గుంటూరు బ్రోడిపేట్ లో రాత్రి ప్రభుత్వ లేడీ full enjoy

హాయ్ ఫ్రండ్స్ నేను, రుషి నేను విజయవాడ నుండి వచ్చాను , చివరిసారి మంగళగిరి కథకు చాలా మంది మండి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను , అందరికీ ధన్యవాదాలు , మరియు వళలూ ఒక గుంటూరు లో ఒక అమ్మాయి చాలా రోజులు తిరిగి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను.

మరియు నా పేరు రుషినా హైట్ 6ఫీట్ కొంచెం బాగా పెద్దది 🤩 నా ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో మేనేజర్ నా జాబ్ రోల్ , సారె లే అండ్ విజయవాడ గుంటూరు ఎవరైన అన్ తృప్తిగా లేడీస్ ఉంటె ప్రత్యుత్తరం ఇవండీ నేను మీమాలని సంతోషంగా ఘా ఉంచుతాను మీరు ఎవరైనా ఉంటే , లేదా pls మెయిల్ పంపండిgoogel chat [email protected] vijayawada untanu guntur kuda service estanu last 3 months ago gunturu nuchi oka laddy msg chesindi hi rushi mi story chadivenu Baga nachindi miru nijanag secret ga untara ani chepa tanu వాలది గుంటూరు తన పేరు @@@@@@ అని చెప్పింది సర్రే అని ఒక చీర కాల్ చేసింది వి కాల్ తానా ముఖం చూపిసీలా నను చూసింది కాల్ కట్ చేసి బాగునారు అని అనింది ఇంకా తను ,గురుంచి చెప్పింది అలా అని సారే అని కలుస్తర్ అని అడిగెను అని అడిగెను అని అడిగెను శుక్రవారం రాత్రి అని చెప్పింది సరే ఒక చీర మన కన్ఫర్మ్ కోసం వాయిస్ కాల్ అడిగెను మాట్లాడేను సరే అని కట్ చేసా ఫ్రైడే ఎవ్నింగ్ ఆఫీసు కంప్లీట్ .

ఇంటికి వెళుతున్నా ఈ లోపు msg చేసింది ఎక్కడ ఉనన్రు అని ఇంటికి వెళుతున్నా అని చేప లోక్షన్ పామప్డి సరే అని కార్ ఇంకా గుంటూరు వైపు టిపెను టైం వెలసరికి 8 ఏంది , కాల్ చేసా 9 కి అందరి స్ట్రీట్ లో ఇంట్లోకి వెళతారు అని చెప్పింది సరే అని ఎల్పు సుభాని హోటల్ బిరాయిని తిని వచాను ఇంకా కార్ స్ట్రీట్ బయట పార్క్ చేసి డోర్ నమ్ చెప్పింది వేళ ఇంటివీడుల్ హౌస్ వాలా ఇన్నర్లో టీచర్ ఎవరు kotha 1 year back పెళ్లి iendii call చెపింది , ఇంకో తలుపు దెగరాయికి వెళ్ళి బెల్ కొటేను బావ్జిని నైట్ వేసుకొని నా స్మిరంగా మ్ ఉండీ లే అబ్బా 😋 లేడీ సూపర్ గా ఇంట్లోకి రామాఅంది వేళను , అస్సలు తను చూస్తునే ఉన్నాను కూల్ డ్రింక్ ఎక్కింది తాగేను , అడిగెను ఎవరు లేరా అని వాల భర్త వేరే స్టేట్ ల్లో ఎలక్షన్ డ్యూటీ లో ఉన్నారు రావడానికి 2 రోజులు పాటిది అని చెప్పింది .

నాకు అస్సలు తను చూసే అంటా అంది ఏలా స్టార్ట్ చేలో అర్దం కట్ల అంతా ఆనందంగా ఉంది వచ్చి డేగరా కూర్చుంది ,, అలా ఇంకా మెలగా డేగరా తీసుకోని కౌగిలింత $ కిస్ ఇస్తూనా ఫుల్ గా సుపూర్ట్ చేస్తుంది తన 29 అంట 22 డిగ్రీ అమ్మాయి లాగా ఉంది వాళ భర్త వయసు 35 తను ఫుల్ గా పిసినారి అంట సరిగ సెక్స్ లో క్యురుడా చాయలేదు అని msg చేసాను అని చెప్పింది ,

సరే అని లిప్ కిస్ చేస్తాను 💋 తన లిప్స్ సూపర్బ్ గా ఉనై జడ్డా లో పుల్లు పేటిండి హా స్మెల్ కి అస్సలు కేక ఇటే స్లోగా రొమాన్స్ లో ఉన్నాం ఎడ్రం నైటీ తీసుకున్నాను లోపల ఏం వేయ్లేదు అస్సలు తపన తప్పలేదవాల భర్త ఎం పటుకొడు పుకు లో పెటియి 3సల్రు వొగ్గి వెలిపోతాడు అంట ,

సరే అని మొతమ్ తీసేసా తన పుకు పింక్ కలర్ లో ఉండి జుట్టు లేడు క్లీన్ గా ఉంది తన నడుము కొరికెను ముద్దు చేసాను , రానా పుకు లో ఆపాటికి రసాలు నప్పుతూ నలుపఅగు తీసేయ్ నాకు ఎడియో అవుతుంది నేను వినకుండా జూరుకుంటున్నా లోపల రసాలు సూపర్బ్ గా ఉన్నాయ్ , ఇంకా తను మొటమ్ అవుట్ చేసాను ,

తను ఇటే రుషి అడ్స్లావు ఎంత బాగుందో తెల్సు నీ అస్సలు మాటే దెగరికి వచాఔట్ ఇండి గా నది తన పువ్వు లో పేట కొంచెం టైట్ గా వెలింది పెటాగ్నేయ్ అమ్మ అని ఆరుస్తుంది అలా పేటి ఇంకా దెంగడం స్టార్ట్ చేసా గది మొతమ్ అరుపులు ఆహా అబ్బబ్బా ఇంకా వినక ఫుల్ మడ్ బెడ్ రూం మోతం ఇంకా గతి గా ద్నేగు అని అరుస్తుంది అదే టైమ్ కి బయట వస్ర్హం పడుతోంది ఇంకా అస్సలు చేసుకో ఫీల్ కేక ,

ద్నేగాను ద్నేగాను సెఫ్టీ ఉంది అంది సెఫ్టీ పక్కా , ఇంకా దేంగి దేంగి 15 నిమిషాలు కార్చేను ఇంకా తన మీద పడిపోయా ఇంకో 20 ,నిమిషాలు లో లేచింది అస్సలు తనకి డాగీ స్టైల్ ఈయ్పుడ్ ఛాయలేదు అంట ,

తనని హాపోసిషన్ లో సెట్ ఛాయదమికి 5 నిమిషాలు పాటింది హా డాగీ లో దేనెగుతూనే ఉంది GS బుజ్జం మీద వేసుకొని ద్నేగాను అస్సలు వర్షం పుకులు ఫ్రెష్ పుకు డాగీ డెనిమా జెవ్తం చాలు అనుకున అలా నైట్ మోటం 4 రౌండ్లు వేస్నా చివరి సమయం4tIME 4.30 ఇంకా సమయం అవుతుంది నేను వెళ్తా అని చేప ఇంకా 5 వ రౌండ్ చాలా కష్టం వేసిఇఇఇ గతి గా కౌగిలించుకొని ఇచ్చాను నా జీవితం ఎంత సుఖం ఈయపుడు పొందలేను అని తను ఎంత వరకు ఇంట అందం ఇనా లడ్డి డ్నే తీసి ఇచింది తన్ క్యూ అని నేను మల్లి తనకి ఎచ నాకు ఎం వోడు అని సరే ఈయపుడు ఇనా కుదిరితే కాల్ చేస్తాను అని చెపండి ఈడీ ఫ్రండ్స్ జరిగింది రాత్రి నాకు నచ్చితే లైక్ చేసి cmnt మరియు ప్రత్యుత్తరం [email protected] విజయవాడ గుంటూరులో ఎవరు సంతోషంగా lenivalu msg చేయండీ మీకు naచ్చాక కలుద్దాం అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను నేను చాలా స్క్రేస్ట్ గా ఉంటాను నన్ను నమ్మంdi

103518-11cookie-checkగుంటూరు బ్రోడిపేట్ లో రాత్రి ప్రభుత్వ లేడీ full enjoyno