Dharwad Da Modala Anubhava – 03 | Kannada Sex Story


New Sex Stories in
Telugu    Hindi   Kannada   Malayalam   Tamil

Nanu – news paper read madtidde aunty bandru

Aunty –na yastu hootu agtada paper read madadu

Nanu – yake aunty enadru kelsa itta

Aunty – enill kano ivttu tumba bejar agtide adke kelide

Nanu – houdaa aunty yar phone madidru nimge avg

Aunty – officeda madidru work peng anta pa

Nanu – enn office ge hogbeka aunty

Aunty – ill e corona time li yar hogtare office ge nee amele manege baa jaldi

Nanu – sari aunty 10 utes bande anta helide

So avru roomda hodru naa 15 utes wait madi manege hogi bell madide but door open ittu naa door close madi holgade hode

Aunty – jaldi baa andre istottu enn madidi maraya ant nan baju bandu sofa mele kuntkondru

Nanu – swalp late aetu aunty srry ande

Aunty – hey aunty anta helbeda anta
helill ge morg ant heli nan tode mele kai itru

Nanu – sorry silpa madam ande

Aunty – uta madona ivg amele madona helu jaldi

Nanu –na time 12 agide ivggle beda madam ande

Aunty – suddenly one kiss madi bedroom kade hodru nange ondu signal kottu

Nanu – nanu avrda ne hode aunty bed
mele kuntkondru naa hogu avr baaju kunte

Nanu – ENN SILPA IVGLE ASHIVU AETA ANDE

AUNTY – HUU PA ANTA HELI PHONE SIDE ITTU BAA INNA ATTIRA ANTA HELKONDRU

NANU – AUNTY NA FULL TITE AGI TABBIKONDU IDKONDE Avlu kuda full tite agi TABBIKONDU idkondlu….
Hage liplock madoke start madidvi ibru

AUNTY – SWALP NINTOGO DARLING HOGI BARTINI ANDRU

NANU – SARI SILPA DARLING JALDI BAA i waig for you ondu kiss kotte

Aunty – TEN utes wait darg bande ant hodru

Amele aunty na nodi full shock adde bcz avlu DRESS CHANGE MADIKONDU BANDLU FULL TITE NAUTY AKONDU BANDLU

NANU – start madona darg nange tadiyake agtill anta sexy figure na nodikant kudak nange agall ant avlige kiss kotte

You can install this Beep Stories Web App to get easy access

Aunty – Huu anta green signal kottlu.

.

Nanu ide modala barige obba henananu kiss madtirodu friends enn sukha antira
Full ibru liptolip kiss madtidvi avlu anta full mood li

Aunty – I LOVE YOU HARISH ANT HELIDRU
NANU – I LOVE YOU TOOO SILPA DARLING YOUR SO HOT ANTA HELIDE
AUNTY – HMMM BARE HOT ASTE IDINA ANT HELI NAN GATTIYAGI IDKONDU KISS MADTIDRU…..

IGE ONDU 20 utes full kiss madidvi avg aunty na face nodide full kempage agittu avl tutti…

Hage aunty na mole galu nodidre Full attractive agidave..

Molegalannu chipi chippi full iskotidde

Aunty – iskuuna full iskuu three months aetu nim hogi yaru is anta madakavagi heltidru

Nanuna full iskuue..
Aunty mole full dappa kempage idave naa antu full cheepide ibru full mood li idvi

Avg ade time ge aunty maga benglore li irtare avru call madidru so matte disturb aetu ant AUNTY bejar li phone received madi matadidru..

Avg time nodru 2pm mele agittu

Aunty phone li matadkont kutidru naa deda TABBIKONDidde avg avr maga video call madi mammy anada avg ibru gu full tension aetu avg aunty avr maganige swalp tadi nane madi video call anta heli call cut madidru

Aunty – hey jaldi dress akikondu mane horige hogu nam husband nodidre problem anta helidru avr kuda bere dress akikondru..

NANU – HOGTINI AUNTY UTA KE TIME AETU PERSAL TAGONDU BARTINI IBRU GE ANDE

AUNTY – SARI TAGONDU BAA ANTA AMOUNT KODAKE BANDRU

NANU – BEDA AUNTY IDAVE ANTA HELIDE

AUNTY – one kiss kottu night full madona anta heli full tite agi agg madikondru

NEXT PART LI AUNTY NANU NIGHT TIME LI YANGE MADIDVI….
AUNTY NANDU FIRST NIGHT YANG NADITU AVRU HEGE READY AGIDLU ANTA HELTINI

NIMge e story ista agidrements madi nan email ge message madi
Email [email protected]

ad
Jan. 31, 2023
5607 views

Related