శ్రీనివాస్-1 (ఫస్ట్ నైట్ part-2) – Telugu srungara kathalu

శ్రీనివాస్ నీకసి చూడాలి అంటే నాకు ఏదో లా ఉంది. శ్రావణి నేను నీకు బాగా నచ్చిను కదా. అవును. శ్రావణి నువ్వు పాలు గ్లాస్ తీసుకొని వచ్చావు. కానీ మనం పాలు తాగలేదు. నేను పాలు గ్లాస్ తీసుకొని కొన్ని పాలు తాగి శ్రావణి కి ఇచ్చాను. మిగిలిన పాలు శ్రావణి తగింది.

ఆలా మేము ఒకరి కసి ఒకరం చూసుకుంటాణము. ఒక 5 నిమిషలు మా ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేవు. ఆలా శ్రావణి కన్నులు కళ్ళు పెట్టి చూడడం వాళ్ల నాకు ఫుల్ గా మూడ్ వచ్చింది. నా సుల్లి ఫుల్ గా ఆన్ ఐపోయింది. శ్రావణి లిప్స్ మీద కిస్ చేశాను. ఆ తర్వాత తాను కిస్ చేసింది. మా ఇద్దరం కిస్సెస్ మీద కిస్సెస్ చేస్కుంటు గట్టిగా హాగ్ చేస్కొని కిస్సెస్ మీద కిస్సెస్ లిప్ లాక్ చేసుకుంటు తన నాలుక తో నా నాలుక ఆడుకుంటు తన చీర తియడానికి ట్రై చేస్తున్న పైన ఉన్న చీర పిన్ తీసాను. ఆలా తన జాకెటై ఊకెస్ తియడానికి ట్రై చేస్తున్న రావడం లేదు. నేను కింద ఒక ఊకెస్ తీసి పెయి కి లగుతున్నాను. శ్రావణి రావడం లేదు తియవా అంటే ఊకెస్ తీసి తన సొల్లు చేతులు తో మూసుకుఉంది నేను తన చేతులు సైడ్ కి చేస్తా తన సొల్లు నా నోట్లో పెట్టి కొని పాలు తాగుతున్నను. శ్రీనివాస్ అంటూ తన చేతి వేళ్ళు తొ నా హెయిర్ లోపల తాను తాగిపించికుంటాది. ఆలా ఒక దాని తర్వాత ఒకొ సొల్లు నోట్లో పెట్టికొని చంపేరేసూతునను. ఆలా తన మెడ మీద కిస్సెస్ చేస్తున్నాను. తనకి చెక్కులు గీతలు గా నవ్వుతూఉంది.
అలా తన బొడ్డు మీద కిస్సెస్ చేస్తున్నాటై. తను చెక్కులు గీతలు గా నవ్వుతూఉంది. కింద ఉన్న చీర లాగుతునాను. చీర పిన్ లాగుతునాను రాలేదు. శ్రావణి ఆ పిన్ తేసింది. మిగితావి చీర, లంగా తీసాను. ఆలా తన పూకు మీద చేయ వేసి కిస్ చేస్తున్నాను. నా నాలుక తో తన పూకు ని నాకుతున్నాను. శ్రావణి ములుగుతుయిది తన చేతి వేళ్ళు తొ నా తల మీద చెయ్ వేసి తన పూకు లోకి లగుకుంటుది. ఆలా తన పూకు నాకుతున్నాను. నా సుల్లి తన నోటికి ఇచ్చాను. నాది నాకుతుయింది. ఆలా నాకు ఉంటే ఆగాలేక ఇద్దరం గట్టిగ హాగ్ చేసుకొని బాగా దెంగించుకోనము. ఒకరం విడిచి ఒకరం ఉండలేని అంత ప్రేమ గా దెంగించుకోనాము. ఆలా తన మీద పడుకో పెట్టుకోని దెంగించుకోఉంది. నేను ఆగా కుండా దెంగిను. నాకు స్వర్గం లో తెలుతున్నాటూ ఉంది. చాలా సేపు దెంగి దెంగి నాలో ఉన్న మొత్తం తన పూకు లో కరిచేస్తాను. నేను శ్రావణి సొల్లు మీద పడుకున్నాను. తాను చాలా ప్రేమ గా పడుకుపెట్టుకూది. నేను తన మీద పడుకొనాను. కొన్ని గంటలు తర్వాత తను లేచింది. నాకు మెలుకువ రాలేదు తాను లేగడం వాళ్ల నాకు మెలుకువ వచ్చింది.
తాను వాష్ రూమ్ కి వెళ్లితు యింది. శ్రావణి ని ఆలా బటలు లేకకుండా చూడడం వాళ్ల తాను నా కంటికి భువీ నుంచి వచ్చిన దేవత లా కనిపించింది. నాకు ఫుల్ గా మూడ్ వచ్చింది. తాను వాష్రూమ్ కి వెళ్లి వచ్చినపుడు తనని అలా చూసి ఆగాలేక శ్రావణి దగ్గర కూ వెళ్లి శ్రావణి, శ్రావణి i love you అని శ్రావణి కాలు దగ్గిర కూర్చు ని చెప్పాను. శ్రావణి నన్ను గట్టిగ హాగ్ చేసుకోని కిస్ చేసింది. కిస్సెస్ మీద కిస్సెస్ చేసికూట్టు నేను తన పూకు మీద కిస్ చేసి తన పూకు నాకుతునాను. శ్రావణి, శ్రీనివాస్ నువ్వు ఇలా చేస్తున్నాటే నాకు చాలా హాయి గా ఉంది. నేను ఇంకా ఆగలేక శ్రావణి పూకు లో సుల్లి పెట్ట దానికి చూసాను. ముందు నుంచి దేన్గాలేకపోతే శ్రావణి బ్యాక్ తిరిగి పెట్టినిచికుంది. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి దెంగుతుఉంటా చాలా బాగుంది. శ్రావణి, శ్రీనివాస్ ఇంకా నాకు ఓపిక ఐపోయింది. శ్రావణి నాకు ఇంకా ఓపిక లేదు అని అంటు మంచం మీద పడుకోయింది. పడుకున్నా శ్రావణి ని దెంగు తొ ఉన్నాను. నాకు కారడం లేదు. నేను ఆగాకుండా దెంగుతున్నాను. నా సొల్లు అసలు తాగడం లేదు. బ్యాక్ సైడ్ కి తిరిగి పడుకోనుది నేను తన బ్యాక్ సైడ్ నుంచి దేన్గతునాను.
శ్రావణి మీద పడుకొని దేన్గుతు దేన్గుతు చాలా సేపు తర్వాత నాలో ఉన్న మొత్తం కరిచి చేసి శ్రావణి ని గుండెలు మీద పడుకున్నాను. మార్నింగ్ 10 కి మెలుకువ వచ్చింది. నేను, శ్రావణి బటలు లేకుండా మీద దుప్పటి కప్పుకోని ఉన్నాము. తాను నిద్ర లేగలేదు నేను శ్రావణి ని చూస్తూ ఉంటే నాలో ఏదో తెలియని ఆనందం. నేను శ్రావణి బుగ్గ మీద కిస్ చేశాను. తాను నిద్ర లేస్తుంది అని నేను మళ్ళి పడుకున్నను. 11కి మా అమ్మ వచ్చే అరేయ్ శ్రీ లెగిసావా అని లేపింది. శ్రావణి కి మెలుకువ వచ్చి శ్రీనివాస్ అత్తయ్య వచ్చింది అని లేపింది. నేను నిద్ర లేచి ప్యాంటు వేసుకొని శ్రావణి నువ్వు చీర కట్టుకొ అని చెప్పాను. శ్రావణి నాకు చీర కట్టు కూవడం రాదు అని చెపి లంగా వేసుకున్నది. నువ్వు వాష్ రూమ్ లోకి వెళ్ళా. మీ మదర్ ని పిలుస్తును. అని శ్రావణి ని బాత్రూం కి పంపించి డోర్ ఓపెన్ చేశాను. అమ్మ లోపల కి వచ్చింది. శ్రావణి ని పిలిచింది. అత్తయ్య అమ్మ ని పిలవా డ్రెస్ అడుగుతాను. సరే శ్రావణి, అని శ్రీనివాస్ నువ్వు వేరే బాత్రూం లోకి వెళ్లి స్నానం చేసి రా అని చాపింది నేను వేరే రూమ్ కి వెళ్లి స్నానం చేశాను. శ్రావణి వాళ్ళ అమ్మ వెళ్లి తనకి డ్రెస్ ఇచ్చింది. శ్రావణి వాళ్ళ అమ్మ, శ్రావణి నువ్వు హ్యాపీ నా నైట్ ఫస్ట్ నైట్ జరిగిందా. శ్రావణి స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని సిగ్గు పడుతుంది. నువ్వు పో అమ్మ. అలా కధే, అమ్మ శ్రీనివాస్ కి ఏమి తెలీదు అన్నావు కాని నైట్ నుంచి మోర్న్గ్ వరకు నన్ను పడుకో నివ్వువలేదు. ఔనా, ఎందుకు తెలుసుహ మీ నాన్నమ్మ మీకు బాగా మూడ్ రావడానికి పాలు లో ఏదో కలిపి ఇచింది. హ్మ్మ్, నేను కూడా పాలు తాగాను అందుకేనా నాకు కూడా మూడ్ వచ్చింది. అందుకేనా శ్రీనివాస్ నన్ను నైట్ పడుకునేవాలేదూ. ఎందుకు అమ్మ ఇలా చేసావు. శ్రీనివాస్ కి ఏమి తెలీదు అని ఇలా చేసింది. నేను డ్రెస్ వేసుకొని వస్తాను. నువ్వు వేళ్ళు. డ్రెస్ వేసుకొని బెడ్ మీద కూర్చుని ఆలోచిస్తేనను నైట్ మొత్తం జరిగింది గుర్తు వచ్చి నవ్వు వచ్చింది నాలో ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ నా మనసు చాలా ఆనందం గా వుంది.

Continue next part..

10371200cookie-checkశ్రీనివాస్-1 (ఫస్ట్ నైట్ part-2)no