రంభ- రెండవ భాగం – Telugusexstories

***
దూరంగా చ్న్న చిన్న లైట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఏదో కోయ గూడెంలా ఉంది. రోడ్ పక్కన తాటాకులతో చిన్న వొటల్. లోపల దీపాలు కూడా సరిగ్గా వెలగడం లేదు.
నేను: “ఇదేనండీ హొటల్, బజ్జీలు తేనా?”
రంభ: “బాగా కారం వేయమను. చలికి కారం బాగుంటుంది”
వొటల్ ఓనర్ ఒక ఆడ అమ్మాయి. నాకు తెలిసిన అమ్మాయే. 10 నిమిషాల తరువాత బజ్జీలతో వచ్చేను. రంభ ఆ బజ్జీలని ఆవురావురంటొ తింది.
రంభ: చాలా బాగున్నాయి. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? నీతో ” అంత చనువుగా మాట్లాడుతూంది”
నేను : “నా పాత కేసు. ఎప్పుడైనా రెడీగా ఉంటుంది. మొగుడు ముందే నేను చాలాసార్లు ఆ పని చేసేను”

రంభ: “మొగుడు ముందే చేసావా…ఎలా?”
నేను : “వాడికి లేవదు. పెళ్ళాన్ని ఎవరైనా చేస్తుంటే చూసి ఆనంది స్తాడు”
రంభ కళ్ళల్లో రంగులు మారేయి.
రంభ: “శాస్త్రి గారూ, ఈ చలిలో కొంచెం మందు పడితే బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఏదైనా బ్రాందీ షాపు ఉందా?”
నేను: “ఈ గూడెంలో అవి దొరకవు. కావాలంటే ఇక్కడ నాటు సరుకు దొరుకుతుంది. వీళ్ళు అడవిలో దొర్కే వనమూలికలతో తయారు చేస్తారు. చాలా మత్తు గా ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే అక్కడికి వెళ్లాము.”
రంభ : ‘అలాగే, ట్రై చేద్దాము.”
అక్కడినుండి ఇంకొక రెండు కిలో మీటర్ల దూరం వెళ్ళాము. ఒక గుడి దగ్గర కారు ఆపేను. గుడిలో పూజారితో మాట్లాడి ఒక చిన్న మట్టి పాత్రలో నాటు సారా తెచ్చాను. దానితో పాటు పూజారి ఇచ్చిన పొట్లాము తెచ్చాను. రంభకు ఆ నాటు సారా బాగా నచ్చింది. మొత్తం

ఖాళీ చేసేసింది. బాగా మత్తు ఎక్కి జోరుగా తూగుతూంది. నేను వేగంగా కారుని వైజాగ్ వైపు పోనిస్తున్నాను.
రంభ: “శా..స్త్రీ…ఇందాక ఏదో పొట్లాము తెచ్చారు, ఏమిటది ?”
నేను: అది ఊర పిచ్చుక లేహ్యం. అది తింటే లేచిన ” రాడ్డు, వూరిన పువ్వు ఇంక పండుకోవు” అన్నాను నవ్వుతూ.
రంభ: “నిజంగా, నా..కు ఇ.. వ్వ… వా?”
నేను : ” ఇప్పుడా, వద్దు… మీరు తట్టుకోలేరు”
రంభ: “ఏయ్….. ఇమ్మన్నానా”
నేను ఇంక మాట్లాడకుండా ఆ పొట్లాన్ని రంభ కిచ్చాను. తను ఆ పొట్లాం విప్పి పేస్టులా ఉన్న ఆ లేహ్యాన్ని కొంచెం తీసుకుని నాకేసింది. తెలియని మత్తుతో కారు సీట్లో పడిపోయింది. నాకు తెలుసు తను ఇంక దెబ్బ

పడకుండా ఉండలేదని కారు వేగంగా పోనిచ్చి వైజాగు చేరే ము. వొటల్ రాగానే తనని లేపి ఆమె గదిదాకా సాయం వెళ్ళాను.
నేను : ” ఇంక నేను వెళ్ళొస్తాను”
రంభ : ” వద్దు. ఉండు. నాకు కాళ్ళు బాగా పీకుతున్నాయి. ఆ బల్ల పై ఉన్న జండూ బాం ఇవ్వరూ”
నేను బల్లపైనున్న జండూ బాము తెచ్చి రంభ కాళ్ళపై రాసి నొక్క సాగేను అవి కాళ్ళా లేక మైసూరుపాకు కడ్డీలా అనుకున్నాను నెమ్మదిగా రంభ తొడల దగ్గరికి నా చేతులు పోనిచ్చి నొక్క సాగేను.
రంభ : ” అబ్బా.. శా… స్త్రీ… ఆ మందు భలే ఉంది. నా ఒల్లంతా ఒకటే గోలగా ఉంది. ఏదో చెయ్యి”
నేను ఆహా, లైను క్లియర్ అయ్యింది అనుకొని, పొట్లంలో ఉన్న మిగిలిన లేహ్యాన్ని తినేసాను. అంతే, నా మొడ్డ ఇనుప రాడ్డులా లేచి నిలబడింది. గాడిద మొడ్డలా ఉన్న నా మొడ్డని చూసి రంభ కైపెక్కిపోయింది.

రంభ: శాస్త్రీ, నాకు తెలిసింది. ఇంతమంది ఆడాళ్ళను ” ఎలా దెంగావో, నన్ను దెంగిన హీరోలెవరికీ లేదు ఇంత పొడుగు మొడ్డ”
నేను నెమ్మదిగా రంభ బట్టలూడదీసి, ఆ రాత్రంతా రంభ ప్రతీ బొక్కనీ తనివితీరా కుమ్ముకున్నాను.
మరునాడు మళ్ళీ చెన్నైకి వచ్చేసేను. అయినా ఆ అనుభ వం మరువలేనిది.
అయి పోయింది.

10483700cookie-checkరంభ- రెండవ భాగంno