుంటాను” అంది

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

“నా గురించి ఆలోచించకు” అన్నాను

తను తల ఊపింది.

“మనం మాట్లాడుకున్న తరువాత మళ్ళీ ఏమన్నా కలిసాడా?” అన్నాను

“హా, నిన్న లిఫ్ట్ లో కలిసాడు. అతను, అయాన్ ఇద్దరు లిఫ్ట్ లోనే ఆడుకున్నారు కానీ అసలు నా వైపే చూడలేదు” అంది మేనక

“అతను చూస్తే హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యేదానివా?” అన్నాడు.

తను ఉరిమి చూసింది నన్ను

“ఎంత సేపు ఉన్నారు అలా?” అన్నాను

“కొంతసేపే కానీ అతను నన్ను చూస్తే బాగుంటుంది, అతన్ని ఉడికిస్తూ ఊరిస్తుంటే అలా అని అతనితో పడుకోవాలని లేదు” అంది మేనక

“దానికి ఒక దారి ఉంది” అన్నాను

“ఏంటది?” అంది.

నేను ఆలోచించి, నా ఐడియా మేనక కి చెప్పాను. తను కూడా ఒకే అంది.

అంతలో మా షిప్ పనామా నుండి మళ్ళీ పసిఫిక్ సముద్రం లోకి వచ్చింది. దాంతో సాటిలైట్ నెట్ సరిగ్గా అందేది కాదు స్కైప్ కాల్ కి. కానీ మెయిల్స్ మాత్రం పంపుకునే వాళ్ళం.

*******************************

The post పక్క శృంగార 2<a href=”#” class=”jm-post-like” data-post_id=”5247″ title=”Like”><i id=”icon-unlik” class=”fa fa-heart”></i> 1</a> appeared first on Telugu sex stories.