వదిన గారితో రెండవ భాగం – telugu kamakeli – Telugu Sex Stories


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

🔊 Listen Telugu Sex Stories

ఏమిటలా చంటి పిల్లడిలా.. రొమ్ములు పిసుకు…
చేతుల్ని బోర్లించి వదినగారి రొమ్ముల మీద వేసి వొత్తాను. మెత్తగా నెమ్మదిగా నొక్కుతున్నాను. మా అన్నయ్య ఎదురుగా వాడి భార్య పురోజాల్ని నేను వొత్తుతున్నాను. ఒక చెయ్యి కాదు రెండు చేతులూ కలిపి పిసుకుదామన్నా, నా చేతులు పట్టనంత పెద్ద వురోజాలు. జాకెట్టు లో వుండగా అంత పెద్దవిలా వున్నట్టు కన పడవు. కానీ బయట కొచ్చేసరికి. అరచేతిలో సూదిగా గుచ్చుకుంటున్నాయి ఆ యవ్వన కలశాల శిఖరాగ్రాలు. కళ్ళు పూర్తిగా దించేసుకుని వున్నారావిడ. ఎర్రటి మందార పువ్వు లాగ మొహం. కొంత సేపు గడిచింది.
లక్స్మీ దేవి గారూ మీరు వెళ్ళి అక్కడ వున్న ఆ మంచం మీద వెళ్ళి కూర్చోండి.
వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి మంచం మీద ఎక్కి కూచున్నారావిడ. ఆవిడ వెళుతూండగా వెనక నుంచి లయబద్దంగా కదులుతున్న ఆ పెద్ద పెద్ద పిరుదుల్ని చూస్తూంటే.
వెళ్ళి ఆవిడ వొడిలో తల పెట్టుకుని పడుకుని ఆవిడ రొమ్ములు చీకు అంటూ… మళ్ళీ.
మంత్ర ముఖుడిలా కదిలాను. నా తొడల మధ్య నిటారుగా బిర్ర బిగిసి వున్న నా మొగతనం ఆవిడ చూస్తున్నరని తెలిసి మరింతగా

బిగుసుకుని. అన్నయ్య వేపు చూసాను. వాడి చూపులో మార్పేమీ లేదు. వాడి మనసులో భావాలు ఎలా వుంటాయో వూహించడానికే భయమేసింది. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాక ఏమవుతుంది? మమ్మల్నిద్దరినీ ఇంట్లోంచి పంపేస్తాడా? వాడు చచ్చి పోతాడా? మమ్మల్ని చంపేస్తాడా? ఎన్నో ప్రశ్నలు బుర్రలో. చేసేదేమీ లేదు. వాడు చెప్పినట్టే వెళ్ళి వదిన గారి వొడిలో తల పెట్టుకుని పడుకున్నాను. నా కళ్ళ ఎదురుగా ఎర్రటి మొనలతో నిండుగా పుస్టిగా వున్న వదిన గారి ఎత్తైన స్తన ద్వయం. పచ్చటి రంగులో,
వాటిని నోటితో అందుకో…
నోరు తెరిచి ఆ ఎర్రటి శిఖరాన్ని అందుకున్నాను, మచ్చ అంతటితోటీ. లోపలికి పీలుస్తూ చప్పరిస్తున్నాను. నా రెండో చెయ్యి ఆవిడ రెండో రొమ్ము అందుకుని పిసుకుతోంది. పిసుకుతూ పిసుకుతూ మధ్యలో వేళ్ళు ఆ మొనని సుతారంగా నలుపుతూ, వాటి చుట్టూ వున్న ఆ ఎర్రటి వృత్తాన్ని వేళ్ళ తో నొక్కుతూ, దాని మీద వేలి కొసలతో రాస్తున్నాను. నా నోట్లో వున్న ఆవిడ రొమ్ము మొన గట్టిగా రబ్బరు ముక్క లాగా అయిపోయింది. మునిపళ్ళతో ఆ మొనని చిన్న గా కొరికాను. స్స్ అంటూ చిన్నగా మూలిగి నా తలపై చెయ్యి పెట్టి నన్ను తన రొమ్ముకేసి గట్టిగా నొక్కేసారావిడ.
మీరు వెళ్ళకిలా పడుకోండి అని వినపడింది.
ఆవిడని వదిలేసాను. మంచం మీద వెళ్ళకిలా పడుకున్నారావిడ, తొడల్ని దగ్గరగా మూసేసుకుని.
తొడలు తెరవండి అంటూ

కళ్ళు మూసేసుకుని తన పచ్చటి, గుండ్రటి బలమైన తొడల్ని తెరిచారావిడ.
విశ్వనాధం, నువ్వు తెరు అంటూ
రెండు చేతులతో పట్టుకుని మా వదినగారి తొడల్ని విశాలంగా తెరిచాను. అదిగో అప్పుడు నా లైఫ్ లో మొట్ట మొదటిసారిగా ఒక ఎదిగిన స్త్రీ రహస్యాంగం కళ్ళ పడింది. దాన్ని ఎలా వర్ణించాలో నాకు మాటలు రావడం లేదు. నా చేతనైనట్టు నా మాటల్లో చెప్తాను. నున్నగా లేత పసిమి రంగులో అప్పుడే నూనెలోంచి తీసిన పూరీ లాగా వుబ్బి పొంగి వుంది, ఆ ప్రదేశం అంతా. తిరగేసిన త్రికోణాకారంలో. మధ్యలో సన్నగా లోతుగా నిలువు గీత. ఆ చీలిక మూడు అంగుళాల పొడవుతో. కింది భాగంలో కొద్దిగా విచ్చుకుని ఎర్రగా చెలిక పొడవునా మాత్రం కొద్ది నలుపు రంగు తిరిగి వుంది. మరేమీ కనపడకుండా దాచేస్తున్న ఆ పూ…రెమ్మలు. శ్వాసతో బాటుగా పైకీ కిందకీ కదులుతున్న వదిన గారి స్తన సంపద.
దాన్ని కూడా తెరవ్వోయ్…
వొణుకుతున్న వేళ్ళతో ఆ పూ..రెమ్మల్ని విడ దీసాను. లోపల కొద్దిగా నలుపులో కలిసి ఎర్రగా చిన్న పొరలు. అవి కలిసేదగ్గరా చిన్న సెనగ గింజలాంటి బొడిపె. దానికింద ఎర్రగా తడితో మెరుస్తూ మా వదినగారి శీల సంపదకి సింహద్వారం. రా నన్ను దోచుకో అని పిలుస్తూ. రోజూ మా అన్నయ్య అనుభ వించే ఆ పూ.. కన్నం, నా కళ్ళ ఎదురుగా, రా ర మ్మన్నట్టు.

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

మీ వొదిన గారికి ముద్దు పెట్టవోయ్ అంటూ
ముందుకి వొంగి “అక్కడ” ముద్దు పెట్టాను.
వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆవిడ తొడల మధ్య చోటు చేసుకుని మీద పడుకో. మళ్ళీ స్పీకర్ లోంచి.
వదిన గారి తొడల మధ్య సర్దుకుని ఆవిడ మీదకెక్కాను. నా దానికి ఆవిడ పూ రెమ్మలు కొద్దిగా తగిలేట్టుగా వుంచి.
మీరు మీ మరిది గారిని పట్టుకుని పొజీషన్ లో పెట్టండి.
వదిన గారి మ్రుదువైన మెత్తటి వేళ్ళ స్పర్శ నా దాని మీద . రెమ్మల మధ్యలో పెట్టి సరిగ్గా సద్దారావిడ. ఇప్పుడు జస్ట్ ముందుకి తోసానంటే చాలు ఆవిడ లోపలికి దిగి పోతుంది నా సు……
ఆవిడ ఆ రహస్య ప్రదేశం, నా దాన్ని తాకుతూ. నా కు చుట్టుపక్కల
ఏమి జరుగుతొందో అనే ధ్యాస పూర్తిగా పోయింది. నా కింద నేను ఎంతో
గౌరవంగ చూసుకునే మా వదిన గారు నగ్నంగా. ఆవిడ శరీర మంతా
నాకు తగులుతూ – అదీ మా అన్నయ్య కళ్ళ ఎదురుగా. నాకు ఒక పక్క
చచ్చే సిగ్గు గా వుంది. రేపటి నుంచీ వాళ్ళిద్దరి ముఖాలు ఎలా చూడాలో
తెలీని పరిస్తితి. ఒక పక్క నా వయసు వేడి. మొట్ట మొదటి అనుభవం
కోసం ఆరాటం. వదినగారి ముఖం లోకి చూసాను ఆవిడ ముఖంలో భావాలు
నాకు కనపడ లేదు. కళ్ళు రెండూ గట్టిగా మూసేసుకున్నారావిడ. ఊ.. ఇక ముందుకు తొయ్యీ..

వెచ్చగా కొద్దిగా తడిగా వున్న వదినగారి మానం లోకి, మా అన్నయ్య మాత్రమే దూరవలసిన ఆ పవిత్రమైన లోతుల్లోకి. ఆవిడ శీలాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ దూరి పోయింది నా సు…. అడుగంటా దూరి పోయి ఆ లోతుల్లో దేన్నో గుద్ది అక్కడ ఆగింది.
అయ్యో భ గ వంతుడా.. అంటూ వదినగారి నోట్లోంచి చిన్న కేక.
కళ్ళ నిండుగా నీళ్లు.
ఇక లోపలకీ పైకీ కదులు.
నడుము కదిలిస్తున్నాను. నా బుర్రలొ మెదులుతున్న భావమల్లా వొక్కటే. నేను ఎంతో గౌరవం గా చూసుకునే మా వదినగారిని మా అన్నయ్య ఎదురుగా ఆవిడ పూకులోకి నా సుల్ల దూర్చేసి దెంగుతున్నాను. ఆవిడని పాడు చేస్తున్నాను. దీని ఫలితం ఎలాగుంటుంది అని. పూర్తిగా పైకంటా తీసి మళ్ళీ లోపలికంటా దూపుతున్నాను. లోపలి కెళ్ళినప్పుడల్లా ఆ లోతుల్లో దేన్నో గుద్దుతోంది నా మగతనం. కొద్ది సేపు గడిచింది. వున్నట్టుండి నాకు చిన్న అనుమానం కలిగింది. వదిన గారి లోపల నాది మరింత సాఫీగా జారుతూ వెలుతోంది. అంటే ఆవిడకి కూడా వుద్రేకం కలుగుతోందా? నేను లోపలికి తోస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆవిడ తన పిరుదుల్ని కదిలిస్తున్నారు.
ఆవిడ మొత్త కొద్దిగా పైకి లేస్తోంది. నాకు కలిగిన అశ్చర్యం లోంచి ఇంకా తేరుకోక ముందే ఆవిడ అప్పటిదాకా నాకు అటూ ఇటూగా వున్న ఆవిడ తొడల్ని మరింతగా తెరచి తన కాళ్ళు పైకి లేపి నా నడుము చుట్టూ వేసి నన్ను గట్టిగా కిందకి నొక్కేసారు ఆవిడ చేతులు నా

వీపు మీద పడి నన్ను నొక్కుతున్నాయి. గోళ్లు నా వీపులో దిగి పోతున్నాయి. నేను కొడుతున్న కొద్దీ నాకు తన లోపల ఇంకా ఇంకా చోటు ఇద్దామన్నట్టుగా తనని తాను తెరిచేస్తున్నారావిడ. ఆవిడ లోతుల్లో రసాలు వూరిపోతున్నాయి. నా తొమ్మిదంగుళాల పురుషత్వం మా వదినగారి లోపల చెలరేగిపోతోంది. చేతులు ముందుకి తెచ్చి ఆవిడ యవ్వన సంపదల్ని చేతుల నిండుగా పట్టుకుని పిసికెయ్యడం మొదలు పెట్టాను. చేతులు పట్టడం లేదు. చేతులకి ఎదురు తిరుగుతున్నాయవి. బిగువుగా పొంకంగా వున్న వాటిని నా బలమంతా వుపయోగించి పిసికేస్తున్నాను నేను. నా వేగం పెరిగి పోతోంది. నా కిందనుంచి మా వదిన గారు చిన్న గొంతు తో గొణుక్కుంటున్నట్టు (అన్నయ్యకి వినపడకూడదన్నట్టుగా) అబ్బా.. …అలాగే… కొట్టు.. ఆ.. ఎంత బాగుందో.. ఎంత సుఖంగా వుందో….. నా నా
నాకు ఇంక ఆపుకోలేని పరిస్తితి వొచ్చేసింది. అంతలో వున్నట్టుండి ఆవిడ లోపల అంతా లూజు గా అయిపోయి మరింతగా విచ్చుకుని, లోపలినుంచీ పూరిన ఆవిడ వుద్రేకపు రసాలు. ఆవిడ పిరుదులు మరింతగా పైకి లేచాయి. ఇంక ఆపుకోలేక వొ…ది… నా….. అంటూ నాదాన్ని ఆవిడ లోతుల్లోకి బలంగా గుచ్చేసాను .నా వుద్రేకం కట్టలు తెంచుకుని మా వదినగారి లోతుల్లోపల ఆవిడ గర్భాశయపు ద్వారం దగ్గర చివ్వున పిచికారీ లోంచి చిమ్మినట్టు వేడిగా చిక్కగా నా వీర్యం ఆవిడ శీలాన్ని పాడు చెయ్యడం అనే పనిని పూర్తి చేస్తూ ఆవిడ లోకి ధార లాగా ప్రవహించింది. అప్పటిదాకా మా అన్నయ్య వీర్యాన్ని మాత్రమే స్వీకరించిన ఆ పూకు ఇప్పుడు నా వీర్యం తో మలినమయ్యింది. వదిన గారి గిన్నె నా రసాలతో పూర్తిగా నిండిపోయింది. కొద్దిసేపటి తరవాత ఆవిడ పైనుంచి లేచాను. ఈ సంఘటన మా ఫేమిలీ ని ఏమి చెయ్యబోతోందో అని ఆలోచి స్తూ. (ఇంకా ఉంది.)

9490800cookie-checkవదిన గారితో రెండవ భాగంno