నిషా – Part 4 – Telugusexstories

నీరసంగా వున్న నిష ముందు ఒక ప్లేట్లో బిర్యాని, థంసప్ నింపిన గ్లాస్ పెట్టారు. దాహంగా వుంది, గబగబా తాగే సింది. ఘాటు గా అని పించింది. వగరుగా కొంచం
ఆకలేసింది. ఇంతకు ముందెన్నడూ మాంసాహారం తినలేదు. వాళ్ళాయన తింటూంటె చూసేది తప్ప ఎప్పుడు టేస్త్ చేయ లేదు. ఇప్పుడా కలికి మొత్తం ఖాళీ చేసింది.

వాళ్ళలో ఒకడు వచ్చి ఇంకా కావాలా మ్యాడం అంటే ఆ పిలుపుకు ఆస్చర్యంగా అతని వంక చూసి, “వద్దు” అంది. “కొంచం తనుoడ్రీ”, అంటూ మళ్ళీ వడ్డించాడు. ఇంకొకడు నీళ్ళందించాడు.
బాథ్రూం యెక్కడ అని అడిగింది. అ పిల్లాడు పరుగున వచ్చి బాథ్రూం డోర్ తెరిచాడు. వాడి ముందు తాను నగ్నంగా నడిచి వెళ్ళింది. వాడి అంగం చడ్డీ లో ఎత్తుగా కనిపించింది. ఇంకా మీసాలు కూడా మొలవలేదు. అయినా వాడి చూపులలోని ఆకలిని నిష గమనించింది. గర్వంగా అనిపించింది. ఇంత మందిని ఇన్ని సార్లు కార్పించిన తన ఆడతనపు పవర్ ని తెలుసుకొన్నది.
షవర్లో వెణీ లొచ్చాయ్. చాలా సేపు స్నానం చేసింది. టవల్ కోసం చూస్తూంటే ఆ పిల్లాడు టవల్ అందించాడు. దాన్ని చుట్టుకొని వచ్చింది
“ఆంటీ కి మంచిగ తుడువ్ బె” అన్నాడు ముసలాడు. ఆ పిల్లాడు టవల్ లాక్కున్నాడు. అటువైపు తిరిగి వీపు చూపించింది. వాడు వీపు తుడిచాడు. ముందుకు వచ్చి, తుడుస్తానని మారాం చేసాడు. వాడు తన

సళ్ళని నిప్పల్స్ ని తుడుస్తుంటె నిషకు మళ్ళా కసి రేగింది.
వాడు ఆశగా తొడల మధ్య జాగ్రత్తగా తుడుస్తున్నాడు. నిషకి అక్కడ తడౌతున్న సంగతి తెలుస్తూనే వున్నది. తొడలు కొంచం యెడం చేసి వాడి కి పూపెదాల మధ్య మెర్రటి లోయని చూపెట్టింది. వాడిని రెచ్చగొట్టాలనే తాపత్రయం పెరిగింది.
“యెక్కుతావ్రా అంటీని మల్ల” ఇంకొకడు అన్నాడు.
“… ఏమొద్దు తీ ” అంటూనె గట్టిగా తుడవడం మొదలెట్టాడు.
“ఇగో పౌరీ నువ్వానిచేత ఏపిచ్చుకో వాడు ఇంతవరక్ దెంగలే. మంచిగ చెయి ఆనికి, లేకుంటె గిప్పుడు నువు చేసింది వేస్ట్. ఆసిడ్ పోస్తా.” అన్నాడు వాళ్ళలో ఒకడు. నిషా కు మత్తుగావుంది. అ కుర్రాడి దగ్గరకు వెళ్ళింది. తనమీద అసిడ్ పోస్తారు, అందుకే తనతో వుండ మని బతిమిలాడింది.
“నా మీద ఆసిడ్ పోస్తే నీకిష్టమా? ” అని అడిగింది గోముగా.
“చూడు యెంత వుబ్బిందో, దీన్ని చల్లబరచక పోతే జబ్బు చేస్తుంది.
నేను వున్నా గా నీకు నేర్పించేందుకు.” అంటూ వాడి అంగాన్ని చడ్డీ
పైనుండి నిమిరి, చడ్డీ జార్చింది. వాడి అంగం తెల్లగా చిన్నగా వుంది.
నెమ్మదిగా చెప్తోంది, అ అంగాన్ని తన లొ పెట్టితే ఎంత సుఖంగా
వుటుందొ. వాడి అంగం గట్టిపడ సాగింది. వుబ్బింది, దాని మీద
నరాలన్నీ వుబ్బాయి. యెర్రగా తయారైంది. వాడి చేయిని ఓ రొమ్ము మీద
వేసుకుంది. ఓ చేత్తో ఇంకో రొమ్మును వాడి పెదాల దగ్గిరకి
అందించింది. నిక్కబొడుచుకొని వున్న అ మరూన్ కలర్ చనుమొన
వాడి నోట్టో నలగడానికి సిద్ధంగా వుంది.

” ఇదిగో చూడు, ఊం ఇందా చప్పరించు …. ఏయ్ … కానీ నెమ్మది ప్లీస్, సరేనా?” అంటూ వాడి నోటి దగ్గిర ఆడించింది.
“నెమ్మదిగా వొత్తుకో, ఊఊ వొత్తూ అంటూ రెచ్చ గొడుతోంది. ఇలా పచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఆ పిల్లాడి అనుభవం లేని లేత పెదాల మీద పెదాలు వాణి కాయి. సుతారంగా ముద్దుపెట్టింది. వాడి
వాడు సళ్ళను నొక్కాడు. “అవ్ అదీ అలా చేయి బాగుందా ?” అన్నది. నోటిదగ్గిర కదలాడుతున్న మచ్చికను అందుకొని మునిపంట నొక్కాడు. మొహాన్ని రొమ్ములోనికి కుమ్మాడు. వాడి మొహాన్ని లాక్కొని, పెదాల మీద గట్టిగా అద్దింది.
వంగి వాడి అంగాన్ని ముద్దాడింది. అలా ముద్దుపేట్టుకునే సరికి వాడు తట్టుకోలేక నిష మొహం మీద పిచికారి కొట్టేసాడు.
చప్పట్లు … కేరింతలు… ఈల లు జొక్లూ. హుషారైన వతవరణం తయారైంది. నిషాకు నవ్వాగలేదు. వాడు బిక్క మొహం వేసాడు
“గట్ల కాదు లొపటే బ్బే” అని సలహా పరేసాడొకడు.
“ఇంక్కొద్దు … నొస్తుంది… నేన్ జెయ్య” అంటూ వాడు మొండికేసాడు.
ఘాటుగా వున్న కూల్డ్రింక్ గ్లాసిచ్చరు, తాగింది నిష. మళ్ళా ఇంకొ గ్లాస్ తో కూల్డ్రింక్ వచ్చింది. అదీ తాగేసింది. వొళ్ళు తూలుతోంది. మళ్ళా అందరు తయారైయ్యారు. ఆమెను ఒకడు వొళ్ళో కూచోపెట్టుకున్నాడు, ఇంకొకడు ఆమె సళ్ళని నలుపుతున్నాడు, మరొకడు ఆమె నిప్పల్స్ ని

కొరుకుతున్నాడు. ఇంకొకడు అమె నోటిని నింపేస్తె ఇంకొకడు లోతులను కొలుస్తున్నాడు. మహదానందంగా వుంది, నిషాకు. ఎదురొత్తులిస్తోంది. కసిగా నడుం వూపేస్తోంది.
అలా యెన్ని రౌండ్స్ అయ్యాయొ తెలియదు. అందరు నిద్రలోకి జారుకున్నారు. నిషా తొడల మధ్య ఎవరో రసాలను జుర్రుకొవటం తొ మెలుకూ వొచ్చింది. అ పిల్లాడు ఒక్కడే వున్నాడు. అంత మందిని ఇంత వ ర కు సుఖ పెట్టిన మర్మస్థా నాన్ని పరిశీలిస్తూ, వేళ్ళతో కొలుస్తూ ఆడుకుంటున్నాడు. నాలుక తో ఆ చీలిక పొడవునా రాస్తున్నాడు. వాడి పెదాల మీద, బుగ్గల మీద తడి మరకలు మెరుస్తూ కని పించాయి.
“ఆంటీ, లేసిన వా? మొగం గిట్ల కడొక్కొ, తిఫిన్ రెడీగున్నది” అంటూ టేబిల్ వంక చూపాడు. నిన్న రాత్రి నుండీ తనకు అవుతున్న వింత అనుభవం వల్ల వొళ్ళు నొప్పిగా అనిపించింది. కానీ ఆ పిళ్ళాడిని అదన లెని తన తొడల మధ్య చూసి విపరీతమైన మోహం ముంచుకొచ్చింది.
చేతులు తలకింద పెట్టుకొని వాడినే చూస్తోంది. కాస్సెపాగాక వాడు పైకి జరిగాడు. నేష లోతైన గుండ్రటి బొడ్డును నాలుకతో తడిచేయటం మొదలెట్టడు.
వాడి నాకుడుకు రసాలూరాయ్. వాడిని అల్లానే లాక్కొని, “ఇంత చిన్న వాడివి నీకెందుకు రా ఆడది” అంటూ ముద్దాడింది.
కింద వాడి వుబ్బిన అంగం తగిలింది. వాడు కొంచం ఇబ్బంది పడ్డాడు. లోనికి తొయ్యడానికి. దాన్ని చెడ్డీ లోంచి తీసి, తన కాళ్ళను బగా యడం చెసి “దా పెట్టూ …” అంటూ లోనికి దోపుకుంది.

“ఆంటీ గిదె ఫస్టెం” అంటూ ఆమె పెదాలని ముద్దు పెట్టుకున్నడు. తన రసాల రుచి వాడి నోటి ద్వారా మళ్ళీ చవిచూసింది.
” కానీ” అంది కొంటే గా
వాడి మొగతనానికి మొట్టమొదటి సారి నిష దగ్గిర స్త్రీ సుఖం దొరికింది. ఆ వెచ్చటి ఇరుకైన లోతుల్లోకి చొచ్చుకొని పోయిన దానికి ఆ సుఖాన్ని తట్టుకునే శక్తి లేక త్వరగా జోహార్లు చెప్పేసింది.
లేచి బ్రష్, స్నానం ముగించి బట్టల కోసం చూసింది, “బట్టలు వుతకననీకి, ఇస్త్రీకి ఇచ్చినం. జారైనంక వస్తె”. అన్నడా పిల్లాడు. నవ్వింది వాణ్ణి చూసి. వాడు సంతోషంగ, ఆశగా చూస్తున్నాడు.
నిష వాడిదగ్గరకు వెళ్ళింది. చడ్డీ లోనుండి వాడీ అంగం మెర్రగా ఉబ్బిపోయి తొంగి చూస్తోంది. వాడిని మంచం మీదకు వెనక్కు తోసింది. ” మంచి గుందా ఆంటీ ఏం చెప్పాలొ తెలియ లేదు. మంచిగ చెసిననా ? ” అని అడిగాడు.
“నీకు ఆంటీలు కావాలా రా? వేలెడు లేవు” అంటూ వాడి మీద వాలింది. చడ్డీ తన్నేసాడు వాడు. నిటారుగ నించుని వణుకుతోంది అది.
వాడి మీద ఇటో కాలు అటో కాలు వేసి కూచున్న నిష, ఓ చెత్తో దాన్ని పట్టుకొని, దాని మీదకు తన బొక్కను దించింది. అది నిషాలో సమ్మగా దిగింది. చేతులని వాడి చెరో వైపు వుంచి, ముందుకు వంగి, నడుం పైకీ కిందికీ ఆడించడం మొదలెట్టింది. అలవాటులేని వూపుడు కాస్సేపటికి రిథం అలవాటైంది నిషాకు తనలో చాల రోజులుగ వున్న ఫాంటసీని నిజం చేసుకున్నది.

వాడి మొహమ్ముందర నిండుగా వున్న నిషా సళ్ళు, రబ్బరు బలూనుల్లా కళ్ళకు విందుచేస్తున్నాయి. నడుంవూపుతూ ఆయాస పడుతూ అన్నది “ఇలా మీదకు వచ్చి చేయడం నకూ బావుందా?” అని మత్తుగా జీర కట్టిన గొంతుతో అంటూంటె వాడు తట్టుకోలేక వాడి వేడి రసాల్ని ఆమె లోతుల్లో వెదజి మ్మాడు.
“ఇంకా ద్రింక్ కవల్నా?” అని అడిగాడు, వాడి తడిగా వున్న అంగాన్ని నిష తొడకి తుడుస్తూ.
“థం సుప్పే నా …. ఊం… ఇవ్వు ” అన్నది సరిగ్గా కూర్చుంటూ.
“అవు థంసుప్పే గాని అంల ఇస్కీ కలిపిను” అసలు విషయం చెప్పడు.
నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కరూ వచారు. మళ్ళా మొదలైంది సామూహిక శ్రుంగారం. మధ్యాన్నం, సాయంత్రం కొద్ది సేపు తినిడానికి తాగడానికి ఆపి మళ్ళీ మొదలెట్టరు.
రాత్రి దాదాపు ఎనిమిదింటికి వరకు ఆమెని అనుభవించి వదిలేసారు. తానూ వాళ్ళకు ధీటుగా ఇంత వరైటీ గా సెక్స్ అనుభవించింది. అన్ని అంగాలతో ఇరవై నాలుగు ఘంటలు పైగా వేయించుకున్న తాను సరిగ్గా నడవలేక పోయినది. ఎలానో ఇంటికి వచ్చి పడింది. రెండు రోజులు అస్సలు లేవలేదు.
నిజమా కలా? అంతలా తాను ఎన్నడూ ఎంజొయ్ చెయలేదు. అంత క సిగా, అంత పచ్చిగా సెక్స్ ఎంజొయ్ చేసింది.

తరువాత ఎన్ని సార్లు తాను త్రుప్తి పడుంతూన్నదో… ఎప్పుడూ ఆ అలొచనలె. తాను కలకనీ, ఫాంటసైజ్ చెసుకున్నదంతా నిజం అయింది.
మళ్ళా ఇలాంటి సంఘటనే జరిగితే? అమ్మో! ఊ. గుర్తు కొచ్చాడు కుర్రాడు ఈ సారి అందరూ ఆ కుర్రాడిలా వుంటే మరీ బావుణ్ననుకుంటూ నిట్టూర్చి, వాడినే తలచుకుంటూ వేళ్ళాడించటం మొదలెట్టింది నిష.
వాళ్ళాయనకు ఎన్నెన్ని కొత్త రుచులు చూపించాలి మెళుకువలు నేర్పాలి, ఎన్ని అందాలు చూపాలి ఎన్నెన్ని కొంచం భయం వేసినా, మళ్ళా ‘రంకు నేర్చినమ్మ బొంకు నేర్వదా అనీ’, ఏదో చెప్పొచ్చులే అనుకొంటూ నవ్వుకొంది.
సమాప్తం.

10084700cookie-checkనిషా – Part 4no