కర్టన్ సర్పైజు

సర్ ప్రైజుల శీర్షికలో మీకు “నెట్ సర్ ప్రైజ్” మరియు “థియేటర్ సర్ ప్రైజ్” అందించాను కదా… ఇప్పుడు నా అనుభ వాన్ని ఒక సర్ ప్రైజ్ మీతో పంచు కుంటున్నాను.. ఇంతవరకూ ఈ అనుభవాన్ని నా చాట్ స్నేహితులతో ముచ్చటించలేదు… వాళ్ళకు కూడా ఒక షాక్ ఇద్దామని నా ఆలోచన.. ఈ చిన్ని కథ తర్వాత నా చాట్ స్నేహితురాళ్ళ సర్ ప్రైజులు కూడా వినిపిస్తాను… ఓపిక పట్టండి మరి…
చాట్ ను ఒక మోతాదులో చేస్తూ.. ఎదుటి స్నేహితున్ని గాని
స్నేహితురాలిని గాని ఒకరినొకరు నొప్పించు కోకుండా…
చాట్ స్నేహాన్ని లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్టు గా డెవలప్
చేసుకుంటె అంత కన్న ఆనందం ఇంకొకటి ఉండదేమో..
అదే మోతాదు పెరిగి చాట్ ను వ్యసనముగా తీసుకొని
ఎదుటి వాళ్ళకు లొంగి పోతే ఎంతటి పరిణామాలు వస్తాయో
మీకు తెలిసిందే… అలాటి పరిస్తితి నా చైనా చాట్
స్నేహితురాలి చేదు అనుభవము ద్వారా మీకు వచ్చే సర్ ప్రైజ్ ఇద్దామనుకుంటున్నాను..
ఈ సర్ ప్రైజ్ శీర్షికలో వచ్చేవి నిజజీవితములో జరిగిన
సంఘట న లు కాబట్టి.. కొంత మంది పాఠ కుల కు
రుచించక పోవచ్చు.. కాని.. నాకు నా చాట్ స్నేహితులకు
ຊລໍ తీపి గురుతులుగా నెమరువేసుకోవాడిని కి
ఉపయోగ పడతాయని.. నా ప్రయత్నం…
e సంఘటన నేను బెంగళూర్ లో ఉద్యోగ ము చేస్తున్నప్పుడు జరిగింది. ఇది నాకొక మరుపురాని అనుభూతినిచ్చింది.. ఎప్పుడో పండ్రెండేళ్ల క్రితము జరిగినా ఇప్పటికి ఆ మొత్తం సంఘటనను మర్చిపోలేదు.. కళ్ళల్లో ఇప్పటికీ మెదలుతూనే ఉంది… ఇక చెప్పనా ఆసర్ ప్రైజు…
బాస్ లేడు కదా అని తీరికగా ఆఫీసులో హిందూ పేపర్
చూస్తున్న నాకు…. సడన్ గా ఫోను మ్రోగడముతో…
ఎవరబ్బా అనుకుంటూ ఫోనెత్తాను.. ఇంకెవరూ మన
బాసే… వీడెక్కడదొరి కాడురా బాబూ…. ఏదో 3 రోజులు
ఆఫీసు పని మీద బొంబాయి వెల్తున్నాడని తెలిసి రిలాక్సు
అవుదామనుకుంటే.. మళ్ళీ ఏదో పనిపెడుతున్నాడే … “భాస్కర్! నాకొక ఫేవర్ చెయ్యాలోయి… ఇప్పుడే నాభార్య ఫోను చేసింది .. బెడ్రూం లో కర్టన్ పడటము లేదట.. කර්ම చిరాకుగా ఉందట. ఎవరినయినా పంపించి సరిచే పించ మంటుంది.. పక్కింటి వాళ్ళ బెడ్రూమ్ మాబెడ్రూం పక్కనే ఉంటుంది.. కర్టన్ లేకుంటే ప్రైవసీ ఉండదు కదా.. అందులో తనొక్కతే ఉంది.. ఎవరినయినా పంపించి సరిచేపిస్తావా మరి…”, అని ఇంగ్లీష్ లో నాతో ໙໐໖..
ఇదెక్కడి ఖర్మరా బాబూ… ఎక్కడో ఇందిరా నగర్ లో ఉన్న బాస్ ఇంటికి కర్టన్ రిపేరు చేసేవాడిని పిలుచుకెళ్ళాలి.. ఇంతకూ వాడెక్కడ ఉంటాడో మరి..
కాని తప్పదు గా.. బాస్ బాసే….. అనుకుంటూ.. “సరే సార్… నేను వెళ్ళి చూస్తే.. ఎవరిని పిలుచుకొని
రావాలో తెలిసిపోతుంది .. వాడిని ఎలాగైనా పిలుచుకొచ్చి రిపేర్ చేపిస్తాను.. మీరేమి వర్రీ కావద్దు.. ఇప్పుడే వెళ్తున్నాను..”
“థాంక్స్ భాస్కర్!… సారి ఫార్ ది ట్రబుల్. మా అవిడకు ఫోను చేసి చెపుతాను.. నువ్వొస్తున్నట్లు..” అని పెట్టేసాడు..
సరే తప్పదుకదా అనుకుంటూ కారులో బాస్ ఇంటికి బయలుదేరాను..
ఇక నాసంగతి గురించి చెప్పాలి కదా.. నేను మాబాసు డిబియస్ సెంటర్లో కంసల్టేషన్ పని మీద చిన్న కాటిన్ షేరు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. నాకు ఎప్పుడూ టూర్ లు ఉండటముతో.. మాకు ఆకాబిన్ చాలనుకున్నాము. మా హెడ్ ఆఫీసు ఢిల్లీ లో ఉంది.. మా బాస్ తమిళ్ వాడైనా చాలా మంచి వాడు. అప్పట్లో 45 యేళ్ళు ఉండేవను కుంటాను.. తెలుగా వీడను పెళ్ళి చేసుకున్నాడు.. ఒక్కడే కొడుకు లండన్ లో చదువుతున్నాడు…. భార్య నాజు కు గా బొద్దుగా ఉంటుంది.. పేరు శాంత అను కుంటాను.. మేము అప్పుడప్పుడు డిన్నర్లల్లో కలుస్తుంటాము.. ఆవిడ ఎప్పుడూ పట్టుచీర కట్టి, చాలా మందాగా ఉంటుంది.. తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడుతున్నా అరవ వ్యాపకము బాగా వంట బట్టి చీరను నిండుగా కప్పుకొంటుంది.. బాసు భార్య కదా అందులో నా అవిడతో కలిసిపోయి మాట్లాడుతుంది.. అందుకే ఆవిడ మీద నాకె లాటి ఆలోచన కలుగలేదు.. మాబాసుంటే ఏదో ఒకటి పని పెడతాడు.. సాయంత్ర ము వరకూ నాతో బాగా దోకిస్తాడు.. అందుకే ఈరోజు రిలాక్సు గా ఉందామనుకుంటే.. ఈ కర్టనుకు ఇప్పుడే రోగమొచ్చిందా.. అను కుంటూ.. కారును బాస్ ఇంటి ముందు పార్కు చేసి కాలింగ్ బెల్ నొక్కాను.. మాబాసు ఇల్లు చిన్న బంగ్లా లాగా ఉంటుంది.. తెల్లటి రంగులో క్యూట్ గా ఉంటుంది… పని మనిషను కుంటాను వచ్చి తలుపుతీసింది..
“అమ్మగారు మేడ మీద ఉన్నారు.. ఇప్పుడే వస్తారు.. కూర్చొండి…”, అంటూ.. నేను సోఫాలో కూర్చున్నాక.. తను మేడ మెట్లవంక తిరిగి… “అమ్మగారూ… ఎవరో సారు వచ్చారు… సాయంత్రము మళ్ళీ వస్తాను..”, అని ఒక కేకపెట్టినట్లు అరిచి, తలుపు వేసుకొని వెళ్ళిపోయింది.. ఈవిడ త్వరగా వస్తే బాగుండును అని పేపరు తీసి చదువుతూ.. ఎదురుచూస్తున్నాను..
“హలో! భాస్కర్..”, అని వినబడటముతో.. ఒక్కసారి పేపరులోనుంచి తలెత్తి మెట్లవైపు చూసాను…
“సారీ!మీకు ట్రబుల్ ఇస్తున్నాము.. మావారులేనప్పుడే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది..”, అని ఒక్కొక్క మెట్టు నాజూకుగా దిగుతుంటే… ఎప్పుడూ చీరలో చూసాను ఇదేమిటీ ఇలా నైటీలో కనబడుతుందని ఆవిడ వంక ఆక్షర్యముగా చూసాను…. దానికితోడు తలస్నానము చేసిందేమో మరి.. జుట్టు విరబోసుకొని దిగుతుంటె.. భువినుంచి దివికి వస్తున్న అప్సరసలా కనిపించింది.. ఆవిడ నైటీ వంక పరీక్షగా చూస్తే ఒక్కసారి కళ్ళు జిగేలుమన్నాయి.. మేడ మీదనుంచి పడుతున్న బాక్ గ్రౌండ్ లైటింగ్ లో క్రీం కలర్ నైటీలో.. ఆవిడ వేసుకున్న పాంటి కొట్టొచ్చినట్లు అగుబడుతుంది. నైటీ కూడా టెర్రికాటన్ దనుకుంటాను. లోపలి ఆవిడ శరీరపు వొంపులు అంత క్లియర్ గా కాకపోయినా పరీక్షగా చూస్తే బాగానే కనిపిస్తున్నాయి. పాంటీ నే కనబడుతుందంటే కొంపదీసి ఈవిడ బ్రావేసుకున్నట్లు లేదు మరి.. దానికి సాక్షముగా ఆవిడ దిగుతున్నప్పుడు నైటీలూసుగా ఉన్నా.. తన రొమ్ములు ముందుకు వెనుకకు ఊగటము బాగా కనిపిస్తుంది..
ఈవిడ ఇంట్లో ఇలాగే నైటీ వేసుకుంటుందేమో మరి.. అందులో ఇప్పుడే స్నానము చేసిందనుకుంటా.. జుట్టు మీద తడి ఇంకా ఆరలేదు.. నేను తనని అలా చూడటం పసిగట్టినట్లుంది.. “ఇప్పుడే స్నానం చేసాను భాస్కర్ !… మీరు ఇంత త్వరగా వస్తారనుకోలేదు… జడ వేసుకుందామనుకుంటే ఇంకా తడి ఆరలేదు మరి.. ఇంతకూ ఏమి తీసుకుంటారు.. కాఫీనా…. టీనా…” అని నావద్దకు వచ్చి నిలబడింది..
గుప్పున మైసూరు శాండల్ సబ్బు వాసన గుభాలించింది.. మెడ మీద ఇం కా తడి ఆరనట్లు అక్కడక్కడ నీటి బిందువుల చెమ్మ కనిపిస్తుంది.. అంటే ఈవిడ నిజముగా స్నానము చేసి ఆదరా బాదరాగా బ్రా కూడా వేసుకోకుండా నైటీ వెసుకొని వచ్చిందేమో మరి.. ఆడవాళ్ళు మాములుగా నైటీ కింద లంగావేస్తారు.. కానీ ఈపిడ అది కూడా వేసుకోకుండా వొట్టి పాంటీ వెసుకుందంటే.. ఈవిడకు అల వాటులేదా.. లేకున్న ఆతొందరలో మర్చిపోయిందా… ఏమో మరి ..
“కాఫీదేముందండి.. మీరు డ్రెసప్ అయిరండి… నేను వెయిట్ చేస్తాను.. “, ఒక వంక అలానే చూడాలని పిస్తుంది కాని మాట వ ర స కు ఏదో అనాలిగా మరి..
“ఇంట్లోనే ఉంటా కదండి.. జుట్టు ఆరాక జడవేసు కుంటాలెండి.. అయినా ముడివేసుకుంటే సరి పోతుంది లేండి… ఇంతకూ చెప్పారు కాదు.. కాఫీనే 5໖..”
“అవును కాఫీనే తెండి..”, అని చెప్పడు ముతో అపిడ మూలకున్న కిచెన్ లోకి దారితీసింది.. తను వెళ్తుంటే అప్పుడు చూసాను తన వెనుక భాగం. జుట్టు నడుము వరకూ వేలాడుతుంటే పాత సినిమాలోది పాట జ్నప్తికి వచ్చింది..
“చకచక లాడే పిరుదులుదాటే జడను చూస్తే చలాకి ..”
అమ్మో! ఆవిడ జుట్టు పిరుదులదాకా లేకపోయినా,, ఆ తడికి నైటీ అంతా తడిసి వీపంతా కన పడుతుంది .. ఈవిడ నీజముగా బ్రా వేసుకోలేదు మరి.. అయ్యయ్యో! ఆవిడ సీట్ వంక చూస్తే నిజముగా మతి పోయింది నాకు.. వంటింట్లో నుంచి వస్తున్న బాక్ గ్రౌండ్ లైటింగ్ లో నైటీ లో పాంటీ స్పష్టముగా కనపడుతుంది.. దానికితోడు తను నారో పాంటీ వేసింది (అంటే తెల్ల గుంటలు బీచిలల్లో వేసుకుంటారు చూడండి, సగం పిర్రలు కనిపించేలాగా) ..ఈవిడ పిర్రలు సగానికి పైగా కనిపిస్తున్నాయి.. తొడలు మసక మసకగా అచ్చం శ్రీదేవి తొడలే అనుకోవాలి ..అబ్బ ఏమి సీనురా.. ఈవిడకు తెలియదేమో తన నైటీ పారదర్శకముగా ఉందని.. ఎంతైనా ఈ కర్టన్ పుణ్యమా అని మంచి చాంసు కొట్టాను.. ఈరోజు నాకు పండుగే మరి… కనిపించీ కనిపించని అందాలను క్షణ క్షణం ఆస్వాదించాలి అను కుంటూ మళ్ళీ పేపర్ లో లీన మయ్యాను.. “కాఫీ తీసుకొండి!..”, అని వినపడేసరికి తలెత్తి చూస్తే… చేత్తో ట్రేతో నా ముందర తను వంగి నిలబడింది… అమ్మో!.. ఇదెక్కడిరి సీనురా బాబూ!.. లూసు నైటీ లోనుంచి క్లీవేజీ క్లియర్ గా కనపడుతుంది ..పసిమి ఛాయలో నవనవలాడుతున్న బత్తాయిల ను చూస్తుంటే తొడల మధ్య అలజడి మొదలయ్యింది. మరీ అలా చూస్తుంటే ఏమంకుంటుందో అనుకొని ద్రుష్టిన్ ట్రే మీద కు తిప్పి, కాఫీ కప్పును తీసుకున్నాను..
“థాంక్సండి…” అని చెప్పి ఆవిడ వంక చూసాను.. తన క్లీవేజ్ వంక చూస్తున్నది ఆవిడ పట్టించుకున్నట్లు లేదు.. తను అక్కడే నిలబడి…
“చూడండి షుగర్ సరిపోయిందోలేదో …”,
“సరిపోయిందండి… మీరు తెలుగు వాళ్ళయినా కాఫి స్ట్రాంగ్ గా చేసారు… ఫిల్టర్ కాఫీ కదా.. కాఫీ అంటే ఇలా ఉండాలండి…”
“మరీ అంత పొగడకండి బాబూ…. మావారు తమిళియన్ అని మీకు తెలుసు కదా… వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను.. మీ ఆవిడకూడా బాగా చేస్తుంది కదా… ఇంతకూ మీ ఫామిలీ ఎలా ఉన్నారు… “, అని నాకెదురుగా సోఫాలో కూర్చుంది… అలా కూర్చోడములో ఆవిడ సళ్ళు ఊగడము బాగా కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతుంది. ఎదురుగా కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చోడములో ఒక కాలి పిక్క భాగం కనపడుతుంటే…. అబ్బో! ఏ మద్రుష్టమురా బాబూ.. కర్టన్ పుణ్యమా అంటూ ఈవిడ అందాలను ఒక్కొక్కటి చూడగల్గుతున్నాను.. తెల్లటి పిక్క బాగా కండ ພ… చాంసు ఇస్తే వెళ్ళి పిసుకుదామా అని పించేలా ఉంది…

The post కర్టన్ సర్పైజు appeared first on Telugu Sex Stories.