రెండో మెుడ్డ పార్ట్ – 1

రవి సుజాత ఇద్దరు భార్యభర్తలు సుజాతకి 17 వ సంవత్సరంలోనే వివాహం జరిగింది వీళ్ల ఇద్దరికి
వివాహము జరిగి 21 సంవత్సరాలు అవుతుంది
సుజాత కి ఒకడే కోడుకు వాడి పేరు బాలు
పెళ్లి కి ముందు సుజాత సన్నగా వుండేది ఇప్పుడు వొళ్ళు చేసి సళ్ళు సైజు గుద్ద సైజు పెరిగి మంచి శరీరాకృతితో రతిదేవిలా వుంది చూసిన ప్రతి మగవాడు సుజాతని ఎలాగైనా దేంగాలి అనుకుని
వెంటపడిన సుజాత పట్టించుకునేది కాదు
సుజాత భర్త తనని దేంగటం మానేసాడు సుజాత కి కోరికలు వున్న భర్త ను ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు
అయితే ఒకరోజు సుజాత కొడుకు కాలేజికి వెళ్లి న
తరువాత స్నానం చెయ్యడానికి బాత్రూమ్ కి వెళ్లింది స్నానము చేసి టవల్ చూసుకుంటే టవల్
లేదు అప్పుడు సుజాత టవల్ మరిచిపోయాను ఇప్పుడు ఎలా అనుకుని ఇంటిలో ఎవరు లేరుగా
ఇలాగే వెళ్లిపోదాము అని సుజాత నగ్నంగా బయటికి వచ్చి బీరువా వైపు వెళ్లుతుంటే సడన్గా
ఒక కుర్రాడు బెడ్ మిద పడుకుని సుజాత కంట పడ్డాడు ఆ కుర్రాడు కూడా సుజాత వైపు కన్ను అర్పకుండా చుస్తువుంటే సుజాతకి కోపము వచ్చి
తన శరీరాన్ని చేతులతో కప్పుకుని ఎవరు నువ్వు
అని గట్టిగా అరిచి కళ్ళు మూసుకో అని తిట్టింది
ఆ కుర్రాడు కళ్ళు మూసుకుని ఆంటి నేను మీ అబ్బాయి రవి ఫ్రేండ్ని చెప్పాడు
ఇంతలో సుజాత వేగంగా బీరువా దగ్గరకు వెళ్లి
నైటి తీసికొని వేసుకుంది
అప్పుడే రవి వచ్చి ఏమి అయింది అమ్మ అని అడిగాడు
ఇ అబ్బాయి ఎవరు నువ్వు కాలేజికి వెళ్లలేదా
అమ్మ ఇ అబ్బాయి నా ఫ్రేండ్ మేమిద్దరము బైక్ మిద కాలేజికి వెళ్లుతుంటే టర్నింగ్ తిరుగుతుంటే కింద పడ్డాము అప్పుడు విడి కాలు బెనికితే మన ఇల్లు దగ్గర కదా అని మన ఇంటికి తీసికొని వచ్చి
పడుకోబెట్టాను అమ్మ ఇప్పుడు ఏమి అయింది
అంత గట్టిగా అరిచావు
ఏమి లేదు రవి సడాన్గా ఇ కుర్రాడు ని చుసే సరికి అరిచాను అని ఆ కుర్రాడి వైపు చూసి చెప్పవద్దు అని సైగ చేసింది
అప్పుడు రవి సరేరా నువ్వు పడుకో నీకు నొప్పి తగ్గిన తరువాత వెళ్లుదువు గాని అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు
రవి వెళ్లిన తరువాత సుజాత ఆ కుర్రాడుతో చూడు బాబు జరిగింది ఎదో జరిగింది ఇ విషయం
ఎవరికి చెప్పకు
చెప్పను ఆంటి నన్ను క్షమించండి మీరు సడన్గా అలా కనపడే సరికి కళ్ళు తిప్పుకోలేక పోయాను
మీరు చాలా అందంగా వున్నారు ఆంటి

బాబు నేను నీ ఫ్రేండ్ అమ్మ ని నువ్వు అలా అనకూడదు
స్వారి ఆంటి మీ అందాన్ని ఏంత పోగీడిన తక్కువే
అందుకే ఆపుకోలేక అనేసాను
ఆ కుర్రాడు అలా అనే సరికి సుజాత కి సిగ్గు అనిపించి అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయింది
ఆ కుర్రాడు మద్యాహ్నం వెళ్లిపోయాడు
సుజాత ఆరోజు రాత్రి ఆ కుర్రాడు అన్న మాటలు
గుర్తు తెచ్చుకుని తనలో తాను నవ్వుకుని నేను ఏంటి ఆ కుర్రాడు గురించి ఆలోచిస్తూన్నాను అనుకుని తనని తాను తిట్టుకుని పడుకుంది

అలా మరునాడు ఆ కుర్రాడు రవితో పాటు వచ్చి
సుజాత వైపు అదోలా చుస్తున్నాడు అది సుజాత
గమనించి రవిని స్నానానికి పంపిచి ఎందుకు నా వైపు అదోలా చుస్తున్నావు అని ఆ కుర్రాడిని అడిగింది
ఆంటీ నాకు రాత్రి నిద్రపట్టలేదు కళ్ళు ముస్తే మీరే గుర్తుకొస్తున్నారు అని అనగానే
సుజాత ఎంటి సంగతి అని అడిగింది

ఆంటి నేను మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తున్నాను

ఎంటి పిచ్చి పిచ్చి గా వాగుతున్నావు నీ వయస్సు ఎంత నా వయస్సు ఏంత నీ వయస్సు సరిపోయే వారిని చూసుకో

ఆంటి మిమ్మల్ని రవి వాళ్ళ అమ్మ అంటే ఎవరు నమ్మరు మీరు టీనేజ్ అమ్మాయిల కంటే బాగున్నారు అంకుల్ చాలా అదృష్ట వంతుడు
మీ అందాన్ని రోజు చుస్తున్నారు అని అన్నాడు
ఇంతలో రవి రెడి అయి వచ్చి ఎరా వెళ్లదామ అన్నాడు
పదారా వెళ్లదాం అని ఇద్దరు వెళ్లిపోయారు
సుజాత కూడా ఆ కుర్రాడు గురించి ఆలోచిస్తుంది
సాయంత్రం రవి రాగానే మి ఫ్రేండ్ పేరు ఎంటి అని
అడిగింది
అమ్మ వాడి పేరు జితేంద్ర అని చెప్పి రవి బయటికి
వెళ్లిపోయాడు

101268161cookie-checkరెండో మెుడ్డ పార్ట్ – 1no