ವಿ ಐ ಪಿ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ನಗ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಬ್ಬ್ರರ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ | Kannada Sex Story


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

ವಿ ಐ ಪಿ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ನಗ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಬ್ಬ್ರರ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೈಜ ಘಟನೆ. ನನಗೆ ಚೂಲು ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ಲೈಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವಿ ಐ ಪಿ ಸೂಳೆ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನು ಕರೆಯಿಸಿದೆ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವರು. ನಾನಕ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೀನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿನೊಂದು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೊದಲೇ ದುಡ್ಡುಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವ ಈ ಸೂಳೆ ಹುಡುಗೀಯರು ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ. ಅವರು ಬರುವ ಕಾತುರದಿಂದ ನಾನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶೊರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆರ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನನು ಹಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೊಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೆಕ್ಸಿ ಮಿನಿ ಟೈಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೆಕ್ಸಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂಲು ತರಿಸಿ ಅಂದೇ. ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಎಸೆದರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದದ್ದರಿಂದ ತುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನನು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು ಒಬ್ಬಳು. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಆಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ಇಡಿಸು ನನ್ನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂದೇ. ಅದಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ತುಲ್ಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ನನ್ನ ಮುಖದಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಕಿಸಿದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೂಸುತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪುತ್ತಿದೆ. ವೇಶ್ಯೆ ಸೂಳೆ ಹುಡುಗೀಯರ ತುಲ್ಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೇವಾರ್ಷಿ ತುಣ್ಣೆ ಹಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸೊ, ತುಲ್ಲು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಅವಳು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇಂದ ತೊಡೆ ಕಿಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ತುಣ್ಣಿ ಇನ್ನು ನಿಮುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಳೆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಳು ನನಗೆ ತಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ತುಣ್ಣೆ ಇಂದ ರಸ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಅವಳು ಕುಡಿದಳು.

ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಬೇವಾರ್ಷಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖದಮೇಲೆ ಕಿಸಿದು ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂದೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತೊಡೆ ಕಿಸಿದು ಕುಳಿತಳು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಸುವಾಸನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಲೊಚ ಲೊಚ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸಬಂತು ಕೂಡಿದೆ.

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

ಒಬ್ಬಳು ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಮುಂಬೈ ಹುಡುಗಿ. ಇಬ್ಬರು ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಅವರಿಬ್ಬರ ತೀಕವಂತೂ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗೀಯರನ್ನು bettale ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿ ಅವರ ತಿಕವನ್ನು ಕಿಸಿದು ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಿದೆ.

ತಿಕದ ತೂತು ಕಿಸಿದು ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಎದುರು ತುಲ್ಲು ಕಿಸಿದು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ತೀಕ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೂಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆಅಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಆಯ್ಯ್ಯೋ ಅಆಹ್ಹ್ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುತ್ತ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಟ್ಟಿರಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಈಗ ಅವಳ ತಿಕದ ತೂತಿನೊಳಗಿಂದ ತುಣ್ಣಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ತೆಗೆದೇ ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಅಂದಳು. ಈಗ ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದು ಎದುರು ಕುಳ್ಳಿಸಿ ತುಲ್ಲನ್ನಾಗಲಿಸಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದೆ ಉಜ್ಜಿದೆ ಅವಳು ಅದಿಕ್ಕೆ ಅಹ್ಹ್ಹಮ್ ಉಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ್ಮ್ ವಾವ್ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿ ಕಿಸಿ ಕಿತ್ತಾಕು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಮಾಡು ಸುಸ್ತು ಮಾಡು ಅಂದಳು. ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಟ್ಟುತ್ತ ಸುಖ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೆ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ರಸ.

ಎದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಳೆಯನ್ನು ಈಗ ಎಳೆದು ತಿಕ ಕಿಸಿದು ತಿಕದ ತೂತೊಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಸೂಳೆಯಲ್ಲವೇ. ಸೊ, ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ರಸಬಂತು. ನಾನು ಅವಳ ತಿಕ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾಡುತ್ತ ತಿಕದ ತೂತಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಡಾಸು ಬಡಿದಿತ್ತು ಸೂಳೆಯ ತಿಕದಿಂದ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ತುಲ್ಲನ್ನಾಗಲಿಸಿ ಚೀಪುತ್ತ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ವಾವ್ ಸೂಳೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ತುಣ್ಣೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳ ಬೇವಾರ್ಷಿ ತುಲ್ಲು ನಾನು ಕೆಯ್ಯ್ಯುತ್ತ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ಅಹ್ಹ್ಹ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಆಯಾ ಹಾಯಾ ಕಮ್ ಆನ್ ಬೇಬಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಕ್ಸಿ ಪುಸಿ ಕೊಲ್ಲ ಮೇ.. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿ ಕಿಸಿ ಹರಿದು ಹಾಕೋ ರಾಜ ಅಂದಳು. ನಾನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಗಂಡಸರು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಳು. ನಾನು ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ವೀರ್ಯ ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಅದೆಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸೂಳೆ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ ತುಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ.

ad
Jan. 31, 2023
3849 views

Related