కర్టన్ సర్పైజు 2

“మా అవిడ మా అమ్మాయితో కలిసి పొంగల్ సెలవులకని వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిందండి…”
“ఓహో! మీరు ఫోర్సుడు బాచిలర్ అన్నమాట…”, అంటూ నవ్వి…” అయితే లంచ్ ఇక్కడే చేసి వెళ్ళండి…” “మీకెందుకండి శ్రమ..”, అన్నానో లేదో…
“అరే.. దానికెందుకు శ్రమ… నాకోసం ఎలాగూ వంట చేస్తాను కదా.. అన్నం కొద్దిగా ఎక్కువ చేస్తే సరి.. మీరెలాగూ మా పని మీద వచ్చారు.. మరేమీ చెప్పకుండా నాకు కంపెనీ ఇచ్చి వెళ్ళండి.. కావాలంటే మా వారికి చెబుతాను..”
“మీరు మరీ మొహమాటపెట్టేస్తున్నారు..”, నాకూ ఆవిడతో ఎక్కువసేపు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆవిడ అందాలను కళా పోషణ చెయ్యాలని ఉంది మరి..
“భాస్కర్! నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియదు కదా.. మావారుండింటే ప్రాబ్ల ముండేది .. మూడురోజుల క్కాని రారు.. అదే లండన్ లో అయితే 24 గంటల సర్వీసుంటుంది. ఫోను కొడితే చాలు. 10 నిముషాల్లో వచ్చి చేసి పోతారు.. ఇక్కడ ఎవరు చేస్తారో కూడా తెలియదు కదా.. మీకు మావారు చెప్పే ఉంటారు. మరి. మా బెడ్రూం పక్కనే పక్కింటి వాళ్ళ బెడ్రూముంది.. కర్టన్ లేకపోతే బొత్తిగా ప్రైవసీ ఉండదు .. భలే చిరాకేస్తుంది… అందుకే ఈ బాధ…” ఓహో!.. ఈవిడ బాస్ తో పాటు లండన్ లో ఉన్నారు కదా.. అందుకే నా అల వాట్లొచ్చి ఇంట్లో ఇంత ఫ్రీగా తిరుగుతుంది.. “నేనొచ్చాను కదండి… కర్టన్ ఎక్కడో చూపించండి.. చూసి తెలిసిన వాడినెవరినైనా పిలుచుకొస్తాను…”, అని కాఫీ కప్పును ట్రేలో ఉంచాను..
“అయితే పదండి చూద్దురు కాని…”, అని తను మేడ మెట్లెక్కుతుంటే నేను వెనుక ఫాలో అయ్యాను.. ఆవిడ వెనుక చూస్తుంటే.. ఒసె యమ్మ! ఎంత కసెక్కిస్తున్నావే… మెట్లెక్కుతుంటే పిర్రలు పూర్ణ కుంభాలుగా లయబద్ధము గా ఒకదాని కొకటి రాసుకుంటూ నైటీ లోనుంచి కనపడుతుంటె.. ఈ పిర్రల మధ్య ఇలాగే నాబుజ్జిగాడితో పొడుద్దామా అని పిస్తుంది.. బాసు పెళ్ళాం 5໖.. గ మ్మున ఉండాల్సొచ్చింది… లే కుంటే ఇప్పటి కి ఆవిడ ఒంపు సొంపుల మీద కామెంట్ చెసి ఉడికించే వాడినే…. ఆవిడ
ఇద్దరమూ బెడ్రూముకెళ్ళాం. లండన్ లో ఉన్నారు కదా ఆ ఫారిన్ టేస్ట్ కనపడుతుంది బాగా… అమ్మో! ఎంత పెద్ద బెడ్డా!.. కిటికీ చూస్తే బెడ్ పొడవంత ఉంది. 70 ఎం ఎం కిటికీరా బాబూ.. కర్టన్ కూడా ఫారిన్ స్టైల్ లో కుట్టించారు.. కర్టన్ పూర్తిగా తెరిచుంది.. ఓహో అందుకే నా ఇద్దరూ ప్రైవసీ.. ప్రైవసీ అంటూ కొట్టుకుంటున్నారు.. కిటికీలోనుంచి బయటకు చూసాను.. పక్కింటి వాళ్ళ బెడ్రూం బాల్కనీ.. వీళ్ళ కిటికీ కెదురుగా 10 గజాల దూరములొ ఉంది.. అవును మరి ఎవడైనా ఆ బాల్కనీ లోనుంచి చూస్తే ఈ కనపడుతుంది.. బెడ్ మొత్తం
తను కర్టన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, పైనుండి కిందకు వేలాడుతున్న తాడును పట్టి గుంజింది.. కాని కర్టన్ అలాగే ఉండిపోతుంది.. వెనక్కు గాని ముందుకు గాని కదలటం లేదు…. చూస్తుంటే పైన స్టక్ అయినట్లుంది.. పైకెక్కిచూస్తే ఏసంగతి తెలిసిపోతుంది.. నేనే చెయ్యొచ్చను కుంటాను…
అందుకే తన దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆవిడ చేతిలో ఉన్న తాడును తీసుకొని అటూ ఇటూ కాని లాభం లేక పోయింది.. “పైన ఏదో ప్రాబ్ల మున్నట్లుంది ລ້໕໐… స్టకయిపోయిందనుకుంటాను.. పైన చూస్తే కాని తెలియదు.. ఏదైనా లాడర్(నిచ్చెన) ఉందా…”
“໖໐໖..”
“మరి స్టూల్ లాంటిది ఏదైనా ఉందా….”
“ఉంది కాని మరీ చిన్నది.. మీరు ఎక్కినా అందదేమో 2..”
“అయితే ఏదన్నా టేబుల్ ఉందేమో చూడండి.. మేడం.. పైకెక్కుతే గాని కుదరదు..”
“ఉంది కాని భాస్కర్… కొద్దిగా పెద్దది.. బరువనుకుంటాను.. మీరొక్కరే తేవడం ఇద్దరమూ తెద్దాము పదండి.. ” ” మీకు అనవసర ముగా శ్రమ ఇస్తున్నాను….”
“దానిదేముంది… చాలారోజులతర్వాత తెలుగులో మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు వాటుగా ఉంది..ఒక చెయ్యివేస్తే ఏంబోతుందండి.. అందులో మా ఇంటి పనే కదా..” ” మీ పని మనిషుంటే బాగుండేది.. నాకు హెల్ప్ చేసేది..”
“అమ్మో! అది పెద్ద దొంగ ముండండి.. పైపని ఏదన్నా చెపితే రాగాలు తీస్తుంది.. నేనున్నాను ໖.. మొహమాట పడకండి.. నాకూ పొద్దు పొవట ములేదు.. మీతో ఉంటే కబుర్లు చెప్పుకొచ్చు.. సరే.. తెద్దాము పదండి..”, అంటూ పక్క రూం కు దారితీసింది.. నేను ఆవిడ వెనుక ఫాలో కాక తప్పలేదు మరి..
టేబుల్ చూస్తే పెద్దదే.. అంత ఎత్తు లేదు కాని పొడవు గా ఉంది.. ఇద్దరు మనుషులు పట్టాల్సిందే పక్క తనొక పక్క దాన్ని పట్టుకొని తెద్దామని ఇద్దరమూ వంగా ము… అప్పుడు ఆవిడకెళ్ళి చూసాను..
అంతే కరెంట్ షాక్ తిన్నట్లయింది.. అయ్యబాబోయి… ఇదే మి అద్రుష్టమురా… ఈవిడ కిక్కుమీద కిక్కిస్తుంది.. తను బాగా వంగి రెండు చేతులు బాగా చాపడ ముతో.. ఇప్పుడు క్లీవేజేమి ఖర్మ.. ఆవిడ రెండు సళ్ళూ వేలాడుతూ.. క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి.. అబ్బా! పండుకొచ్చిన బంగిన పల్లి మామిడి పళ్ళే అనుకొండి.. పసిమి ఛాయ లో అవి కదులుతుంటె నావాడిలో కూడా కదలి క మొదలయ్యింది… సైజు 36 ఉండొచ్చు.. అందులో ముచ్చికలు బాగా పొడుచుకొచ్చి నోరూరిస్తున్నాయి… చూపును తిప్పుకోలేకపోతున్నాను.. కాని ఆవిడ మాత్రం అలా ఎత్తి పట్టుకొని… నేను ముందర వెళ్ళాలా తను ముందర వెళ్ళాలా అని సంధిగ్ధములో ఉంది..
ఒక పక్క ఆవిడ సైజులను లొట్టలేస్తూ ఆవిడ ముఖాన్ని.. నైటీ లోనుంచి ఎగిసి దూకెద్దామంటున్న ఆవిడ చనుదోయిని మార్చి మార్చి చూస్తూ…
“అమ్మో! నిజముగా బరువుందండి.. మీరు ఎత్త గ ల రా.. ”
ఆవిడకూ అసహనముగా ఉంది .. దాన్ని ఎత్తాలంటే.. కాని నన్ను చూసి…
“త్వరగా పదండి… ఒక్కదాన్నే ఎత్తడ ములేదు కదా.. మీరూ చెయ్యి వేస్తున్నారు..” అంటూ తను ముందుకు దారి ລຳ໖… ఆవిడ ద్రుష్టంతా త్వరగా దాన్ని తీసుకెల్దామని… అందుకే నేను మళ్ళీ చాంసు రాదని ఆ బంగిన పళ్ళను చూస్తూ పెదాలను చప్పరిస్తున్నా… తనేది పట్టించుకునే స్తితిలో లేదు..
తీరా కర్టన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి టేబుల్ ను కింద పెట్టడానికి తను ఇంకా వంగింది.. ఆ ఊపుకు, ఆవిడ సళ్ళు నైటీ లోనుంచి బయటి వస్తాయేమో అని పించింది.. అప్పుడు తన నైటీవంక చూసి … సడన్ గా తలెత్తి నావైపుకు చూసింది…. అమ్మో! ఇదే మిరాబాబూ.. తను తెలుసుకుందే….. ఈవిడకెలా మొఖాన్ని చూపించేదబ్బా అనుకుంటూ.. కర్టన్ వైపుకు తల తిప్పి… మాట మారుస్తున్నట్లు ….
“కర్టన్ చాలా బాగుందండి. మీకు లైట్ కలర్లంటే ఇష్టమను కుంటాను..”, అంటూ ఆవిడ వైపు చూసాను.
తను ఏమనుకుందో ఏమో మరి.. నన్ను చూసి నవ్వుతూ..
“మీ ద్రుష్టంతా కర్టన్ మీద ఉందే మిటండోయి… ఎప్పుడెప్పుడు కర్టన్ లాగేద్దామా అని ఉంది కదూ..”
“లేదండి.. త్వరగా కర్టన్ సరిచేస్తే మీకిక చికాకుండదు కదా… లైట్ క్రీం కలర్లో సెల్ఫ్ డిజైన్ లో చాలా
“అవునండోయి మావారికి డార్క్ కలర్లంటే నచ్చదు… తెలుపంటే మహా ఇష్టం. అందుకే గోడకు రంగు కూడా…

The post కర్టన్ సర్పైజు 2 appeared first on Telugu Sex Stories.