ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ 4 | Kannada Sex Story


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ 4

” ಅಯ್ಯೋಓ… ಅಮ್ಮಾ ಆಆಆಆಆಆಅ… ವಿನೊದ್…. ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರಾಯ…. ಅಬ್ಬಾಆಆಆ………… ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಹಡ್ತಿಯ ನೇನು….. ಅಮ್ಮಾಆಆಆಆಆಆಆ……. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಂದ ಬಿಡ್ತೀಯ ನನ್ನ?….. ಆಆಆಆಆಅಹ್……….. ” , ಆಂಟಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.. ಅಂಕಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹಟ್ಟಡೊ ಹಾಗೆ ಅಂಕಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು
” ಉಇಮಾ…. ಅಯ್ಯೋಓಓಓಓಓಒ…. ಆಆಆಆಆಆಆಹ್… ಹಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್……… ಅಯ್ಯೋಓಒಓಓಓಓಓಓಓಓಓ……… ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನೊದ್……… ಹಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್……….. ನಿಲ್ಸೋಓಓಓಓಓಓಓಓ… ” ಅಂತ ಬೇಡ್ತ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಂಟಿ. ಒಂದರ ಮೆಲೊಂದ್ರಂತೆ ೪-೫ ಬಾರಿ ಕಾಮೋತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಆಂಟಿ. ಬಹುಶಃ ಮದ್ವೆ ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆನಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಣಯದ ತುದಿನ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದ್ರಂತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ… ಇವತ್ತಂತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿತಿತ್ತು…. ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊಳೆ ಹಿಚ್ಕೊಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಸಲ…. ವಿನೊದ್ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಕನವರಿಸ್ತ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಂಟಿ. ಆಂಟಿ ಹೇಳೋದ್ನ ಕೆಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಕಲ್.
” ಸಾಕು ವಿನೊದ್……… ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೊವಾಗೋಗಿದೆ… ಉರಿತ ಇದೆ,… ವಿನೋದ್ ಪ್ಲೀಸ್……. ” ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ತ ಇದ್ರು ಆಂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇರೇನೆ ಇತ್ತು.
” ಸರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಂ………. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ……….. ನಿಂಗೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು, ಅಲ್ವಾ?……. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲೆ ಬೇಕು…….. ಬೋಸುಡಿ… ನೀನು ಈ ದೆಂಗಾಟನ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲ….. ಹಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು…. ” ಅವರ ತುಲ್ಲನ್ನ ತನ್ನ ಎರಡು ಬೆರಳಿಂದ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ಭಾಗಂಕುರನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತ, ಸರ್ರನೆ ಬಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ಆಗ್ಲೇ ಆಂಟಿಗೆ realize ಆಗಿದ್ದು. ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತ ಕಾಮೋನ್ಮಾದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್ ತನ್ನ ನಡುಬೆರಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಳೆದು ಅವರ ಭಾಗಂಕುರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದ ನೋವಿನಲ್ಲಿನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಂಟಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಕೇಳೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಳೆ ಥರ ಒಂದಾದ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುಖಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರು ಆಂಟಿ. ಆಂಟಿ ಕೈಯ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ನೋವು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ಒಮ್ಮೆ ಭಾಗಂಕುರ ನೆಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಅವರ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇಹನ ಸುಖದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಖ ಉಜ್ಜಿದ್ರು. ಪಳಗಿದ ಸೂಳೆ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ.

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

ಅಂಕಲ್ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲ ಎಳಿತಿದ್ರು. ಆಂಟಿ ಸುತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಕೂದಲು ಎಳೆಯೊದ್ನ ತಡೆದ್ರು. ಏನು ಅನ್ನೋಹಾಗೆ ಅವರತ್ತ ನೋಡಿದರು ಆಂಟಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಾಮದ ಕೋರಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತ, ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಉರಿತ ಇದ್ದ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ತೆಗೆದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಅಂಕಲ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಂಟಿ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಂಟಿ ಹಾಗೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಬ್ಲೌಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಂಟಿ ಈಗ bd fold ಲಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಮೂವರಿಗೂ; ಆಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ ನಂಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಂಟಿ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಜೊತೆ ೨-೩ ನಿಮಿಷ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು, ಭಾಗಂಕುರನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರುಬೆರಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ರು; ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕಿದ್ರು; nipple ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದ್ರು; ಅಂಕಲ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು ಆಂಟಿ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ತಂದ್ರು. ಆಂಟಿ ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಯ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಆಂತ. ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಭಾಗಂಕುರವನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ… ಆದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮೇಣನ ಆಂಟಿ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ್ರು. ೩-೪ ಹನಿ ಮೇಣ ಅವರ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು;
” ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ……… ಅಮ್ಮಾಆಆಆಆ…. ಸತ್ನೋ………. ಉಯೀಈಈಈಈ….. ಆಆಆಆಆಆಆಆಅ ದೆವ್ರೇಏಏಏಏಏಏಏಎ…….. ” ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ್ರು.
” ಏನು, ಗೋವಿಂದ್ ನ ಎಬ್ಬಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಾನ ಈಗ…. ಶಿಲ್ಪಾ?.. ಇದು ನೀನೆ ಕೊಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ… ಕೂಗಬೇಡ.. ” ಅವರ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಕಲ್.
” ಸಾರೀ ವಿನೋದ್….. ನಂಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ…. ಆಆಆಆಆಹ್…. ” ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರು ಆಂಟಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಂದ ಆಂಟಿಯ ನೆಗುರಿದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ೨-೩ ಬಿಸಿ ಮೇಣದ ಹನಿ.
” ಅಯ್ಯೋ…. ಥುತ್…. ” ತನಗೆ ತಾನೇ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಂಟಿ.
” ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ.. ಶಿಲ್ಪ ನೀನು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸೂಳೆ… ” ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಉಂಗುರ ಬೆರಳು ಹಾಗು ನಡು ಬೆರಳು ತೂರಿಸಿ, ಭಗಾಂಕುರನ ತೋರುಬೆರಳು ಹಾಗು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು.. : ಎಣಿಸ್ತ ಆರು ಹನಿ ಬಿಸಿ ಮೇಣನ ಅವರ ಭಗಾಂಕುರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ್ರು.
” ಓಹ್ ವಿನೊದ್…. ಅಯ್ಯೋಓಓಓ…. ಅಮ್ಮಾಆಆಆಅ…. ಸಾಕು ನಿಲ್ಸು… ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್…. ಪ್ಲೀಸ್… ನಿಲ್ಸು ನಿಲ್ಸು.. ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ….. ಪ್ಲೀಸ್ ” ಆಂಟಿ ಕಿರಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ೪-೫ ಹನಿ ಮೇಣನ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಯಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಸುರಿದ್ರು. ಆಂಟಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಳಾಡಿದ್ರು. ಅಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಟ್ರು. ಆಂಟಿನ ಎಳೆದು ಬೆನ್ನಿನ್ನಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಪರದೆ ತೆಗೆದು, ಎರಡು ಕೈನ ತಲೆಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತುಲ್ಲಿನಮೇಲಿನ ಮೇಣ ಒರೆಸಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ್ರು. ತನ್ನ ಗೋಟನ ತುಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಒಳಗೆ ನೂಕಿದ್ರು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಜಗಾತ್ರದ ತುಣ್ಣಿ ತನ್ನ ಸುಖದ ಗೂಡು ಸೇರಿತ್ತು.
” ಅಯ್ಯೋಓಓಒ… ಪುನಃ ಬೇಡ ವಿನೋದ್….. ” ಅಂಕಲ್ ರಭಸದಿಂದ ನೂಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು. ಭಗಾಂಕುರ ಒಮ್ಮೆ ಎಳೆದು, ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ನಡುವೆ ಅದು ಜಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗೋಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸವನೆ ತಮ್ಮ ಹೊಡೆತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಹೊಡೆತ ಹಾಕೊವಾಗ್ಲು clit ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜೋಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಎಗರಿ ಎಗರಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು.
” ಆಅಹ್ಹ್… ಊಊಊಊಊಉ… ಹಮಮಮಮಮಮಮಮಮ…. ಜೊರು.. ಜೋರಾಗಿ…. ಆಆಆ…………… ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿ….. ನನ್ನ clit ಎಳಿ….. ಕಿತ್ಬಿಡು ಅದ್ನ…. ಆಆಆಆಆಆಆಅ…. ಅಯ್ಯೋಓಓಓಓಓಒ… mmmmmmmmmmmmmmmmm… ನನ್ ಕಂಟ್ ಹರಿದ್ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಬಾರ್ಸು…. ಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾ……… yes yes YESSSSS…. yes…. ” ಅಂಕಲ್ piston ಥರ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು.
” Cummmmmg…… cummmmmg…….. Cummmmmg…… ” ಆಂಟಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ತುದಿಲಿದ್ರು. ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ತುದಿ ತಲುಪೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರು.
” ನನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀರ ಮೇಡಂ…. ಗೋವಿಂದ್ ಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ… ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ….. ” ನಗ್ತಾ ತಮ್ಮಹೊಡೆತ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು ಅಂಕಲ್.
” No.. No… ಬೇಡ ವಿನೋದ್… ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಬೇಡ… ಒಳಗೆ ಸ್ಖಲಿಸ್ ಬೇಡ… ಯು ಕಾಂಟ್ ಡು ಇಟ್…. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿನೋದ್…. ” ಆಂಟಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕುಟ್’ತಾ ಇದ್ರು.
” ಚುಪ್.. ಶಿಲ್ಪಾ ಚುಪ್… ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಹು.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ.. ” ಅಂಕಲ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಸಂಭಾವಿತ ಮನೆತನದ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಆಂಟಿ ಈಗ ಪಕ್ಕ ಸೂಳೆ ಥರ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಹಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೈನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅಳುಗದೊಕು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಗೆ.
” ಸಾಕು ವಿನೋದ್… ನಿಲ್ಸು… ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೈರಾಣಾಗೊಗಿದೇನಿ….. ನನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸು….. ನಾನು ಸೂಳೆ ಅಲ್ಲ……. ಆಆಆಆಆಆಹ್ ಹ್ ಹ್ ಹ್… ಓಓಓಓಓಓಒ.. ಽಆಆಆಅ….. ” ತನ್ನ g size ತುಣ್ಣೆನ ಅವರ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ರು ಅಂಕಲ್… ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ತಲೆನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಸ್ತ ಸ್ಖಲಿಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು.
” See you soon…… darg ” .. ಆಂಟಿಯ ಗಂಟಲು ಹಿಡಿದು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ತ ಗಂಟಲು ಒತ್ತಿದ್ರು.. ಅವರ ಕೈನ ದೋಡೊಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲಿಸುತ್ತ ನಿಶ್ಚಲಗೊಂಡ್ರು ಆಂಟಿ. ಅಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೊಂಟ ಸಂಕೋಚನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
” Oh fuck…… Shilpa…. I’m cumg….. Take my baby seeds, my love….. Urghhhhh……. yes…. ” ಆಂಟಿ ತುಲ್ಲೊಳ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ೩೦-೪೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಾನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆಂಟಿ ಬಯೊಳ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದಂಡ ಒತ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ತುಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಡ್ ಉಜ್ತ ತನ್ನ ದಂಡಕ್ಕೆ ಬದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಸನ ಅದಕ್ಕೆ ಒರೆಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು ೮-೧೦ ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರು. ಅಂಕಲ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ” ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿನೋದ್….. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿ…. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ” ಅಂದ್ರು ಆಂಟಿ. ಅಂಕಲ್ ನಗ್ತಾ ಆಂಟಿ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಂಟಿ ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಕಾಲಮೇಲೆ ಇಟ್ರು. ಅಂಕಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಆಂಟಿ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತೊಡೆಯಿಂದ ಅವರ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಉಜ್ತಾ, ಒಂದು ಮೊಲೆ ಅಮುಕ್ತ ಇಬ್ರು ಡೀಪ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಲಿಗೆಗ್ ೪-೩೦ ಆಗಿತ್ತು. ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳೋವಾಗ ೧೦ ಗಂಟೆ. ೨-೩ ಸಲ ಕೂಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಡೋರ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆಗ ತಾನೇ ಎದ್ದಿದ್ರು.
” ಆಂಟಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಹುಷಾರಿಲ್ವ..? ” ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ್ರು ಆಂಟಿ.
” ಎನಿಲ್ವಲ್ಲ…. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದೀಯ ” ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿ.
” ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ತಿದೀರ… ಅದ್ಕೆ ಕೇಳ್ದೆ ” ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಬಾತ್ ರೂಂ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು.
” ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ… ಹೌದ ಆಂಟಿ ” ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಗಿಸ್ದೆ.
” ಗೋವಿಂದ್… ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲಾ ಆಯ್ತಾ… ಈಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗು.. ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ” ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ. ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ.
” ಏನಿದು ಆಂಟಿ..? ” ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಆದ ತರಚಿದ ಗುರುತು ತೋರಿಸಿ ಕೇಳ್ದೆ.
” ಏನಿಲ್ಲ…. ಬಿಡು ನನ್ನ… ” ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಡಿ ತಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರು.
ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೊವಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಹೋದೆ.
ಸಂಜೆ ಬರೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆಂಟಿ T V ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳದೆ ಸೀದಾ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಿಚನ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಆಪಲ್ ತೆಗೆದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಆರಿಸಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಡ್ತು. ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತುದಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ,
” ಆಂಟಿ, ಪುನಃ power cut ಶುರು ಆಯ್ತಾ.. ” ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು.
” ಇಲ್ಲಾ…. ಯಾಕೆ? ” ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರು.
” ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ಯಲ್ಲಾ…. ಯಾರು ಉಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ನ… ” ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ surprise ಕಾದಿತ್ತು. T V ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಡ್ತು. ನಾನು ಅದ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಹೋದೆ i-pill ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ನಾನು ಅದ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ, ನನ್ ಕೈಯಿಂದ ಅದ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು,
” ಹೇ… ಹೋಗು, ನಿನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ ” ಅಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಸು ಧ್ವನಿಲಿ.
ಬಹುಶಃ ಅಂಕಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೊಮ್ ಹಾಕದೆ ಅವರ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ದೆ. ಆಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೂಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಿಲ್ಲ್ಸ್ ತಂದುಕೊಡು ಅಂದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಘಂಟೆ ನಂತರ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಕೈಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವರ ಕುಂಡಿ ಹಿಚುಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಅಮುಕಿ, ಒಮ್ಮೆ ತುಟಿ ಚೀಪಿ ಹೋದ್ರು.
ನಾನು ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ೪-೫ ದಿನ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಅಂಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ.
ಒಂದ್ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಬ್ರು T V ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು SMS ಬಂತು. ಅನುಟಿ ಅದ್ನ ಓದಿ ನಸು ನಕ್ಕು ಅದ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ SMS ಬಂತು. ಅದನು ಓದಿ ಒಮ್ಮೆ smile ಮಾಡಿ, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಅವರ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ದೆ.
‘Hi sweety, miss u so much.’ ಅಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು.
sent ಫೋಲ್ಡರ್ ನೋಡ್ದೆ. ‘same here, hubby. C u at ner 9.00 pm.’ ಅಂತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅದ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ‘Sure baby. ner and some fun.’ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂಕಲ್.
ಆಂಟಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿ, ಎಲ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ನನ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಅಂದೆ. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರಸಿಕ ಅಂಕಲ್ ಹಾಜರ್.
ಕಪ್ಪು ಸಾರಿ ಉಟ್ಟು, ತೋಳಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪು ರವಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವರ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳೆಯುವ ಮೈಗೆ ಇನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಮೇಕ್ಅಪ್ ಹಾಕದೆ ಕೂದಲನ್ನ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು.
ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂಕಲ್ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಬಡಿಸ್ತ ಇದ್ರು ಆಂಟಿ. ನಾನು ಅಂಕಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಂಟಿ ಕುಂಡೆ ನೋಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಜ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅಂಕಲ್. ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂತಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ.
ಊಟ ಮುಗಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ, ” ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಡೊಣ್ವ? ಏನಂತಿಯ ಗೋವಿಂದ್…? ” ಅಂಕಲ್ ಮೌನ ಮುರಿದು ಕೇಳಿದ್ರು.
” ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸಾರೀ ” ಅಂದೆ. ಆಂಟಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಟಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಕಲ್.
” ನಾನ್ ರೆಡಿ ” ಅಂದ್ರು ಆಂಟಿ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ.
” ಸರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ” ಹೇಳಿ ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆಂಟಿ ನನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರೆ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕುಳ್ತೆ.
ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಇಬ್ರು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ” ಗೋವಿಂದ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ವಿನೋದ್.. ನಂಗೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ… ” ಆಂಟಿ ಇನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ;
” ಒಹ್ ಶಿಲ್ಪಾ… ಅಳಬೇಡ… ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ.. ಅವರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ” . ಆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು.
” I love you od…. Love you so much… ” ಅಂಕಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿ.
” I love you too Shilpi…. ” ಆಂಟಿ ಕೈಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನು ಲವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದುದ್ದು ಬರಿ ಹುಚ್ಚು ಕಾಮದಾಹ.
” ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು.. ” ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಕಲ್. ಆಂಟಿ ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು, ಆಂಟಿನ ಮಗು ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಸೀರೆ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಅವ್ರ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ರು. ಆಂಟಿ ಕಿಲ ಕಿಲ ನಗ್ತಿದ್ರು. ಆಂಟಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೊದೋರೆ ಅವರ್ನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು.
” ಇರು ವಿನೋದ್,…. ನ್ನವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು… ” ಹಾಸಿಗೆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೂರ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿ.
” ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ……….. ಕನಿಷ್ಠ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಂತೂ ಬೇಡ ” ಆಂಟಿಗೆ ಪುನಹ ಒಮ್ಮೆ ದ್ವಂದ್ವ.
” ಅಂದ್ರೇನು ವಿನೋದ್ ” ಕೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿ.

ಏನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ……
ನಿಮ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು

ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕಥೆ ಇದು. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ
[email protected]
ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್.
ನಿಮ್ಮ್ ಕುಮಾರ್

ad
Jan. 31, 2023
12262 views

Related