రంభ – మొదటి భాగం – Telugu sex stories

నా పేరు కామ శాస్త్రి. వయస్సు 30. పెళ్ళి అయ్యింది.
మద్రాసులో ఇంజనీరుగా ఉద్యోగం. మంచి పొడుగరి
మాటకారిని అంటారు అందరూ నన్ను సరదాగా నా
అనుభవాలను బూతు కధలుగా తెలుగులో రాస్తూ
ఉంటాను. ఒక సారి ఆఫీసు పని మీద వైజాగ్ వెళ్ళేను.
సినిమా హీరొయిన్ రంభ నా కలల రాణీ. ఆమె తొడలు,
పిరుదులు తలచుకుని ఎన్నోసార్లు చేతితో
కుతి
తీర్చుకున్నాను. ఒక శనివారం నాడు కారు తీసుకుని
అరకులోయకు వెళ్ళేను. నా అదృస్టం బాగుండి అక్కడ
అప్పుదు రంభ నటిస్తున్న సినిమా షూటింగ్ అవుతూంది.
నా వూహల రాణి సినిమా షూటింగ్ చూడదం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. రంభని షూటింగ్ డ్రస్సులలో అలా విచ్చలవిడిగా చూస్తూంటే తను నిజంగా స్వర్గం నుండి వచ్చిన నిజమైన రంభలా ఉంది. తన చల్లు, బుగ్గలు,

తొడలు, పిరుదులు, వెన్నపూస నింపి
బృహ్మ
చేసినట్లున్నాడు. తెర మీద చూసిన వాటికన్నా పెద్దవిగా
ఉన్నాయి ఆమె సైజులు. నాకు నిజంగా కన్నుల పండుగే.
షూటింగ్ మధ్యలో రంభతో మాట్లాడేను. తన
అభిమానినని చెప్పాను. సరదాగా మాట్లాడింది నాతో. ఆ
రోజు రాత్రి వాటలులో, నా గదిలోకి వెళ్ళి పది సార్లైనా
చేతితో 링 మొడ్డని
వాయించుకున్నాను తనని తల్చుకుంటూ…… మరునాడు ఆదివారం వర్షం బాగా పెద్దదయ్యింది. అరకులోయంతా మబ్బుల మయమై తుఫాన్ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. సినిమా షూటింగ్ అంతా ఆగి పోయింది. అందరూ సామానంతా సర్ది వానుల్లో పెట్టేస్తున్నారు. రంభని తనకి అభ్యంతరం లేకపోతే 링 కారులో ర మ్మన్నాను. తను ఒప్పుకుంది వెంటనే. నిద్ర వస్తూందని నా కారులో వెనుక సీట్లో పడుకుంది. అందరూ తిరిగి వైజాగు వెళ్ళిపోతున్నారు. కారు నడుపుతూ నిద్రపోతున్న తన చల్లు కనిపించేటట్టు అద్దాన్ని జరిపి, కళ్ళతోనే రంభ చల్లని దెంగుతున్నాను.

ఆ పాలకోవాలాంటి చల్లు చీకని బ్రతుకెందుకు చెప్పండి. నాలో కసి పెరిగిపోతూంది. అద్దం కొంచెం క్రిందకు జరిపేను. రంభ నున్నని తొడలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఎవడు చేసుకుంటాడో, కానీ ఆ తొడల మధ్య దాని పూకు నాకి నాకి చచ్చిపోతాడు అంత కొవ్వు పట్టి ఉన్నాయి అవి” అను కొన్నాను.
ఇంతలో రంభ లేచిన చప్పుడు అవ్వడముతో, మళ్ళీ అద్దాన్ని మామూలుగా జరిపేసి కారుని పోనిచ్చేను. బయట వర్షం బాగా పెద్దదయ్యింది. దారి సరిగ్గా కనిపించడం లేదు. ఇం కా 3 గంటలై నా పడుతుంది. వైజాగ్ చేరుకోవడానికి. ఇంతలొ…
రంభ: శాస్త్రి గారూ, కంగారు లేదు. నెమ్మది గా వెళ్ళండి. రోడ్డు బాగా లేదు”. ”
నేను: “అలాగే నండీ”
అరకునుండి వైజాగ్ రోడ్ అంతా అడవి మధ్యలోండి పోతుంది. బాగా చీకటి పడిపోయింది. ముందూ, వెనుకా ఏమీ ట్రాఫిక్ కనిపిచడం లేదు. కారు నెమ్మదిగా

నడుపుతున్నాను. ఇంతలో రంభ వెనుక సీట్లో 555 సిగరెట్ వెలిగించింది. నేను తనని అద్దంలోనుండి చూస్తున్నాను. గులాబి లాంటి తన పెదాల మధ్య సిగరెట్ ఎర్రగా కాలుతూంది.
“ఎంత కసిగా కాలుస్తూంది. సిగరెట్ అయినా కాకపోతిని. దీని పెదాల్లో దూరడానికి ” అని మన స్సులో అనుకున్నాను.
రంభ: “సిగరెట్ కాలుస్తారా? ”
నేను: “వద్దండీ”
సడెన్ గా కారుకి బ్రేకు వేసేను. ఎదురుగా పెద్ద చెట్టు పడిపోయి ఉంది. ముందుకు వెళ్ళడం వీలు కాదు.
“డామిట్” అని తిట్టుకుంది రంభ.
రంభ: “శాస్త్రి గారూ, మీకు ఇంకా వేరే ఏదైనా రూట్ తెలుసా?”

నేను: “ఒక రూటు తెలుసు. కానీ అది ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు ”
రంభ: “ట్పై చేద్దాము పదండి”
నేను వెనక్కి తిప్పి మరో అడ్డ దారిలో కారు నడుపుతున్నాను. అది మరీ ఇరుకైన రోడ్. చుట్టూ అడవి కూడా. దూరంగా గుడ్లగూబల అరుపులు. మధ్య మధ్యలో ఉరుముల చప్పుడు, మెరుపులు, జోరుగా వర్షం. కారులో రంహ సిగరెట్ పొగ గుండెల నిండా పీల్చుకుని..
రంభ: ఏమండీ నాకు ఆకలి వేస్తూంది. ఈ రూట్లో ” ఏమైనా వొటెల్ ఉందా?”
నేను: “పెద్ద వొటెల్స్ లేవండీ”
రంభ : “ఏదైనా పరవాలేదు. బజ్జీలు తినాలని ఉంది”
నేను: “అలా అయితే ఇంకొక 3 కిలో మీటర్ల తరువాత ఒక కోయ గూడెం వస్తుంది. అక్కడ దొరుకుతాయి”

రంభ: “మీకు ఈ రూట్ బాగా తెలుసా?”
నేను : “అవునండీ, ఇక్కడ కోయగూడేనికి నేను వస్తూ ఉంటాను”
రంభ : “ఎందుకు….ఇక్కడ మీకేమి పని?”
నేను కారు నడుపుతూ ఏమీ మాటాడలేదు. రంభ మళ్ళీ రెట్టించి అడిగింది నన్ను.
నేను : “ఇక్కడ అమ్మాయిలు బాగుంటారు. నేను కారు వేసుకుని ఇక్కడ గూడెం సంత దగ్గరికి వస్తే, వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు. కారు అంటే భలే మోజు వీళ్ళకి ”
రంభ: “కారు ఎక్కడ మేనా….ఇంకేమైనా ఉందా?”
నేను: “నచ్చిన అమ్మాయిని కారు ఎక్కించుకుని వాళ్ళ గూడేనికి తీసుకు వెళతాను”
రంభ : “అంతేనా…. నేను ఏదో ఊహించుకున్నాను”

నేను: అలా ఎందుకు వదులుతాను . వీళ్ళకి బాగా ” కసి ఎక్కువ….. మీద కు ఎక్కేవరకూ ఊరుకోరు”
రంభ: అదీ ఇప్పుడు నిజం చెప్పేరు. కారులోనే ” ఎక్కుతావా?”
నేను: “అవును… కొంత మంది అయితే ఇంటికి తీసుకుని వెళతారు. వీలు కాకపోతే కారులోనే కానిచ్చేస్తాను”
రంభ: ‘బాగా పోటుగాడివన్న మాట. ఎంత మందిని ఎక్కి ఉంటావు”
నేను : “సుమారు 30 మందిని ఎక్కి ఉంటాను”
రంభ కళ్ళల్లో ఆశ్చర్యం కనిపించింది.
రంభ: “అందులో మీకు బాగా నచ్చిన పిల్ల ఎవరైనా ఉందా?”
నేను : ” ఒక సారి ఓ 16 ఏళ్ళ అమ్మాయిని చేసేను…….. భలే టైటుగా…..ఏపుగా ఉంది…. ఒక్కసారి కాదు…. నాలుగు సార్లు ఎక్కేను”

రంభ: “అయ్యో పాపం, కన్నె పొరల్ని కూడా చింపేసారన్న మాట”
మా మధ్య కొంత సేపు మాటలు ఆగి పోయాయి. కారు నెమ్మదిగా నడుపుతున్నాను. ఇంకా ఉంది………

10483910cookie-checkరంభ – మొదటి భాగంno